Променяйте се, устремявайте се и ще придобиете златните одежди на Будда и съкровището на Божествената Мъдрост

АЗ СЪМ Гаутама Буда. Аз отново дойдох.

Аз дойдох от далечните светове и бих искал да ви дам частица от моето присъствие.

Представете си, че заедно с вас току-що сме се върнали от Великото Централно Слънце. Разстоянието в духовния свят няма значение. Вие извършвате огромни премествания в пространството и времето. И за това не са ви нужни никакви приспособления, коли, самолети…

Целият механизъм за придвижването в Далечните светове е скрит вътре във вашето собствено същество. И онези от вас, които са прилежни и целеустремени, могат да напускат своето физическо тяло и да пътешестват заедно с мен по цялата Вселена. За това е необходимо да имате определено ниво на духовните постижения. И всички вие можете да достигнете това ниво.

Ще ви разкрия тайната, как можете да постигнете това за едно въплъщение. И това ще бъде Пътят, на който аз обучавах по време на моето въплъщение като Гаутама Буда.

Преди всичко трябва да изберете направлението на вашето движение. Докато не сте определили точно в какво направление да се движите, вие не можете да постигнете нищо. Вашето същество трябва, подобно на платноходка, да се подложи на вятъра на Вселенския Закон. Вие трябва окончателно и безвъзвратно да вземете твърдо решение, че главен за вас е Висшият Закон на тази Вселена, по друг начин този Закон може да се нарече Бог. И ако не хитрувате пред себе си, ако действително искрено сте приели Висшия Закон на тази Вселена за най-важното нещо в живота си, то следващата крачка и всички следващи крачки вие ще правите във вярната посока.

Трябва да решите кой в живота ви ще бъде главен – вие или Бог. Докато молите Бога да удовлетвори вашите желания, докато молите Бога да направи за вас едно или друго нещо, вие няма да се придвижвате по духовния Път.

Трябва да вземете решение вътре в своето същество и да подчините целия си живот без остатък на Бога и на изпълнение на Неговите нужди и потребности.

Колкото и да се стараете да изпълните това условие, няма да можете да направите това изведнъж, в един миг. Милионите години еволюция на планетата Земя са създали в плътния физически свят непроницаема завеса между вашия, физическия свят и Божествения свят. Затова ще е необходимо определено време и усилия, за да преодолеете илюзорното творение във вашето съзнание. Ще е нужно определено време, за да излезете от границите на физическия свят и да се устремите към Далечните светове.

Но ако направите само една малка крачка във вярната посока и запазите вашия устрем и преданост към Космическия Закон в продължение на определено време – по принцип за това е необходимо не едно въплъщение, а най-малко седем земни въплъщения – тогава ще достигнете Висшите Светове също така неизбежно, както ще достигнете връх Джомолунгма, ако постоянно се движите към него и прилагате за това всичките си усилия.

Вашият свят е предназначен именно да можете да преодолеете съпротивлението на илюзорния свят и така да получите заслугите, необходими за съществуване във Висшите светове.

Ето защо ние идваме отново и отново и даваме своето обучение, именно за да съхранявате ориентирите и да помните за Божествения свят.

Няма значение колко пъти ще се отклонявате от вашия Път. Няма значение колко пъти ще падате. Главното е винаги да се връщате при нас, да ставате и да продължавате да вървите по-нататък.

Понякога човек се лута из физическия свят през много въплъщения. Той намира нашето Учение, след това илюзията го увлича и той намира други учения, които му се струват също толкова правилни и истински. И понякога са необходими десетки въплъщения, докато човек постигне онази степен на различаване, която ще му позволи да определя безгрешно кое е истина и кое – лъжа.

За тези от вас, които още не са развили в себе си в достатъчна степен способността да различават, ние изпращаме нашите вестоносци, които са способни да запазват посоката на движение и да указват Пътя на заблудените души. И по това как се отнасяте към нашите вестоносци, ние определяме степента на готовност на вашата душа. Понякога са нужни десетки въплъщения, за да се стекат обстоятелствата и вие да се приближите до нашия посланик. Това е голяма милост и огромен шанс за вашия животопоток. Обаче ще се учудите, ако ви кажа, че не повече от един процент от стремящите се по Пътя използват тази Божествена възможност. Останалите индивиди сами отхвърлят Божествената възможност и предпочитат да действат сами на свой страх и риск.

Струва ви се, че такова поведение е неразумно? Обаче това е много разпространен вариант във вашия свят. И знаете ли защо се случва това? Аз ще ви кажа. Това се случва по простата причина, че човек действа от позицията на плътския си ум. В този случай гласът на Висшето АЗ се заменя от гласа на плътския ум и човек предпочита да действа самостоятелно и да върви по свой собствен път.

Но ако благодарение на нашия посланик дори само един човек излезе от мрака на илюзията, ние смятаме, че мисията ни е преминала успешно.

И това е причината ние да изпращаме една след друга мисии на Светлината във вашия свят. Това е причината да поддържаме фокуса на Светлината във физическия свят вътре в нашите посланици. Състраданието е главна черта на всички Будди и Бодхисатви. И именно благодарение на състраданието и любовта към човечеството на Земята ние постоянно пазим нашия фокус на Светлина във физическата октава.

Това Учение ви е давано много пъти и днес аз го повтарям.

Ако запазвате вашия разум постоянно насочен към нашия свят, ако мотивът ви е абсолютно чист, вие винаги ще разпознаете нашите вестители във физическия свят и ще ги последвате.

Ако както и преди ви движат лични мотиви, вие няма да можете да разпознаете нашия посланик, дори когато се сблъскате с него лице в лице.

Законът за съответствието на вибрациите действа безгрешно. И преди да предявите обвинения към Бога или Владиците, че ви лишават от помощ и не са милосърдни към вас, опитайте се да намерите причината за всяка ситуация, в която попадате, вътре във вас.

Всичко в този свят идва отвътре навън. Такъв е Законът. И илюзията послушно ви обръща тази страна, която очаквате да видите от нея.

Двама души, които вървят по един и същи път, ще виждат и ще обръщат внимание на различни неща. И ако сте Будда, вие ще преминете през живота така, че никаква мръсотия няма да полепне по вашите златни одежди.

Но ако сте обременени с много недостатъци, тогава в което и да е идеално място на Земята да попаднете, вие ще виждате около себе си само недостатъци и мръсотия.

Аз дойдох при вас в този ден, за да ви обърна още веднъж внимание на вътрешните причини за всичко, което ви се случва във физическия свят. Променяйте се, устремявайте се и ще придобиете златните одежди на Будда и съкровището на Божествената Мъдрост.


АЗ СЪМ Гаутама Буда.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)