Последно предупреждение

АЗ СЪМ Алфа, дошъл в този ден при човечеството на Земята. Аз дойдох при вас и бих искал да започна своето послание с радостното събитие, което вие навярно предчувствахте в сърцата си. Това събитие е свързано с новите възможности и новите Божествени милости за планетата Земя.

Съвместно с Кармичното Ръководство е взето решение за продължаване на милостта, свързана с възможността за работа чрез този Посланик. Вие знаете, че беше нужно да се премине през много труден тест, за да бъде потвърдено правото за продължаване на работата. Този тест беше преминат от нашия Посланик и обхвана много индивиди, които са във въплъщение. Това беше изпит за зрялост, за правото да се работи за Бог.

Всеки път, когато на Земята идва нова Божествена милост, това е свързано с преминаването на нови енергии, нови, по-високи вибрации за планетата.

Струва ви се, че моите думи не се отнасят за вас, че говоря някакви абстрактни неща. Но това мое послание и възможността, която дойде на Земята, се отнасят за всеки неин жител, за всеки обитател на планетата Земята.

Вибрациите на физическия план и на плановете, близки до земния, ще продължат да се повишават. Това е свързано с новия, необходим етап на еволюционното развитие. За вас това означава пренастройване на организма и повишаване на вибрациите на вашето физическо тяло и по-фините ви тела.

Промяната на вибрациите е свързано с големи промени на планетата. Преди всичко, онези, които не могат да следват промяната на вибрациите, тяхното повишаване, няма да се чувстват уверено в новите условия. Повярвайте, ние искаме само вашето благополучие и вашето добро. И знаем, че тези, които са послушни на Божията Воля и са готови в сърцата си да вървят след Бог, ще получат невиждан импулс за своето развитие и планетата ще получи възможност за процъфтяване и изобилие. Но онези, които са решили да се отделят от Бог, които са се надули като сапунени мехури, ще трябва да пожънат последствията от неправилните си избори и постъпки. Това е Закон, Закон за еволюцията на тази Вселена.

Затова радостта, която изпитват Възнесените Същества и добрите представители на човечеството заедно с тях, няма да бъде споделена от много души, които по свои причини са решили да изберат собствен път, различен от Божествения. Никога не трябва да забравяте, че всички вие сте част от Бог и че всичко е Бог. И има космически срокове, за които се предупреждава. И има време за избор. Никой не може да каже, че за това не е говорено и не са давани предупреждения.

Времето за избор е към своя край. Сроковете са изчерпани и сезонът на космическата жътва приключва.

Дойде време добрите синове и дъщери на Бог да получат отплата за добрите си дела, а онези, които са избрали свой път, също ще получат отплата, но по-различна.

Не ви плаша. Всички срокове за предупреждения изтекоха. Решението е взето. Решението трябва да бъде изпълнено.

Винаги има възможност да се избере друг път. Дори в последния момент един вик на покаяние е достатъчен, за да бъде спряна Божията мелница.

Чакаме и даваме възможност. Чакането е към своя край.

Аз дойдох, за да ви зарадвам. Но за мнозина тази радост ще се превърне в печал. Защото твърде много сили и енергия са изразходвани безполезно. И всичко трябва да бъде компенсирано.

Идва времето за жътва. И всеки трябва да получи това, което е спечелил за многото хиляди години странстване из физическия план на планетата Земя.

Няма да е никаква тайна ако ви кажа, че сроковете, за които още Възлюбеният Иисус предупреждаваше своите ученици, едва сега започват да се приближават и да се спускат на физическия план.

Опитвам се да ви дам разбиране и да удължа времето ви за избор. Опитвам се докрай да разберете действието на Закона и да преодолеете в себе си онова, което роптае и не приема Божествения Закон.

Аз дойдох с чувство на огромна Любов към всеки от вас. Аз дойдох, за да дам моето послание на хората на Земята. Ще ми бъде много тъжно, ако не успея да се добера до ония души, които все още могат да ме чуят, но не чуват, защото предпочитат да вървят след зова тръбата, който води за никъде.

АЗ СЪМ Алфа.