Ние очакваме добър урожай от покълналата във вашите същества Божественост

АЗ СЪМ Сурия, дошъл при вас в този ден.

Слънцето на зимното слънцестоене ме съпътства в моментa на моето идване. И точно така слънцето на вашето Божествено АЗ СЪМ Присъствие трябва постоянно да ви съпътства.

Може да има облаци, може да вият виелици, може да гърми или да връхлита ураган, но въпреки всичко вие знаете, че има Слънце и то е винаги с вас.

Точно така е и във вашия живот. Въпреки всякакви трудности, неприятности и дори беди, вие трябва да знаете, че вашата Божествена част постоянно присъства редом с вас.

И от гледна точка на вашата Божествена част всичките ви многобройни въплъщения и лутания из света на илюзията изглеждат като един миг, сякаш малко облаче леко е засенчило слънцето.

Защото в Божествения свят няма нито време, нито пространство. И тези атрибути на вашия свят с времето трябва да изчезнат подобно на буреносни облаци, скрили се зад хоризонта.

Имате за какво да поразмислите. Защото настъпи времето, когато си струва да се замислите за Вечния Живот. Всички ваши увлечения в света на илюзията скоро ще ви доскучеят и ще започне да ви привлича истинската реалност. Кога ще стане това? Ние не можем да ви кажем за конкретни срокове. Защото когато това истински се случи, човечеството ще има друг календар и друга система на летоброене.

Обаче още сега има за какво да размишлявате и над какво да работите. Защото вашият свят събужда чувствата и желанията ви. И дотогава, докато се поддавате на тези уловки на илюзорния свят, вие не можете да се придвижвате към върховете на Божественото съзнание.

Нужно е да се обуздават чувствата. Нужно е да се обуздават мислите. Нужно е постоянно да се контролирате. Представете си файтон без файтонджия. Конете са оставени сами на себе си и правят това, което им скимне: пасат трева, ходят сами на водопой. Такъв файтон не е способен да се движи към целта, защото няма кой да го управлява.

Вашите същества са подобни на този файтон без файтонджия. Вие вървите безцелно по живота, срещате различни съблазни, преследвате удоволствията, но не се движите наникъде. Защото се намирате под влиянието на чувствата и желанията на вашата низша природа. За да започнете да се движите в посока към Божествената реалност, вие трябва да се погрижите вашият живот да бъде управляван от водач – вашето Висше АЗ, само то е способно да ви изведе от дебрите на илюзорния свят.

Висше ръководство, запазване на вярното направление на движението – ето какво ви е необходимо.

И разбира се, аз съм наясно, че между момента, когато прочетете тези редове и дори между момента, когато решите да вземете решение да подчините своето същество на висшата природа, и момента, когато това се случи, ще мине немалко време.

Но ако не вземете решение и не се устремявате, вие никога няма да можете да се измъкнете от мрежите на илюзията.

А някои от вас толкова добре са се устроили в илюзията, че самото споменаване за необходимостта нещо да се промени в техния живот, се разглежда буквално като покушение върху основата на живота им.

Още веднъж говорим за революция в съзнанието. Сега вашето съзнание е подложено на влиянието на стереотипите, наложили се в обществото. Ще се наложи тези стереотипи да се променят. Вие не може да не правите нищо. Вибрациите на физическия план се повишават. И за да съответствате на новото вибрационно ниво, ще ви се наложи да промените живота си, като установите в него верните приоритети.

Към казаното е необходимо да се добави, че всички хора се намират на различни стъпала на еволюционното развитие. И много скоро на вас ще ви се наложи да признаете това. Защото на хаоса, в който се намира човешкото съобщество, трябва да бъде сложен край.

Ценностната система трябва да бъде променена. И преди всичко, трябва да бъде променена системата от духовни ценности. Уважение трябва да получат хората, които притежават духовни добродетели, а не тези, които говорят за тях. Нивото на духовното развитие на човечеството е способно да промени всички останали сфери на живота за броени години. Истинските духовни ценности са указани в основите на всички световни религии. Затова не е необходимо да се търси нещо ново. Нужно е просто да се изпълнява това, което вече е казано. Тогава обществото ще бъде способно да се очисти от некачествените модели.

Искат се хора, способни да се жертват за утвърждаването на Новия Живот. Искат се хора, готови да посветят своя живот на добродетелите и самоотвержено отстояващи Божествените принципи в живота.

Настъпва ново време. И за човешкото съобщество няма друг път, и няма друг изход от създалата се ситуация, освен да се движи нагоре, към Божественото съзнание.

Всичко, което е по-ниско от Божественото съвършенство, трябва да бъде оставено в миналото и забравено.

Време е за движение напред по стъпалата на еволюцията.

И би било глупаво и неразумно от наша страна да изразходваме толкова сили и енергия, за да идваме отново и отново да даваме нашето Учение, ако не бяхме уверени, че усилията ни ще се оправдаят стократно.

Ние очакваме добър урожай от покълналата във вашите същества Божественост. Ние сяхме зърната на Божествената Мъдрост и сега чакаме урожая.


АЗ СЪМ Сурия, с надежда в човечеството на Земята.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)