Ние нямаме повече възможност да продължим работата си на територията на Русия

АЗ СЪМ Владика Мория.

Аз дойдох в този ден, за да кажа това, което е необходимо, и това, което е назряло. Както знаете, ние даваме този цикъл диктовки в Латвия. И този цикъл диктовки не беше планиран предварително. По-точно, той трябваше да се състои, но препятствията, които възникваха и случилото се в Ашрама на нашия Посланик зачеркнаха Божествената възможност за Русия. И диктовките за летния цикъл бяха отменени.

За онези, които не са запознати с текущата ситуация, накратко ще кажа, че през последните две години бяха извършени чудовищни нападения върху нашия Посланик на всички планове на Битието. И с цената на неимоверни усилия мисията продължи, защото не виждахме друга възможност как да продължим да обучаваме човечеството на Земята.

Ние продължихме работата и продължавахме да даваме Послания включително до момента, когато Ашрамът на нашия Посланик беше подпален.

Не е необходима голяма прозорливост, за да се разбере, че е станало само проявление във физическия план на целия онзи негатив, който се е натрупал на финия план около нашия Посланик.

И много от вас, които продължават да четат нашите Послания, положиха немалко усилия, за да създадат на финия план условията, предшестващи пожара чрез своите мисли, чувства и дори преки действия, насочени срещу нашия Посланик.

Знаете, че всяко действие, насочено срещу нашия Посланик, създава много тежка карма, и тази карма пада също и върху цялата страна, в която се осъществява мисията на Светлината.

Така, последните събития създадоха крайно негативна карма за цяла Русия. И тази карма е съпоставима по своя мащаб с кармата, създадена при разстрела на царското семейство.

Какво да кажа, много съжалявам. Аз и другите Владици разчитахме на по-високо ниво на съзнанието на хората, намиращи се във въплъщение. Ние бяхме обнадеждени от това, че имаме възможност свободно да даваме нашите послания в продължение на толкова дълъг период от време, за пръв път на територията на Русия.

Ние бяхме обнадеждени от тази възможност и не предприехме предварително мерки за защита на нашия Посланик. Всички сили на Светлината бяха привлечени за 7 секунди след призива на Посланика в момента на пожара. Ние направихме невъзможното – всички хора останаха живи и нищо от построеното от нашия Посланик с помощта на Възнесените Същества не претърпя съществени поражения. Пострада само делото на Светлината. Нашата мисия в Русия.

Всяко пряко действие срещу Бога и Владиците трябва да получи своето въздаяние. Това е закон, който действа в тази вселена.

Принуден съм да констатирам печалния факт, че в най-близко време на Русия и´ предстои да отработи наново създадената карма на безбожието.

И това е страшно. Защото цялата Светлина, която се изливаше на територията на тази страна и не беше използвана за реализиране на плановете на Бога, сега лежи като кармично бреме върху нейния народ.

Силата на Светлината предизвиква равно и противоположно насочено действие от страна на силите на мрака. Но веднага щом силите на мрака се проявят, Възнесените Същества имат право да приложат сила за неутрализиране на противоположните сили.

Несъвършенството, което все още цари в света, не позволява да се мине без жертви и кръвопролитие.

Нивото на съзнание на хората засега не дава възможност да се върви по по-уравновесен и мирен път.

Днес ви казах повече, отколкото може да бъде одобрено от Кармичното Ръководство.

Мотивът ми се състои в това, да ви обясня цялата тежест на деянието и събитията, които ще бъдат предизвикани от създадената карма.

Сега, когато ви обясних същността на неотдавнашните събития, така както тя се вижда от моето ниво на съзнание, аз трябва да кажа, че ние нямаме повече възможност да продължим работа си на територията на Русия. Защото всички наши действия ще предизвикват все по-голямо и по-голямо съпротивление. И ние не можем повече да рискуваме нашия посланик и неговата мисия.

Казах ви достатъчно, за да има над какво да се замислите.

Повече от това, което ви казах, никой няма да ви каже.

Замислете се и разберете, че никога досега не е имало такава възможност, каквато този път беше реализирана чрез нашия Посланик. Никога досега посланията не са се разпространявали в същия ден, така както се даваха, едновременно по цялата територия на земното кълбо.

След време човечеството ще оцени нашите усилия…

Много се надявам на това…

А сега съм принуден да се сбогувам с вас…


АЗ СЪМ Ел Мория Хан.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)