Необходимо е да започнете да действате!

АЗ СЪМ Ел Мория!

Спешността диктува днешното Послание.

Аз току-що напуснах заседанието на Кармичното Ръководство, за да споделя с вас последните новини от това заседание.

И така, резултатите за годината са обобщени. И аз трябва да отбележа, че тези резултати от една страна са радостни, защото намерихме за успешно преминаването на вибрациите на планетата Зема на новото ниво! Успяхме да минем без извънредни ситуации. И това ни радва!

От друга страна, има нещо, което ни огорчава. И вие навярно се досещате какво е това. Ние очаквахме по-голяма активност, по-голяма осъзнатост и преданост от нашите ученици, намиращи се сега във въплъщение.

През последните няколко години ние успяхме да постигнем почти невъзможното – създадохме и закрепихме преден пост на Братството, преден пост на Светлината на физическия план, на земята на Русия. В самия център на Русия! Това беше невиждана досега победа! Това стана през 2007 година.

Това, което се случи после, не може да бъде образец за подражание. За наше всеобщо съжаление светлоносците на Русия не успяха да удържат предния пост на Братството. През всичките тези пет години земята на Ашрама на нашия посланик беше подложена на непрекъснати атаки от страна на противоположните сили. Ние не успявахме да отразяваме атаките, идващи една след друга. Вие своевременно бяхте уведомявани чрез нашите Послания за всички тъжни ситуации, свързани с Ашрама на нашия Посланик. Аз самият много пъти идвах и буквално ви молих и исках помощ.

Вместо помощ ние виждахме окаменелите сърца на нашите бивши пламенни последователи. Един след друг светлоносците напускаха нашия Посланик и мнозина от тях извършиха най-лошото престъпление – предателството.

Резултатът не закъсня – ние изгубихме онези предимства, които бяха създадени на руската земя. Изгубихме темпа на напредъкa и сега сме принудени да жънем плодовете на мудността, мързела и предателството.

Чак толкова непосилно ли беше да се сплотите и да удържите натиска? Толкова ли е тежък товарът на Светлината?

Много жалко, че прозорецът на Божествената възможност, която беше открита за Русия през цялото това време, се затвори.

Предвиждам паническите настроения на много наши ученици, които ще четат и препрочитат това мое Послание.

Предвиждам вълна от съмнения и негативни изблици.

Достойно ли е да постъпват така нашите ученици? Така ли ви учим ние, Възнесените Владици?

Да, Кармичното Ръководство потвърди, че Божествената възможност за Русия е закрита и е наложено вето за предаването на Послания на Владиците на земята на Русия.

Нашите истински ученици разглеждат всеки неуспех като възможност да се учат от грешките си. На всякакъв натиск от противоположните сили нашите истински ученици противопоставят своята сплотеност и единство.

Има причина да се обедините! Има задача, която е необходимо да се реши!

Чрез вашите усилия и благодарение на пламъка на вашите сърца може да се открие нова възможност. Покажете своята сплотеност! Демонстрирайте готовността си да пожертвате своите моментни увлечения и игрите в илюзията заради делото на Владиците!

Защо под нашите знамена има толкова малко истински и предани воини? Къде се дянаха онези рицари и богатири, които преди да се въплътят поеха задължение да защитават нашия Посланик?

Ехо? Къде сте?

Толкова ли е тежък животът ви? Не е ли време да си спомните за вашите задължения и за своя дълг?

Аз не говоря за онези, които ни предадоха и си заминаха. Аз се обръщам към тези, в които още гори искрата на предаността и огънят на Божествеността.

Покажете своята решимост да служите на Владиците и Кармичното Ръководство ще разгледа отново Божествената възможност за Русия.

А сега ние сме принудени да даваме нашите Послания в съвсем други страни.

Този път ние дадохме нашия цикъл от Послания в Португалия. Миналия цикъл от нашите Послания, както помните, дадохме в Латвия.

Какво да се прави, Бог умее да извлича полза от всяка ситуация. Ако светлоносците не можаха навреме да подхванат нашето знаме и да разпространят Учението по целия свят, ние сами ще направим това.

Вие знаете, че при получаването на нашите Послания се освобождава огромно количество Светлина. И това е главното, заради което даваме Послания. