Розарий на Елохим Мир - 2

 

Мирът на Земята зависи от онова ниво на съзнание,
което са способни да проявят най-добрите Божии синове и дъщери на Земята

Кратък Розарий по диктовката на Елохим Мир от 4 януари 2010 г

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

1. АЗ СЪМ Елохим Мир. Дойдох при вас с желанието да утвърдя Мира във вашия свят. Зная, че вашият свят както и преди е подложен на такива несъвършени проявления на съзнанието като войните и насилието. Зная, че всичко това съществува във вашия свят. Затова дойдох при вас в този ден в началото на годината. Аз ви донесох своята надежда и увереност, че всичко ще се промени във вашия свят.

Богородица

2. Войните са временно явление в историята на човечеството. Разбира се, вие сте учили история и може да ми кажете, че цялата история се състои от войни и завоевания, насилия и кръвопролития. Аз зная това, възлюбени. Но също така зная, че всичко това е временно явление и проявление на вашето несъвършено съзнание. И зная още, че всеки от вас, който живее на Земята, е причастен към всяко кръвопролитие, което се случва на Земята. На определено ниво всички вие представлявате единна енергийна система. И там, където се проявява гняв и агресия от страна на един индивид, там се образува огнище на отрицателна енергия, която търси място по земното кълбо, където да се прояви.

Богородица

3. Вие не можете да кажете, че за войните, за насилията, са виновни хората, които непосредствено участват в тях. Не, просто по този начин се проявява общото несъвършенство в съзнанието на човечеството. Затова ви призовавам към проявление на Мира във вашите сърца. Тогава, когато успеете напълно да се контролирате, когато успеете да останете в състояние на пълно равновесие, докато около вас всичко се руши, тогава лично Аз и Възнесените Същества на Светлината можем чрез вас да излеем на планетата златния елей на Мира. И ние ще потушим всяко огнище на напрежение. Всичко това може да се направи, възлюбени, и всичко това е реално да се направи. На нас ни е необходим само съвършен съсъд, намиращ се на физическия план, човек, който се намира във въплъщение и може да бъде проводник на енергиите на Мира във вашия плътен свят.

Богородица

4. Да, това изглежда много лесно, но реално е много трудно във вашия свят да се достигне такова ниво на съзнание, когато вие бихте могли през целия си живот или поне през част от вашия живот да бъдете проводник на съвършеното Божествено съзнание на Мира във вашия физически план. Затова войните и насилието все още се срещат във вашия свят. И аз бих искал да се замислите днес, лично вие какво бихте могли да направите за света.

Богородица

5. Още веднъж повтарям, че във всеки от вас присъства това, което позволява да се поддържа агресията в света. Ние няма да можем за един миг да достигнем новото състояние на съзнание, освободено от агресията и от желанието да се наказва. По същество, корените на това съзнание водят в дълбините на вековете, когато хората вече изгубили Божествените образци в своето съзнание. И на тях започнало да им се струва, че Бог прекалено се бави в наказването на онези, които по тяхно мнение трябва да бъдат наказани.

Богородица

6. Илюзията стана толкова плътна, че хората изгубиха Божественото виждане и Божествените ориентири. Те решиха със своите действия да подменят Божественото правосъдие. Според тях злото трябваше да бъде наказвано и ако те не направят това, то кой ще го направи?

Богородица

7. Кармата на първото убийство в името на Бога, в името на справедливостта и доброто, така се е оплела през безбройните хилядолетия, че е невъзможно за един миг да се прекрати спускането на тази карма. Всяка карма, като енергия, трябва да изчерпи себе си. Затова е невъзможно от утрешния ден да се прекрати насилието в целия свят. За това може да се мечтае, към това може да има стремеж, но кармата на насилието трябва да бъде изчерпана.

Богородица

8. Но вие знаете, че възвръщането на кармата може да става по различни начини. Кармата на насилието може да ви се върне под формата на трета световна война. Но това може и да бъде предотвратено. И ако достатъчно количество индивиди твърдо решат да не прилагат насилие в своя живот и когато ги ударят по едната буза, да подложат другата буза, ако достатъчно количество индивиди са способни да проявят такова ниво на съзнание, тогава кармата на насилието и войните ще бъде потушена чрез проявлението на качествата на Мира в сърцата на тези хора.

Богородица

9. Аз говоря за ниво на Христово и Будда съзнание. Само на това ниво на съзнание е възможно да се овладее качеството Вътрешен Мир и Спокойствие в пълна мяра. Затова аз ви призовавам към усъвършенстване на вашето съзнание, за да служите на света, както Иисус служеше по време на своето въплъщение преди 2000 години.

Богородица

10. Светът се нуждае от вашето Служение. Мирът на Земята зависи от онова ниво на съзнание, което могат да проявят най-добрите Божии синове и дъщери на Земята. Сега настъпи вашето време, когато вие сте длъжни да направите това. Повече няма възможност да се отлага. Аз дойдох днес при вас с благата вест за Мира на Земята. И този Мир напълно зависи от вас, от вашия вътрешен Мир, който трябва да придобиете със своите собствени усилия. АЗ СЪМ Елохим Мир.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.