Новини

26 февруари 2017 г. Съвместна духовна практика
от 6 март до 14 април 2017 г.
12 февруари 2017 г. Тридневно молитвено Бдение за мир в целия свят
23, 24 и 25 февруари 2017 г.
27 януари 2017 г. Съвместна духовна практика
от 1 до 10 февруари 2017 г.