Различните страни на Учението за Пътя на Посвещенията

АЗ СЪМ Майтрейя.

Дойдох отново, за да изнеса беседа, която ще бъде полезна за развитието на вашите души.

Знаете ли, че всяко наше идване е съпроводено с голямо очакване от много души, намиращи се във въплъщение? Те чакат скъпоценното предаване на Словото. И никакви забавления от външния свят не могат да нарушат вътрешната тишина, настъпваща в момента на нашето общуване.

Както се досещате, ще стане дума за Пътя на Посвещенията, за този Път, в който ви наставляват Възнесените Владици. Вие може да търсите и да намирате други пътища, но ние гарантираме само за този Път, по който водим човечеството в продължение на милиони години от момента, когато то е получило разум. Затова сега ще ви дам онези наставления, за които времето дойде. И нашето общуване предполагам ще бъде полезно за вашето духовно израстване и придвижване по Пътя.

И така, ние много пъти говорихме за Пътя на Посвещенията и всеки път разкривахме една или друга страна на нашето Учение. И все пак за много от вас нашето Учение за Пътя на Посвещенията остава загадка. Вие не виждате връзката между много от нашите диктовки, които даваме. И понякога в недоумение разглеждате една или друга диктовка и намирате противоречия между написаното в отделните диктовки.

Възлюбени, ние за първи път правим опит да дадем едно тайно, съкровено Учение на толкова голяма аудитория. И хората, които четат нашите послания, се намират на различни стъпала на развитие на съзнанието. Затова в посланията се съдържа и информация за тези, които едва сега се приближават до нас и нашето Учение, и за онези, които вече правят първите крачки по Пътя, и за онези, които уверено вървят по Пътя на Посвещенията. На всеки човек се дава за него определена информация. И когато препрочетете диктовките за втори и трети път, пред вас ще се разкрие друг смисъл, който не сте възприели при първото четене или сте го пропуснали, защото сега съзнанието ви се е променило и сте станали способни да възприемате Истината от друга гледна точка.

Древната Истина гласи, че човек, който се докосва до Учението за пръв път в този живот, като правило, трябва в продължение на седем следващи живота да продължи своето движение по Пътя. И човек, който едва сега се докосва за първи път в този живот до нашето Учение, а тези хора са болшинството сред четящите нашите послания, трябва в следващите шест или седем живота да продължи придвижването си по Пътя. Във всеки живот ви се предоставя възможност да преодолеете няколко качества, които ви пречат по Пътя и да отработите няколко Божествени качества, които е необходимо да придобиете.

И така, пред голяма част от четящите нашите послания се открива Път, разчетен за седем въплъщения. И само тогава, когато навлизате в завършващия стадий на Пътя, вие самите ставате този Път. Тогава вие сте способни да демонстрирате своето Единство с Твореца и напълно да се олицетворите със своята Висша част.

Такова е Учението. И колкото и дълъг да ви изглежда такъв процес на придвижване по Пътя, от гледна точка на безбройните въплъщения, през които вече сте преминали на Земята, той е само някакъв миг. И ако нашите ученици не се отклоняваха от Пътя, то цялото човечество би могло да премине посвещение и да премине на следващото еволюционно стъпало само за няколко хиляди години. Обаче, както можете да забележите, това не се случва.

Това не се случва за вас, ако се гледа от вашата гледна точка на невъзнесени. Ако пък се гледа от нашата гледна точка, ние наблюдаваме как ту тук, ту там смели единаци щурмуват Върха на Божественото съзнание. И когато такъв човек достигне Върха, всички Небеса му аплодират.

Затова онези от вас, които за пръв път попадат на нашето Учение и четат нашите послания, може да се обезкуражат от продължителността на сроковете. Обаче има няколко десетки човека сред четящите нашите послания, които вървят по Пътя на Посвещенията вече не един живот. И за нас тези хора имат голяма ценност. Всеки такъв индивид попада под нашия постоянен контрол и опека. За вас ние сме готови да дадем повече знания и информация, отколкото съдържащата се в тези диктовки. На вашето ниво на съзнание вие придобивате способност да четете между редовете и да видите и почувствате много повече от написаното в тези послания.

И макар че говоря за всички с едни и същи слова, всеки ще прочете именно това, което му е необходимо да прочете именно в този момент.

И за онези, за които това действително е необходимо, аз сам ще дойда, за да дам обучение и наставление. Всеки мой ученик се намира непрекъснато под моето наблюдение.

Грижата за моите ученици е най-важното ми Служение към човечеството. Защото чрез моите ученици аз самият мога да идвам в света на хората. И това е много важно в сегашния момент. Защото вибрациите на физическия план не позволяват на никого от висшите Владици да присъства във въплъщение с цялата мощ на своето каузално тяло. Но човечеството се нуждае от ръководство. Затова всеки от вас може да окаже помощ на човечеството на Земята, очиствайки своя храм и предоставяйки възможност на мен или на другите Владици поне за кратко да присъстват на Земята.

Ние използваме вашите очи, вашите ръце и крака за да ръководим, нежно и внимателно, човечеството и да коригираме курса, който то следва. Затова няма хора, които не са важни, всеки човек е важен, ако той изпълнява тази роля, която трябва да изпълни в това въплъщение, сега. И дори ако ви се струва, че това, което правите не е важно, не бързайте със съжденията. Защото от нашето възнесено състояние на съзнанието всички ваши малки действия се вместват в плана, който осъществяваме на планетата.

Не мислете, че трябва да вършите някаква много важна работа някъде на другия край на земното кълбо. Вие най-често се намирате именно там, където вашата работа е най-необходима. И не е задължително това да бъде героична работа по спасяването на човешки души. Това може да бъде работа по възпитаването на вашето дете, помощ на нуждаещи се близки. Всеки човек, който се намира около вас, във вашето обкръжение, и се нуждае от вашата помощ, се е оказал там кармично. Като му оказвате помощ, вие можете да отработите този пласт карма, която пречи на вашето придвижване по Пътя.

От живот в живот ви се дава шанс да отработите кармата с тези души, с които необмислено сте създали карма в своите предишни въплъщения. Затова отнасяйте се внимателно към обстоятелствата във вашия сегашен живот. Защото човекът, който се намира във вашето обкръжение и както ви се струва, ви пречи, като правило е този индивид, с който трябва да отработите кармата си най-напред. Не се отчайвайте, ако усилията ви не доведат до положителен резултат. Просто прилагайте усилия, за да хармонизирате максимално вашите отношения. Космическото правосъдие ще оцени усилията ви за преодоляване на вашата нереална част и стремежа ви за отработване на кармата от предишни въплъщения.

За днес ви дадох всички наставления.


АЗ СЪМ Майтрейя.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)