Розарий
"Изкачване"

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

Символ Верую

Вярвам в Единния Бог – Творец на Небето и Земята,
присъстващ в целия живот.
Вярвам в справедливостта на Неговия Закон
и със смирение се подчинявам на Мъдростта на Неговия Закон.
Вярвам в Царството Божие, проявено на Земята, както е на Небето.
Вярвам в Единството на Бога – Отеца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

Отче Наш[1]

Отче наш, който си на Небесата!
да се свети Твоето име;
да дойде Твоето Царство;
да бъде Твоята Воля както на небето, така и на Земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия,
защото Твое е Царството и силата, и славата во веки.
Амин! (Мат. 6:9-13)

 

Богородица

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души (3-пъти)

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

Замислете се за вашето съзнание

Отче наш

1. Предмет на нашата днешна беседа ще бъде вашето съзнание. Сред суетата на ежедневието вие не се замисляте за най-главното – за своето съзнание. Мислите за вещи, за храна, за работа, за семейство, за развлечения. Мислите за маса неща, но рядко се замисляте за своето съзнание.

Богородица

2. Искам да ви кажа, че съзнанието ви е също толкова важен въпрос, колкото и въпросът за Бога. Защото вашето съзнание е това, което ви надживява, това, което съхранява целия ви житейски опит, натрупаното от цялата поредица ваши животи.

Богородица

3. И действително нивото на вашето съзнание определя всичко, което ви се случва в живота. Нивото на вашето съзнание е тясно свързано с вашата карма и с кармата на хората около вас.

Богородица

4. Колкото по-висок е процентът на отработване на вашата карма, толкова по-високо е нивото на вашето съзнание и толкова по-близо сте до Бога.

Богородица

5. Нивото на вашето съзнание е свързано също така с вашите вибрации. Колкото по-високо е нивото на вибрациите ви, толкова по-високо е нивото на съзнанието ви. И затова нивото на вашето съзнание ви притегля към едно или друго обкръжение. Подобното се привлича от подобно.

Богородица

6. Затова, ако реално искате да промените нещо в своя живот, трябва по-често да се замисляте за своето съзнание.

Богородица

7. Към всяко нещо и към всяко събитие около вас във физическия свят, може да се подходи от две страни. За всичко съществуват две основни гледни точки. И цялото многообразие на живота и цялото многообразие от житейски избори се свежда до вашия избор: какъв свят избирате? Илюзорния свят ли избирате или избирате Реалния свят на Бога.

Богородица

8. Представете си, че се намирате в абсолютно хармонично състояние на съзнанието. Сигурно сте изпитвали такива състояния в своя живот. Чувствате дълбок вътрешен покой, равновесие, безпричинна радост и любов към всичко, което ви заобикаля.

Богородица

9. Бог ви изпраща такива минути, за да можете в сложни житейски ситуации да се връщате към усещанията, които сте изпитвали в тези блажени минути от своя живот.

Богородица

10. Препоръчвам ви да си спомните такива състояния. Или да се опитате надеждно да фиксирате това състояние в паметта си, когато то ви споходи в близкото бъдеще. Това е еталонът, с който ще сравнявате състоянията на съзнанието ви в други моменти на вашия живот.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

Откажете се да влагате своята енергия в несъвършенството

Отче наш

1. Сега си представете, че се сблъсквате с каквато и да е нехармонична ситуация в живота ви. Това може да бъде гърмяща рок-музика, нехармонични хора. Много са небожествените прояви, с които се сблъсквате всеки ден.

Богородица

2. И при стълкновението ви с тези нехармонични житейски ситуации настъпва много важен момент. Вие можете да се включите в тази ситуация или можете да останете в равновесно състояние.

Богородица

3. Ще приведа конкретен пример. Оскърбили са ви на работа, в семейството или на улицата. Оскърбили са ви, както ви се струва, съвсем незаслужено. Вие можете да реагирате по двата различни начина, за които говорих по-горе.

Богородица

4. Можете да се включите в ситуацията и да започнете да доказвате, че сте прави и са ви оскърбили незаслужено, а можете и да не се включвате в ситуацията. Просто да отбележите тази ситуация в съзнанието си, но да не влагате в нея своите енергии.

Богородица

5. Помнете, че целият този илюзорен свят се поддържа изключително от вашата енергия. И вие самите ежеминутно и ежесекундно правите избор накъде да насочите своята енергия.

Богородица

6. И ако се включите в неприятната ситуация, в която сте попаднали, вие започвате да влагате в тази ситуация енергията, която постъпва във вашата аура от Божествения свят по кристалната струна. Какво се случва тогава? Вие влагате енергията си в несъвършенството и умножавате илюзията.

Богородица

7. Повечето от хората, живеещи на Земята, постъпват по подобен начин. Този свят се поддържа само от вашата енергия. И със своята енергия вие подхранвате цялото несъвършенство на този свят.

