Мистичният момент

Кратък Розарий по диктовката на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ от 31 декември 2011 год.

Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности.
Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи.
Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога.
Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни. [1]

 

1. АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ. И аз говоря вътре в теб. Сега е най-подходящото време да се помисли за вечното. Настъпва мистичният момент на смяната на епохите. Това не означава, че епохата се сменя точно сега. Това означава, че е настъпил моментът от вечността, когато става смяна на епохите. И в този момент, както никога, трябва взорът да се насочи към вечното, непреходното, мистичното, тайното.

Ом

2. Твърде малко са сега хората, които чувстват Висшите светове. Предчувствието за вечността е дар, който човек получава не за едно въплъщение. И колкото повече от хората, намиращи се във въплъщение притежават този дар – да чувстват Висшите светове, толкова по-хармонично ще протичат всички събития във физическия свят. Защото именно вътрешната връзка, мистичната връзка, която се отваря вътре във вашето същество, дава възможност да се прокарват Божествените изменения във вашия свят.

Ом

3. Не правителствата, не страните и не отделните личности вършат великите промени в света. Всички велики промени в света винаги са ставали чрез проникване на висшите енергии в него. Когато енергиите на Висшите светове са способни да проникнат във физическия свят, всичко започва да се променя много бързо, буквално пред очите ви. И сега ние стоим на прага на това време, на тази епоха, когато световете ще се съединяват във все повече и повече от човешките индивиди, намиращи се във въплъщение.

Ом

4. Задача, цел и смисъл на живота на много животопотоци, е именно да удържат и да поддържат в своето съзнание връзката с Висшите светове, връзката между световете. Всички промени, Божествените промени в света, се извършват тогава, когато достатъчно количество човешки индивиди са способни да се издигнат в съзнанието си до Висшите светове.

Ом

5. Ето защо аз настоявам всеки от вас да намери време, за да проведе своя собствен мистичен опит, мистичен експеримент. Вие трябва да намерите време да се замислите за вечното и за преходното. Да се замислите за вечните ценности и за кратковременните увлечения. Да почувствате разликата между тях и да разберете в каква посока искате да вървите.

Ом

6. В днешно време всеки човек с мистичен опит се счита за странен и неприспособен към живота. Обаче няма да бъде винаги така. Все повече и повече човешки индивиди, пазещи в съзнанието си спомена за Висшите светове, ще идват във въплъщение. И много скоро тези индивиди ще заемат господстващо положение в света. Защото времето дойде. Времето дойде и пространството се променя. Световете се сближиха и са готови за взаимно проникване.

Ом

7. Тогава, когато илюзията в последни конвулсии се опитва да удържи своите позиции, няма да бъде излишно да ви напомня за вашия Божествен произход. И за онази вътрешна същност, която присъства във вас и не ви позволява да продължите сладкия сън в илюзията. Време е да се събудите за Висшата реалност. Срокът настъпи. Вие се бавите и не искате да се разделите със сладките сънища в илюзията. Обаче Божествената реалност превъзхожда по своята сила и красота всички най-добри проявления на вашия физически свят. Затова устремявайте се към вашата истинска природа, към Божествената си природа. Търсете в себе си тези тихи мистични знаци. И когато влезете в съзвучие с Висшата реалност, промените във физическия свят ще се случват от само себе си.

Ом

8. Много ли хора, които мислят за Висшата реалност и са в съзвучие с Висшата реалност, виждате около себе си? Аз мисля, че не са много. Малко такива хора се намират във въплъщение. И това е причината за всяка несправедливост, която съществува във вашия свят, за всички нехармонични проявления в природата и за масовите безредици в човешкото общество.

Ом

9. Преполяризация на вашето съзнанието и ориентация към вечните ценности – това е етапът от човешката еволюция, на прага на който се намира човечеството сега. Вие трябва да осъзнаете тази проста истина, пред която сте изправени. Просто трябва да допуснете в съзнанието си съществуването на Висшата реалност. И това ще бъде онази необходима и достатъчна крачка, чрез която ще бъдете способни да преобразувате всичко около вас.

Ом

10. Възнесените Същества са готови да ви окажат помощ. Но за да бъде оказана помощта, е необходимо вие да вярвате в тази реалност, в която съществуват Възнесените Същества. Вярата във Висшата реалност, устремеността към Висшите светове – това е, което може да измъкне човечеството от сладкия сън в илюзията.
Настъпи времето за събуждане.
Изгрява слънцето на вечната реалност.
Аз ви зова в тази непреходна реалност. Сега.

Ом

Аз съм готов, Господи. Вземи ме, Господи, вземи моите знания, моите способности.
Използвай ме, Господи, за изпълнението на Твоите планове. Ето, АЗ СЪМ, Господи.
Аз се смирявам пред Твоята Воля и Твоя Закон. В мен вече няма нищо, което не е от Бога.
Няма нищо, което да ни разделя. Ние сме единни.

 

 

Назад към Розарии