Разрешете си да излезете в съзнанието си извън рамките на своето семейство, на своя град и на своята страна и да възприемете цялата Земя като свой роден дом

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл при вас. Днес аз дойдох по поръчение на Кармичното Ръководство, за да съобщя радостна вест във връзка с преобразуването, което се извърши на планетата през тези дни: усилията на много голяма част от вас, които свикнаха да четат нашите диктовки, предано ни служат и се стараят да разпространят нашите послания, не бяха напразни. И те бяха отбелязани от Кармичното Ръководство. Вие знаете, че заседанията на Кармичното Ръководство се провеждат два пъти в годината, в периода на лятното и зимното слънцестоене. Но трябва също така да бъдете осведомени, че заседания на Кармичното Ръководство се провеждат постоянно и във времето между тези две главни заседания.

И ето днес аз трябва да ви кажа, че тази нощ се проведе заседание, на което присъства нашият Посланик. На това заседание за първи път в историята на човечеството беше повдигнат въпросът за възможността да се довери правото да присъстват с фините си тела на поредното заседание на Кармичното Ръководство на онези от вас, които взеха непосредствено и живо участие в работата, свързана с разпространението на нашите послания и техния превод на други световни езици. Вие ще получите възможност сами да вземете участие в планирането на спускането на вашата лична карма. По ваше желание, в рамките на съществуващите кармични възможности, ще можете да регулирате слизането на кармата, да забавите или да ускорите нейното спускане за вашите жизнепотоци.

И това ще ви бъде от полза във вашите следващи животи. Защото Законът за кармата е безличен Закон и слизането на кармата не зависи от вашето желание или нежелание. Но благата карма или енергията, натрупана от вас при разпространението на нашите послания, може да бъде използвана за регулиране процеса на слизане на кармата и даже за облекчаване на кармичното бреме.

И това е възможност, която не трябва да се пренебрегва, тъй като тя за първи път ще позволи на някои индивиди от невъзнесеното човечество да сътрудничат на Кармичното Ръководство.

Такава възможност ще бъде предоставена за първи път и това означава, че ние се стремим да разпространим тези Учения колкото е възможно по-широко и дори правим определени отстъпки и облекчения, за да може този процес да се извърши колкото може по-успешно и бързо.

Във външното си съзнание вие може да не си спомните за събитията, които ще се случат през нощта, когато посещавате заседанието на Кармичното Ръководство. Но много от вас ще уловят във външното си, бодърстващо съзнание отгласи от нощните събития и ще получат съвършено ясна представа за измененията, които ще се случат в живота им в близко време.

Аз се радвам да ви дам тази важна извънпланова информация.

Още повече се радвам на това, че имам възможност да дам тази диктовка по време на пребиваването на нашия Посланик в град Новосибирск. Някои хора наричат този град столица на Сибир.

Възможно, да е така.

Но важно е това, че даваме тази диктовка в Новосибирск и имаме възможност по този начин да закрепим и усилим нашето присъствие в този град.

В действителност всяко приемане на нашите послания е съпроводено с огромно изливане на Светлина във физическия план и фините слоеве, близки по своите вибрации до физическия план. Затова всяко приемане на диктовки на ново място носи своето благословение на страната и града, където се осъществява приемането на диктовките.

Затова аз ви поздравявам и искрено се надявам, че ще използвате само за Божествени цели цялата Светлина и енергия, които получавате.

Сега бих искал да ви съобщя още една радостна вест. И тя е свързана с това, че в сегашния момент светът е готов за това, измененията да се извършват с още по-бързи темпове. И онези от тях, които се отнасят преди всичко до промените във вашето съзнание, стават толкова бързо, колкото никога досега. Но има известно изкривяване на енергията. Тъй като регионите на света, където се четат посланията, давани от нас чрез нашия Посланик, получават твърде много Светлина и съзнанието на хората се изменя с много бързи темпове. В същото време има други региони на света, които нямат възможност да получат и да четат нашите послания. В тези райони дисбалансът на енергията се излива в различни стихийни бедствия и катаклизми.

Много жалко, но към тези региони се отнася и Америка.

Тази страна, на която Владиците възлагаха много големи надежди, се лиши от нашия фокус Светлина. И сега тя е принудена да приема Светлина от друга страна. Аз добре разбирам, че е много трудна стъпка за горделивите американци да приемат Учение, идващо от Русия. Но само като приеме това Учение, излизащо от Русия, Америка ще е в състояние да възстанови енергийния баланс и по такъв начин да избегне не само много природни бедствия, но и икономически неудачи.

Затова аз ви моля да съдействате за разпространяване на това мое послание и на другите послания, които даваме чрез нашия Посланик, на земята на Америка.

Самото географско разположение на тези две страни, Америка и Русия, които се намират на противоположи страни на земното кълбо, при наличие на възможност за равномерно изменение на съзнанието на народите на тези две страни ще способства за уравновесяване на ситуацията на планетата.

Аз се обръщам към дъщерите и синовете на Америка чрез руския Посланик. Аз ви моля да преодолеете онези ваши качества, които ви пречат да възприемате информация, идваща от друга страна.

Аз искрено се надявам, че ще се намерят сред американците хора, които ще откликнат на моя призив и ще могат да преодолеят онези негативни черти на характера, които карат американците да се чувстват като хора, от които зависи бъдещето на Земята.

По същество това е така. Вие сте хората, от които зависи бъдещето на планетата Земя. И за да се развие това бъдеще по най-благоприятния начин, не е необходимо да заявявате своите амбиции и приоритета на вашата нация и на вашата страна. Напротив, всичко, което е необходимо, това е да възпитавате в себе си смирение и да застанете на едно ниво с всички народи, които населяват планетата Земя.

Няма страна, която да е най-важна на планетата. Но има хора, които успяват да преодолеят собствените си ограничения и да издигнат съзнанието си на достойно ниво. Нивото на богочовека, каквито вие всички неминуемо трябва да станете.

Затова всичко, което е нужно, е да не гледате на другите народи като стоящи на по-ниско ниво на еволюцията от вас. Не, всеки народ е брат или сестра в Божественото семейство на народите, живеещи на Земята. И колкото по-рано осъзнаете своето единство и се обедините, независимо от разликата във вашия вътрешен свят и външността, толкова по-бързо ще настъпят желаните изменения на Земята.

Аз ви моля да обмислите внимателно моите думи и най-накрая да си разрешите в съзнанието си да излезете извън рамките на своето семейството, своя град и своята страна и да възприемете цялата Земя като свой роден дом.

АЗ СЪМ Майтрейя и ви изпращам моята Любов.