Богородица

8. Другият избор, който можете да направите, когато попадате в нехармонична ситуация, е да се откажете да влагате своите енергии в несъвършенството. Да, вие отбелязвате, че тази ситуация е несправедлива, но разбирате, че всичко, което се случва във вашия физически свят, е илюзия.

Богородица

9. Затова просто изхвърляте тази ситуация от своето съзнание и не му позволявате да мисли за нея.

Богородица

10. Това не означава, че сте безразлични към небожествените прояви във вашия свят. Вие давате своята оценка. Вие задължително давате оценката си, дори можете да я съобщите на достъпно за хората около вас ниво, но не влагате енергия в своята оценка. Спомняте си онези хармонични състояния, в които сте били, и на това ниво отвеждате съзнанието си от обкръжаващата ви нехармонична ситуация.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Илюзията се поражда от несъвършеното съзнание

Отче наш

1. Напълно си давам сметка, че това, за което говоря, може да го направи адепт от много високо ниво, а за повечето хора, четящи тези редове, такава реакция на житейските ситуации ще бъде недостъпна.

Богородица

2. Но вие трябва да знаете към какво да се стремите. И трябва да предприемате опити за изменение на своето съзнание.

Богородица

3. Цялото Божествено съвършенство присъства вътре във вас. И единствено вие самите решавате да пребивавате в това съвършенство или да се предавате на илюзиите на този свят.

Богородица

4. Искам да ви предам образа на Буда, седящ на брега на река. Буда седи в поза за медитация и наблюдава реката. Той вижда как по реката плава тресчица, после греда.

Богородица

5. След това вижда как покрай него плава лодка с хора. Буда вижда всичко това. И той дава оценка на всеки предмет или явление, с които се среща, но не влага енергиите си в нито един от тези предмети. Той просто назовава нещата с техните имена и толкова.

Богородица

6. Ако на мястото на Буда седи обикновен човек, мислите му ще се вкопчват във всеки предмет, който вижда.

Богородица

7. Той ще мисли, гледайки треската, колко безотговорни са хората, как замърсяват реката. Ще мисли, гледайки гредата, как би я използвал в домакинството си. И ще обсъжда в съзнанието си всеки човек, седящ в минаващата лодка.

Богородица

8. Дадох ви този пример, за да ви изясня окончателно как със своето съзнание пораждате заобикалящата ви илюзия.

Богородица

9. Когато постоянно държите в главата си отрицателните ситуации, с които се сблъсквате в живота, и когато непрекъснато превъртате своята реакция на тези ситуации и реакциите на околните към вашите реакции, вие изпращате дадената ви от Бога енергия за умножаване на заобикалящата ви илюзия. Същото се отнася за всяко несъвършено чувство, което допускате в своето съзнание.

Богородица

10. Необходимо ви е постоянно да анализирате всички свои мисли и всички свои чувства и да ги сравнявате с еталона на съвършеното състояние, което сте задължени постоянно да държите в паметта си.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Контрол над изразходването на Божествената енергия

Отче наш

1. Необходимо е да се откажете в съзнанието си от едно такова чувство като борбата. Когато сте настроени за борба, вие привличате предмета на борбата в своя свят.

Богородица

2. Това се отнася за така обичаната от вас борба с паднали ангели. Ако сте настроени за борба, винаги ще намерите предмета на борбата си в хората около вас.

Богородица

3. Ако не изпитвате желание да се борите, няма да срещнете по пътя си хора, с които ще е нужно да се борите. Нещо повече, запазвайки постоянно съзнанието си на високо ниво, вие ще можете да заразите с това свое състояние всеки, с когото се срещате в своя живот.

Богородица

4. Сега на първо място излиза въпросът за контрола над изразходването на Божествената Енергия. И лайтмотивът на почти всички тези диктовки, ако внимателно ги препрочетете, е точно контролът над изразходването на Божествената Енергия, който вие, възлюбени, трябва да осъществявате самостоятелно.

Богородица

5. Всеки от вас представлява източник на Божествена Енергия за вашия физически свят. Вие сами, като същества, надарени със свободна воля, избирате за какво да изразходвате дарената ви от Бога Енергия.

Богородица

6. Вие не можете да не изразходвате тази енергия. Божествената Енергия постъпва във вашата аура от Божествения свят в непрекъснат поток всяка минута и всяка секунда от пребиваването ви на Земята. И само от вас самите зависи как ще се разпоредите с вашата Божествена Енергия.

Богородица

7. Силите на тъмнината нямат достъп до Божествената Енергия, но те са много изкусни в начините за присвояване на вашата Божествена Енергия. Те вземат вашата енергия, която вие така лекомислено им давате чрез всяка небожествена дейност, която си позволявате да осъществявате във вашия свят.

