Послание на Възлюбения Алфа за Лорейн Майкълс

АЗ СЪМ Алфа, дошъл отново чрез този посланик Божий. Твърде голямата плътност на материята не позволява да се поддържа дълго присъствие на високите вибрации в силовото поле на посланика. Затова ще бъда кратък.

Сладостта от нашето общуване през последните дни беше нарушена от намесата на чужда енергия отвън. Тази енергия може да се превърне в препятствие за осъществяване на замисления от нас велик експеримент.

Сега аз искам да се обърна към Лорейн.

Ти познаваш моите вибрации. Аз съм идвал при теб и ти си ми позволявала да присъствам в твоя храм.

Защо сега не вярваш, че аз мога точно по същия начин да присъствам в храма на Татяна?

Защо подлагаш на съмнение чистотата на предаване на посланията?

Позволи ми да ти напомня, че винаги има изкривяване на Божествените вибрации, във всяко съобщение на всеки посланик, намиращ се във въплъщение. Не е възможно да се пренесе цялата Божествена Истина през плътността на вашия свят. Но трябва да бъдете благодарни на тези зрънца Истина, които има във всяко наше съобщение.

Теб те дразнят вибрациите на Татяна? Струва ти се, че тя добавя своето несъвършенство към всяко съобщение, намесва своето човешко съзнание?

Позволи ми да попитам, как можеш да определиш чистотата на нейните диктовки, ако ние не ти кажем това?

Не се ли опитваш да съдиш със своя човешки ум?

Аз искам да се замислиш над това, което в теб пречи да осъществим нашия замисъл.

Защо отхвърли всички опити да осъществим замисленото сътрудничество между двама посланици, намиращи се във физическо въплъщение?

Аз съм принуден да използвам тази възможност и да се обърна директно към теб. Помниш ли ме? Помниш ли нашето общуване? Моите вибрации?

Разбирам колко ти е трудно да вземеш вярното решение. Да направиш избор. Обаче от този избор зависят много неща на Земята. И аз възлагам големи надежди на теб и на Татяна именно в преодоляване на стереотипите в съзнанието на човечеството. И преди всичко в стереотипите на вашето съзнание, като представители на човечеството на Земята.

Божествената Истина непредсказуемо се пречупва в съзнанието на посланиците. Това е истина. Обаче как можеш ти с човешкото си съзнание да определиш къде свършва Истината и къде започва илюзорното човешко съзнание? Татяна никога не те е упреквала в това, че ти изкривяваш Божествената Истина. Не защото не си я изкривявала, а защото Татяна притежава по-разширено съзнание и разбира дългия път на приближаването към Божествената Истина.

Цялата история на развитие на човечеството и цялата история на развитие на вселената, ако този човешки термин може да се приложи към мащаба на вселената, представляват стъпки, насочени към постигане на Истината. Всеки човек, който допуска в своето съзнание, че той е по-прав, че Бог говори чрез него, поставя по този начин непреодолима преграда между себе си и Божествената Истина. Той спира своето развитие. Той излиза от детското състояние на съзнанието си веднага, щом започне да съди.

Аз искам да напомня, че всеки е склонен да вижда в другия собственото си несъвършенство. Затова приеми моите забележки в смирение и с Любов.


АЗ СЪМ Алфа и се надявам, че ти ще успееш да се издигнеш в съзнанието си на следващото ниво.