Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чела

АЗ СЪМ Шива, дошъл отново при вас, за да поговорим за Пътя, който ви предстои да следвате, ако изберете този Път, на който ние учим чрез нашия Посланик.

Има много подходи и много пътища във вашия материален свят. Голямата част от тези подходи и пътища, за съжаление, не водят за никъде. Вие се лутате в илюзии от прераждане в прераждане и не можете да намерите истинския Път.

И дори когато най-накрая откриете по своя Път Истината, вие започвате да се съмнявате – от Бог ли е това, с което се сблъсквате?

Често се случва да изберете верния Път и вече да вървите по него, но в някакъв момент на душевна слабост се поддавате на влиянието на плътския ум и започвате да се съмнявате. Вашите съмнения са предизвикани от вашето несъвършенство. Затова винаги, когато избирате Пътя, който да следвате или започвате да се съмнявате в Пътя, по който вървите, трябва да се замислите, откъде идват вашите съмнения?

Разумни ли са съмненията ви или те просто са следствие от вашия страх, от вашата неувереност в себе си.

Необходимо е постоянно да различавате вашите вътрешни състояния. Дали се намирате под влияние на нереални сили или просто подлагате на разумен анализ Пътя, който следвате?

И всеки път в тази ваша вътрешна работа трябва да се ръководите само от вътрешната си интуиция и от гласа на вашето сърце.

Затова не се уморяваме да ви повтаряме: „Развивайте интуицията си, вътрешното си различаване и връзката си с реалния свят на Бог”.

На вас ви е трудно да правите това, когато сте напълно потопени в илюзията. Затова ние изпращаме нашите вестоносци, нашите служители, които ви показват Пътя и ви помагат да се ориентирате в морето на живота.

Но вие и единствено вие можете да изберете, кого да следвате и от чии препоръки да се ръководите.

Ситуацията се усложнява от това, че колкото и предан и искрен да е нашият Посланик, той е приел човешко въплъщение и заедно с въплъщението си е бил принуден да приеме върху себе си и част от световната карма, да се натовари с това бреме, за да може да остане във въплъщение.

Виждайки несъвършенството на нашите посланици, вие може да изпаднете в недоумение и да ви обхванат допълнителни съмнения.

Затова ви казваме, че не трябва да се доверявате сляпо на хората, които сами се провъзгласяват за месии, посланици и учители. Винаги присъства елемент на непредсказуемост във всяка ситуация и човекът, който само допреди известно време с пълно право е бил наш представител и е носил нашата мантия, може да сгреши и дори да се отклони от Пътя. Затова е необходимо внимателно да наблюдавате и да анализирате всички действия на нашите посланици и вестоносци. И да умеете да различавате в техните постъпки временните грешки, от които е невъзможно да се опазите във вашия свят, от по-сериозните грехове на предателство и отстъпление от принципите на Братството.

Това е ново учение и ние се осмеляваме да го дадем сега чрез нашия Посланик с надеждата, че мнозина от вас сте достигнали онова ниво на развитие, което ще ви позволи да не прибягвате до категорични изводи и да се откажете да следвате нашите посланици.

Не, сега не е време, когато можете да вървите по Пътя самостоятелно и сами да избирате Пътя. Няма да можете да се справите без нашите представители и посланици. Но трябва да подходите осъзнато и с мерките на вашето вътрешно съзвучие и различаване към избора на хората, в чиито съвети си струва да се вслушвате и чието ръководство да следвате.

И ако по-рано, в предишни времена, от вас се е изисквало безусловно послушание и твърдо следване на указанията на Гуру, то сега ние ви казваме, че преди всичко трябва да се вслушвате във вашия вътрешен глас и вътрешната си интуиция за всичко и само след това да следвате външните указания на който и да е Гуру.

Хората, които не са готови за такива нови гуру-чèла отношения, няма да могат да следват даваните от нас чрез този Посланик учения. Те имат нужда от други, по-твърди указания и следване на външни догми и правила. Затова ние даваме това Учение, но напълно осъзнаваме, че различните човешки индивиди се намират на различни стадии от своето развитие и това, което е добро за един, може да бъде нежелателно и преждевременно за друг.

Общоизвестно е, че ако човек е прекарал дълго време в подземие и не е имал достъп до дневна светлина, то моменталното му излизане на ярката слънчева светлина може напълно да го ослепи и да нанесе непоправима вреда на неговото здраве.

Във въплъщение на Земята се намират хора с различно ниво на съзнание и сега ние даваме нашите учения за тези, които са готови да следват авангарда. За тези, които са изпреварили своите събратя и са готови да встъпят в непосредствени отношения с Възнесените Същества, в непосредствени отношения, основани на сътрудничество и взаимно уважение. Но докато се намирате във въплъщение, главният принцип за вас е безусловното подчинение на Възнесените Същества и на нашите представители.

Но решение за такова подчинение вземате в своето сърце самите вие и винаги трябва да бъдете готови за промяна на това решение, ако почувствате, че обстоятелствата са се променили.

Затова отношенията Гуру-чèла, характерни за новото време, ще се отличават с това, че вие ще имате по-скоро творчески, взаимно обогатяващи взаимоотношения с вашия Гуру, отколкото отношения, основаващи се на принуждение и диктат, както това беше прието по-рано в много наши организации.

И тези отношения са по-близо до духа на времето и общите демократични преобразувания, които стават в света.

Повтарям още веднъж, че не всички ще могат да установят новите отношения и не всички ще ги приемат. И мнозина просто не са готови за такива отношения, защото всеки намек за това, че учителят може да греши, за тях е сигнал, че те въобще не трябва да се вслушват в мнението на своя Гуру.

Ние ви призоваваме към установяване на нов тип отношения между Гуру и чèла, отношения, изградени върху безусловната любов, истинското братство и сътрудничество.

И ние се надяваме, че ще се намерят достатъчно на брой индивиди, които са готови за подобни отношения и вече ги следват.

За мен беше радостно да ви дам днес това важно Учение, от което вие несъмнено се нуждаете.

АЗ СЪМ Шива, който беше с вас през този ден!