Богородица

8. 90 % от работата на цялата съвременна индустрия е насочена за удовлетворяване на енергийните нужди на тъмните сили. Замисляли ли сте се някога за това, възлюбени? Струва ви се безобидно, когато отидете на рок-концерт или си позволявате да гледате филми на ужасите, сапунени сериали, филми, пропагандиращи насилие.

Богородица

9. Струва ви се безобидно, ако следвайки модата, купувате предмети, вещи, които изобщо не са ви необходими. Всяка вещ, придобита от вас, носи в себе си определени вибрации.

Богородица

10.Има вещи, които носят в себе си Светлина, а има вещи, които отнемат вашата Светлина. Замисляте ли се за това, когато харчите своите пари, другият еквивалент на вашата Божествена Енергия, за придобиване на небожествени вещи? Съветвате ли се със своето Христово АЗ, когато правите своите покупки?

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

 

Вие сте отговорни за всеки ерг Божествена енергия

Отче наш

1. Всеки момент от своя живот вие правите избор и този ваш избор насочва вашата Божествена Енергия или към умножаване на илюзията в този свят, или за намаляване на тази илюзия.

Богородица

2. Вие оцветявате вашата Божествена Енергия с прекрасни чувства, изпълнени с Радост и Любов и повишавате вибрациите на този свят. А когато сте изпълнени с отрицателни мисли и чувства, вие пълните този свят с тежка енергия, с лепкавия петмез на вашите негативи.

Богородица

3. И само вие самите можете да осъществите контрол над всеки ерг изразходвана от вас Божествена Енергия. Ние не можем да направим това за вас. Много бихме искали всеки от вас да се превърне в проводник на Светлината, изпълващ обкръжаващия ви свят с вибрациите на хармонията, красотата, любовта, радостта. И ние поемаме задължението да помагаме на всеки от вас, който искрено поиска да ни помогне в нашата работа по изчистването на вашата октава от силите на тъмнината. Но ние не можем да ви заставим да направите този избор, възлюбени.

Богородица

4. Предлагаме ви много лесно решение, което няма да изисква от вас дори допълнителен разход на време, необходимо за четене на молитви. Макар че молитвите сега са необходими на света както никога, защото се явяват допълнителен източник на Светлина за физическата октава.

Богородица

5. Но ако вие постоянно се контролирате как изразходвате своята Божествена Енергия, това няма да изисква от вас никакви допълнителни разходи. Дори напротив, ще способства за икономия на паричните ви средства.

Богородица

6. Ако се замислите къде харчите парите си, ще стане ясно, че 90 % от вещите и продуктите, които придобивате, въобще не са ви нужни за поддържане на физическото ви тяло. Обратното, те спомагат за разрушаването на вашето тяло и вие ставате зависими от цяла индустрия, която отначало ви въвлича в процеса на разрушаване на физическото тяло и психиката ви, а после услужливо ви предлага огромен набор от скъпо струващи средства, които уж подпомагат възстановяването на вашето здраве.

Богородица

7. Контролирайте се в течение на целия ден. Следете вашите мисли, вашите чувства. Накъдето са насочени вашите мисли, натам тече вашата енергия. Обърнете внимание за какво мислите. Вие мислите за несправедливото правителство и изпращате енергията си на членовете на вашето правителство, мислите за това колко несправедливо се отнесе към вас вашият началник на работа и му изпращате енергията си, мислите за сюжета на току-що гледания сапунен сериал и изпращате енергията си за умножаване на цял егрегор от изкуствени мисли и чувства, който се намира на астралния план.

Богородица

8. Вие сте отговорни за всеки ерг енергия, който лекомислено изразходвате. И всеки път, когато изразходвате своята енергия не в съответствие с Божествените принципи, вие създавате карма. И когато сте осведомени за кармичния закон и въпреки това продължавате да нарушавате Божествените принципи в угода на вашето его, вашата карма е по-тежка.

Богородица

9. Днес аз се опитах да привлека вниманието ви върху вашето съзнание. Защото това е, с което сте длъжни винаги да работите.

Богородица

10. А за да работите със съзнанието си, съгласете се, че не ви е нужно нищо, освен вашето желание и вашия стремеж да измените своето съзнание. Ще се радвам, ако днешната беседа бъде приета от вас не като абстрактно разсъждение, а като ръководство за действие.

Богородица

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка,
сега и винаги и во веки веков. Амин!

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Главното при четенето на Розариите, както и на всички молитви, е нашата пълна преданост на Волята на Бога, достигането до онова молитвено състояние на съзнанието, което позволява да забравиш за себе си, да се разтвориш в Бога. Ако православните молитви “Отче наш” и “Богородица” пречат на съзнанието ви да се съсредоточите върху Бога, използвайте онзи вариант на тези молитви, които са приемливи за вашето съзнание.