Розарий на Господ Сурия

Пояснения към ситуацията на планетата

Кратък Розарий по диктовката на Господ Сурия от 25 декември 2012 год

 

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. Сура Ал-Фатиха ("Откриване") 1-7[1]

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Хвала на Аллах, Господа на световете,
Всемилостивия, Милосърдния,
Владетеля на Съдния ден!
Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Насочи ни по правия път,
пътя на тези, които си дарил с благодат, не на тези, над които
тегне гняв, нито на заблудените!

 

2. Сура Ал-Бакара ("Кравата") 286

Аллах възлага на всяка душа само според силите й.
За нея е онова, което е придобила и против нея е онова, което е придобила.
"Господи наш, не ни наказвай, ако сме забравили или съгрешили!
Господи наш, не ни натоварвай с бреме, каквото стовари върху онези преди нас!
Господи наш, не ни натоварвай с това, за което сме немощни!
И се смили над нас, и ни прости, и ни помилвай! Ти си нашият Закрилник.
Подкрепи ни Ти срещу невярващите хора!"

 

3. Сура Ал Имран ("Родът на Имран") 42

И когато ангелите рекоха: "О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти,
и те избра да бъдеш над жените сред народите!"(3 пъти)

 

59. Сура Ал-Хашр ("Изселването") 1

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

 

1. Много неща се промениха на планетата и аз трябва с удоволствие да констатирам факта, че се извършиха неизбежните промени към по-добро. За мнозина от вас тези мои слова изглеждат най-малкото странни, защото вие не чувствате, че около вас е станало по-леко. Напротив, изглежда, че здрачът продължава да се сгъстява и ситуацията се усложнява. Струва ви се, че няма изход и недоумявате защо Възнесените Същества ликуват.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Трябва да заявя, че вашето и нашето разбиране на ситуацията се различават. Вие възприемате света чрез житейския си опит и чрез своите физически сетива. И ви се струва, че ситуацията се нагнетява и се влошава повече. От наша гледна точка, напротив, всичко се подобрява. Целият въпрос е в разликата на вибрациите.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Когато вибрациите на физическия план се повишават, вие може да възприемате това като влошаване, може да чувствате различни физически неразположения и тягостни състояния на съзнанието си, да ви обхващат негативни мисли и чувства. Възлюбени, това е естествено. Винаги, когато човечеството е преминавало на друго ниво на съзнанието, отначало е изглеждало, че всичко наоколо се влошава. Това е така, защото вашите вибрации не съответстват на онова ниво на съзнанието, което сега идва на планетата. Точно затова вие имате чувството, че всичко става по-зле. В същото време, от наша гледна точка, най-накрая успяхме да постигнем необратими изменения и устойчиви темпове на повишаването на вибрационния фон на планетата Земя.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Сега е въпрос на време колко бързо човечеството ще успее да се освободи от остарелите си болежки и стереотипи на поведение. Индивидите, които вътре в себе си са ориентирани към Висшата реалност, които с цялото си същество възприеха нашето Учение и с трепет очакват всяко ново Послание от нашия свят, за тях тягостното усещане от окръжаващия свят много скоро ще се смени с усещане за лекота и подем. Техните чувствителни натури просто улавят вибрациите от околното пространство и тези вибрации дотолкова не съответстват на техните собствени вибрации, че предизвикват у тях различни неразположения и душевна тъга. Това по-скоро е състрадание към света и приемане върху себе си на част от бремето на световната карма, отколкото негативно състояние на вашето съзнание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Другите индивиди, които за съжаление съставляват по-голямата част от човечеството на Земята, както и преди са ориентирани към старите ценности и съзнанието им засега не е готово да приеме Бога. Именно затова тези хора не се чувстват в свои води. И се стараят с помощта на изпитани методи отново да занижат своите вибрации и да попаднат на естественото за тях вибрационно ниво. Но това вече е невъзможно, тъй като вибрационният фон на планетата се е повишил. Вие не може да не следвате курса на кораба, на който се намирате. Вие плaвате към бъдещето на кораб, който се нарича планета Земя. И колкото и да сте възмутени от новия курс, към който се насочва вашата планета, ще ви се наложи да се примирите с него. Защото този курс е начертан за човечеството на Земята по волята на Твореца на тази Вселена. Ако все пак не искате да следвате този курс, остава ви един изход – да скочите зад борда и да останете зад борда на човешката история, да попълните сметището на неуспешните цивилизации от миналото.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Разбира се, на всеки ще бъде отредено още малко време от космическата възможност. Космическите същества ще работят много внимателно с вашата душа и ще се опитат да ви дадат всички необходими наставления и обучение. Обаче ако някои от вас все пак предпочетат да следват своя курс, след определено време ние ще ви оставим на мира и ще позволим на закона за Кармата да завърши своята работа по възстановяване на космическата законност.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Космическото милосърдие е безкрайно, но не е безгранично. Ние можем да направим за вашите души дори невъзможното, но само ако следвате Закона на тази Вселена. Ако все пак упорито продължавате да следвате своя курс, ще ви се наложи да се разделите с надеждата за помощ и подкрепа от нас. Няма да изразходваме повече нито един ерг космическа енергия, за да подкрепяме това, което доброволно се е подчинило на силите на смъртта и ада.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Затова изглежда толкова неугледна и неуютна планетата сега. Защото по времето на преход, когато Светлината още повече се е премесила с мрака, е много трудно да се живее. И затова ние идваме и даваме своите пояснения за ситуацията на планетата. Ако знаете какво се случва, ще можете да действате с по-голяма сигурност и разбиране. Ние ви въоръжаваме със знание за протичащите процеси. И тези знания, и нашата ръка за помощ, протегната между световете, ще окажат неоценима помощ на душите на онези хора, които са в съзвучие с еволюцията.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Ако пък отдръпвате ръката си, не искате да хванете протегната ви ръка за помощ, ние ще се опитваме да идваме отново и отново и да даваме нашето Учение дотогава, докато прозорецът на Божествената възможност не се затвори. Кога ще стане това, аз няма да ви кажа. Но вие трябва постоянно да осъзнавате, че Божествената възможност може да бъде прекратена всеки момент и да използвате всеки миг от пребиваването си на Земята за благото на вашата душа.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Аз много се надявам, че моето днешно Послание ще ви послужи за верен ориентир във все още бушуващото море на живота на планетата Земя. И ние заедно ще можем да преживеем това преходно време и да дочакаме радостните времена, когато ще стихнат всички бури и урагани и ласкавото слънце ще се покаже иззад облаците. Аз искам вие постоянно да поддържате в себе си положителна нагласа. Не позволявайте на нищо, което ще се случва във вашия свят, да ви изведе от състоянието на равновесие и вътрешен покой. По такъв начин ще окажете неоценима помощ не само на своята душа, но и на много еволюции на планетата Земя. АЗ СЪМ Сурия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога.