VI

Препоръки за създаване на Общини

Кратък Розарий
(по книгата “Агни Йога. Община”)

АУМ ТАТ САТ[1]. АУМ

Разсейваме суеверието, невежеството и страха. Ковем мъжество, воля и знание.
Всеки стремеж към просветление се приветства. Всеки предрасъдък на невежеството се разобличава.
Труженико, горят ли в твоето съзнание основите на сътрудничеството и общината?
Ако този пламък вече е просветлил твоя мозък, изучи основите на Нашето Учение.
Труженико, не се плаши от трудността на някои изрази. Всеки ред е висша мяра на простотата.
Поздрав на трудещите се и търсещите!

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

1. Когато най-незнаещият и несъзнателният каже за Учението: „Струва ми се, че това е някакво друго учение за общината”, умейте да отговорите справедливо. Кажете: „Всяка община, основана върху труда и знанието на реалността, не вреди на работата за усъвършенстване на човечеството”. При движението на Космоса е невъзможно да се пребивава в привидна неподвижност – или назад, или напред. (127)[2]

АУМ

2. Всички осъзнаващи общината се движат напред. И не може да има противоположни една на друга общини, така както не може да бъде противоположно усещането от различните видове глад. Затова против общината ще говори само онзи, който е започнал да се движи назад, влизайки в състава на космическия отпадък. (127)

АУМ

3. При все още неопитните членове на общината има доста подозрителност и високомерие, но за Нас общината е отработена изцяло и приложена на дело в нашия живот. И Ние можем да говорим за нея с цялата яснота, която дава дългият опит. Нас няма да ни уплаши никаква недообмислена бъркотия. Ние сме виждали достатъчно космически отпадък и нямаме намерение да ставаме част от него. Ще защищаваме общината-съдружие със силата на знанието. (127)

АУМ

4. Най-малко от всичко Ни занимават словесните твърдения. За Нас има значение състоянието на съзнанието и действията. Както лекарите следят за самочувствието и състоянието на болния и не обръщат внимание на неговите измислици, така при Нас не обръщат внимание на словесните уверения и преценяват качеството на действието. При Нас е възприет древния способ за изпитание. Изпитанието е продължително и неочаквано. Спомнете си как Буда обучаваше своите ученици на неочакваност. (106)

АУМ

5. Нима неочакваността може да изпитва страх или лъжа? Именно неочакваност. Необходимостта няма да бъде решаващо условие. Пред съда лъжецът показва образец на честност. Вижте го какъв е не пред съда, а в тъмната уличка. Не отхвърляйте изпитанията, защото решението за жизнения подвиг трябва да бъде изпитано чрез огъня на стоманата. Тези, които вярват на думите, или са неопитни, или са мекушави. Опитът може да премине в нерушимост само чрез постоянно устремление. Умеете ли да се устремявате? (179)

АУМ

6. Общината-съдружие, преди всичко, поставя като условие за встъпване две съзнателни решения: безграничен труд и безотказно приемане на задачите. Слабоволието може да бъде отстранено чрез двустепенна организация. Следствието от безграничния труд може да бъде разширяване на съзнанието. (133)

АУМ

7. Но много не лоши хора не мечтаят за следствието, уплашени от непрестанния труд и непосилните задания. По принцип те са възприели идеята за общината. Би било пагубно да се включат тези все още слаби хора в общината, но за да не бъдат обезкуражени, те не трябва да бъдат отхвърляни. За тази цел е необходимо да има друга организация – приятели на общината. Там, продължавайки обичайния си начин на живот, дошлите могат да задълбочат осъзнаването си за общината. (133)

АУМ

8. Такава двустепенна организация позволява да се съхрани по-голяма искреност в работата. Ако се допусне формален прием в общината, то ще се наложи периодично да се изключват неподходящите. Иначе казано, тогава общината изобщо няма да съществува. Просто ще има заведение с фалшива табела, пред което Синедрионът на фарисеите би изглеждал като високонравствено учреждение. (133)

АУМ

9. Приятелите на общината ще осигурят нейния резерв, като не предават основите на Учението. Приятелите на общината не скриват слабостите и това дава възможност успешно да бъдат подкрепяни. Казвам именно приятели, защото това понятие е по-разбираемо за Запада. Помежду си Ние ги наричаме ученици от някаква степен, но Западът зле разбира нашето понятие за ученичеството. Затова запазваме по-разбираемото наименование.

АУМ

10. Нелепо е, че Западът не е усвоил Нашите прости положения, затвърдени с продължителен опит. Нашите Общини са стари! Защо най-добрите хора са разбрали общината и не са предложили никаква друга форма? След общината – към далечните светове! (133)

АУМ

АУМ ТАТ САТ. АУМ

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]ОМ ТАТ САТ — мантра спомената в “Бхагават Гита” като използвана от “учениците на Брахман” в началото на различни мероприятия и действия. “ТАТ”(То) насочващо към Брахман, напомня на ученика за висшите подбуди и по такъв начин му помага да отхвърли недостойно за тях. “САТ” (”творение”, “същество”) му напомня за Доброто, което пронизва всичко съществуващо и по този начин освещава и облагородява това, което прави ученикът.
(Энциклопедия эзотеризма http://slovari.yandex.ru/dict/esoterism)
Тази мантра е дадена в началните редове на Агни-Йога: «Листы сада Мории», Март 24, 1920.

[2]В кръгли скоби след всеки абзац е указан номера на параграфа от книгата "Агни-Йога. Община"