Първи кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Аз се нуждая от енергията на вашите молитви[1]

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1. Аз дойдох, за да поговоря с вас. Спокойно... Искрено... Внимателно и нежно. Аз дойдох като любяща и грижовна майка. И действително аз съм ваша майка, защото се грижа за вас, лекувам вашите души. И когато ви е особено тежко, всички вие идвате при мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. Зная, че ви е трудно. Зная, че се намирате там, където се срещат пресичат новите енергии, идващи във вашия свят и старите енергии, които още преобладават в него. И това винаги е много трудно: да се живее в преходно време. Вашите физически тела и по-фините ви проводници понякога не са способни да се справят с повишеното натоварване. Но ще ви се наложи да потърпите. Друга възможност няма.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Много ангели-лечители и мнозина от Владиците, са готови, както и аз, да ви оказват цялата посилна и възможна помощ. Затова не пренебрегвайте помощта, която ви дават Небесата. Обръщайте се за помощ към Владиците, ангелите, елементалите и лично към мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз нося бремето на много въплътени синове и дъщери на Бога. Аз се старая да облекча вашата участ. Но помогнете ми и вие. Аз се нуждая от вашата енергия, от вашите молитви и от вашата Любов. Ние можем и трябва да си помагаме един на друг. Аз ще облекча вашето бреме в това преходно време, а вие ми дайте, моля ви,  допълнителен резерв от енергия.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Аз слушам вашите молби и понякога само една молитва, произнесена искрено в сърцето ви е достатъчна, за да бъде оказана помощта. Но вие не намирате свободно време да ми изпратите енергията на вашите молитви. Аз не мога да ви окажа помощ, когато искате от мен да ви помогна. Аз мога да помогна само на съкрушените сърца, на сърцата, които са се разкаяли.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Ние ви призоваваме към правилно състояние на съзнанието. За да постигнат правилно състояние на съзнанието, на някои им е необходим пост, молитва, покаяние, изповед и причастие. На други са достатъчни искрените сълзи на разкаянието. И умити от тези сълзи, на сутринта след безсънната нощ, моите скъпоценни деца са способни на искрена молитва и степента на разкаянието, която присъства в техните сърца, ми дава възможност да окажа помощ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Аз виждам вашите страдания. Аз изпитвам състрадание към вас. Обаче и вие ме разберете. Има някои видове карма от ваши действия в миналото, които могат да бъдат изкупени само със страдание.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Много мъка и много страдания има във вашия свят. Аз виждам това. А виждам също и друго. Виждам как младежта абсолютно безотговорно се разпорежда със скъпоценната енергия на Любовта. Аз виждам това... И сърцето ми тръпне и замира, защото зная на какви страдания ще се подложат в бъдеще тези души. Вие сами се обричате на много, много страдания.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Аз дойдох да ви напомня за отговорността, която носите за постъпкитеси, за да не ме молите за избавяне от страдания и за изцеление, когато целият ви живот вече е зад гърба ви и сте обременени с огромен багаж от болести и психологически проблеми. Аз бих желала младежта да се обръща към мен за помощ, съвет и подкрепа още сега. За да може в зрелите си години да служи за Слава на Господа и да върши Божествени дела на физическия план.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Всички сте длъжни сега да насочите своите погледи към младежта. И онези от вас, които към края на живота си, най-накрая, са осъзнали Божествената Истина в една или друга степен, ще бъдат способни да предадат на новото поколение своя опит. Помислете в каква форма можете да направите това. Но да го направите е необходимо – казвам ви го.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 27 декември 2007 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009