Розарий на Иисус

Аз се обръщам към тези от вас, които чувстват особена близост с мен

Кратък Розарий по диктовката на възлюбения Иисус от 21 март 2005 г

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. АЗ СЪМ Иисус. Вие знаете, че по време на моето въплъщение много хора идваха да видят чудесата, които вършех, много по-малко хора идваха да чуят моите учения и само 12 човека най-близки ученици бяха способни да възприемат в една или друга степен тайните знания, които давах. Тези знания се различаваха твърде много от религиозните убеждения на онова време. Но аз учех, защото трябваше да посея семената на Истината в сърцата поне на малцината свои последователи.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Аз се обръщам към тези от вас, които чувстват особена близост с мен – знайте, че аз съм отворен за контакт с вас във вашите сърца. Аз идвам при всеки, който ме покани и който е приготвил своя храм за срещата си с мен. Не се плашете и не се отчайвайте, ако нашето общуване не се състои веднага. На мен ми е необходимо вашите вибрации да достигнат определена степен на чистота, тогава ще мога да присъствам и да общувам с вас.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Вашият устрем за общуване между нас ще създаде определен магнит на устрема и аз ще получа възможност да сляза във вашето сърце за вътрешно общуване. Ако внимателно прочетете Евангелието, ще видите, че аз никога не съм призовавал за съблюдаване на външния ритуал. Аз призовавах да следвате Пътя, лежащ във вашите сърца. И ви учех, че трябва да подготвите своя храм за пристигането на жениха. Вашият жених – това е вашето Христово Аз.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Когато достигнете определена степен на чистота на вашите низши тела, на вашата душа, вие получавате възможност да общувате с вашето Христово Аз, със своята висша част, а чрез Христовото Аз получавате възможност за общуване с всички Възнесени Същества. В действителност не ви е нужен никакъв външен посланик, за да се състои нашето общуване. Аз ще ви дам своята подкрепа, и отдих, и утешение. Всичко това ще намерите в себе си, в своето сърце.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Аз ще дойда при всеки, който ме чака, който тъгува без мен. Обещавам ви, че ще дойда при всеки от вас и ще ви дам именно това, за което най-много жадува вашето сърце. Ще ви дам знанието за вашия Произход, за света, откъдето сте дошли и където се стремите да се върнете. Ще ви напомня вашата първа любов, ще ви дам знание за Пътя, който ще ви доведе у Дома при вашия Отец на Небесата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Не вярвайте на този, който ви казва, че това царство е тук или че това царство е там. Не вярвайте на тези, които ще ви уговарят да строите това Царство във външния свят, както и да се нарича това царство – Царство Божие на Земята или Комунизъм. Не ви е нужно да ходите на края на Земята – в Индия, Америка или Тибет, за да намерите това царство. Царството Божие – това е състояние на вашето съзнание. И когато достигнете до определено ниво на развитие на вашето съзнание, вие получавате достъп до това Царство Божие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Вземете моята ръка. Дръжте я здраво, аз ще ви покажа пътя към това Царство, входа на което се намира вътре във вашето сърце. Само че отначало трябва сами, по своя воля да се разделите с онези качества, които обременяват вашите сърца и ви пречат да ме видите дори тогава, когато идвам при вас и стоя право пред очите ви. Вие няма да ме видите до тогава, докато не се освободите от товара, който лежи на плещите ви. Товар, състоящ се от вашите привързаности към заобикалящия ви свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Ще ви дам упражнение, което ми обещайте да изпълнявате всеки ден. Всеки ден си представяйте пред себе си сияеща ослепителна Светлина. Изпитвате желание да се слеете с тази Светлина, да станете едно с нея. Но тази Светлина ви изгаря и не можете да се приближите до нея. Защото във вас има нещо, което не е от Светлината, нещо, което ви пречи да намерите състоянието, свойствено на вашата истинска природа – Светлината, Огъня, Пламъка. Помислете, какво ви пречи? Какво във вас не е от Светлината?

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Не трябва да се опитвате да се избавите наведнъж от всички свои несъвършенства. Намерете едно качество в себе си, което по ваше мнение ви пречи най-много да проявите истинската си природа. Ако не знаете кое е това качество, медитирайте върху моя образ, помолете ме и аз ще ви подскажа какво е това качество. То ще се прояви в живота ви и вие ще пожелаете да се избавите от него. Вие трябва да искате да се избавите от това качество или вреден навик така страстно, че постоянно в своите молитви към мен да ме молите да ви избавя от него, да ви помогна да преодолеете това свое несъвършенство. Можете просто да поискате, можете да се молите. И ще настъпи ден, когато напълно ще се избавите от това качество или навик. Тогава се захващайте със следващото несъвършенство.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Отдайте ми всичките си несъвършенства. Помолете ме и аз ще ги взема всичките. И вече няма да има нищо във вас самите, което да ви пречи да ме видите, когато стоя пред вас. Ще ми остане само да ви хвана за ръка и да ви преведа в Царството Божие през този таен вход, който е скрит в тайната обител на вашето сърце. Но дотогава ние ще се срещаме с вас. Аз ще идвам отново и отново дотогава, докато не успеете да ме чуете и да почувствате моята Любов. АЗ СЪМ Иисус, ваш приятел и брат по Пътя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.