Отворете сърцата си за безграничната милост на Небесата

АЗ СЪМ Хелиос. Изпращам ви своя поздрав от Слънцето на нашата Слънчева система!

Аз дойдох, за да дам кратко Учение за природата на Слънцето. Вие виждате всеки ден Слънцето и за вас изглежда толкова естествено да наблюдавате неговия изгрев и залез, че не обръщате внимание на това.

Обаче Слънцето в нашата Слънчева система е център, без който е невъзможно съществуването на живот върху нито една планета от слънчевата система, както видимите с вашето физическо зрение, така и невидимите. Затова върху мен, като същество одухотворяващо със своето присъствие нашето Слънце, лежи голяма отговорност.

Всички процеси, които протичат във физическото Слънце и които оказват влияние на събитията върху планетата Земя, както доказаха вашите учени, са следствие от процесите, протичащи в по-финия свят.

Вашето Слънце е звезда, населена с разумни и много високо развити същества. Затова процесите, които протичат в нашата Слънчева система, се намират под нашия пълен контрол. Колкото и да доказват вашите учени, че не е възможно да съществува живот при толкова високи температури, аз съм тук и съществувам, и оказвам своята помощ и покровителство на всяка планета от Слънчевата система, включително и на вашата Земя.

Вашата планета претърпява изменения и в близко бъдеще, разбира се според космическите мерки, вас ви очакват сериозни промени на планетата. Това ще засегне всички живи същества, населяващи планетата Земя. И Слънцето, неговото излъчване и неговото магнитно и гравитационно поле, а също и по-фините полета, които вашите учени не са в състояние да зафиксират, ще играят не малка роля в тези преобразувания, които очакват Земята.

Не се бойте от измененията, които предстоят на планетата Земя. Те ще се извършват в продължение на хиляди години, в продължение на много ваши прераждания. Тези изменения ще способстват за изтриването на вашата технократична цивилизация от паметта на новите поколения хора и новите раси. Коригирането на бъдещето на Земята вече е започнало и ние успяхме да избегнем разрушаването на планетата. Затова всички предполагаеми бъдещи промени ще носят планов характер. Земята постепенно ще се очисти от последствията от влиянието на вашата цивилизация и ще придобие по-естествен вид, по-мек климат и самото съществуване на планетата ще бъде безопасно и по-приятно.

Всичко това ще стане в най-близко по космически мерки бъдеще. Всички тези изменения ще се извършват чрез изменения на вашето съзнание, чрез вашите умове и сърца.

А изменението на вашето съзнание става под влияние на много фактори, главният от които е вашето Слънце и процесите, които протичат на Слънцето както във физическия, така и на по-фините планове.

Даже приемането на тези диктовки става с помощта на слънчевата енергия и с моето непосредствено участие и моето присъствие по време на предаване на всяка диктовка. Да, възлюбени, необходимо условие за предаване на нашите Послания е слънчевата енергия, която ние използваме за усилване на предаваната информация.

Точно така, както Слънцето свети за всички без изключение, така и тези диктовки, които ние вече трети месец предаваме, се дават на всички вас без ограничение.

И точно така, както Слънцето оказва благотворно влияние върху едни и гибелно влияние върху други, точно такова е и действието на тези диктовки.

Има хора, за които в тези диктовки се съдържа съвършен, живителен нектар от Божествена Енергия и които са готови да пият от този нектар всеки ден, без да могат да се наситят. Точно по същия начин има други хора, които под влиянието на енергиите, съдържащи се в тези диктовки, изпитват много отрицателно вътрешно състояние. Те все повече и повече заемат позицията на критикуване, осъждане и дори злоба.

Това е свойство на Божествената Енергия, възлюбени, тя ускорява тези вътрешни процеси, които идват от дълбочината на вашето същество. Ако вие с цялото си сърце и с цялото си същество сте устремени към Светлината, Слънцето, Доброто, Бог, тогава допълнителната Божествена енергия ще ускори вашите благи стремежи и вие ще получите небивал импулс за своето израстване и развитие. А ако във вас са се заселили негативните енергии на завист, осъждане, егоизъм, ненавист, та малко ли други отрицателни качества съществуват на Земята, тогава Божествената Енергия ще усили тези ваши негативни качества и това, което преди е било скрито под благопристойната маска на показно богопочитание, не може повече да бъде скривано и ще излезе навън.

Вашите отрицателни чувства и мисли ще се проявят чрез вашите постъпки, в думите ви, във всичко, което правите.

Това трябва да ви послужи преди всичко като сигнал за анализ, дали всичко вътре във вас е благополучно. Не сте ли се отклонили от курса? Не е ли дошло време да обърнете специално внимание на негативните си качества и най-после да се избавите от тях окончателно и безвъзвратно.

Затова, възлюбени, следете внимателно за изменението на състоянието си по време на четене на тези диктовки и предприемайте навреме усилия, за да изтръгнете от корен най-малкия недостатък и най-малката отрицателна енергия, заселила се във вашата аура и израснала във вашето външно съзнание.

Да, възлюбени, Божествената Енергия ви се дава преди всичко, за да извадите навън своите несъвършенства и своевременно да предприемете мерки да се разделите с тях.

На тези от вас, върху които тези диктовки оказват до такава степен отрицателно въздействие, че просто не можете да ги четете, защото буквално ви залива вълна от злоба, ненавист, негодувание и осъждане, аз препоръчвам да спрете да ги четете за известно време. Това ще бъде значително по-добре, отколкото да разпространявате около себе си отрицателни вибрации и да използвате неправилно Божествената Енергия.

Вие се нуждаете от работа върху себе си. Обърнете се за помощ към Владиците и ги молете да ви избавят от отрицателните ви мисли и чувства. Молете не от време на време, а всеки ден. И аз вярвам, че ще настъпи момент, когато ще можете да възобновите четенето на тези диктовки и да се насладите на съдържащия се в тях нектар Божествена Енергия.

Тези диктовки няма да окажат никакво въздействие само върху това, което е изцяло мъртво и доброволно, по собствена воля се е отказало от по-нататъшно развитие.

Ако не усещате нищо, докато четете тези диктовки и не получавате от тяхното четене нито информационно, нито енергийно подхранване, то мога само да ви съчувствам. Вие действително сте направили избор и този избор не съпада с основния ход на еволюцията на тази планета и на тази Вселена.

Даже това, което е мъртво в духовен смисъл, получава слънчева Светлина. Защото природата на Слънцето е да свети, да дава топлина и енергия. Съгласете се, че не можете да упрекнете Слънцето в това, че ви въздейства твърде жестоко със своите лъчи.

По същия начин вие не можете да упрекнете нас и Посланика за диктовките, които ви даваме.

Това наистина е милост, която Небесата ви оказват. Ще можете да оцените цялото значение на тази милост само след известно време.

Внимателните и грижливи ръце на Космическите Същества са готови 24 часа в денонощието да ви оказват цялата помощ, която ви е необходима. Само вие решавате дали да се възползвате от тази помощ или да я отхвърлите.

Отворете сърцата си за безграничната милост на Небесата и подложете своите чакри под потока от неспираща Божествена Енергия, водопада от Светлина, изливащ се върху вас.

АЗ СЪМ Хелиос, стоя пред вас във водопад от слънчева Светлина и Божествена Енергия.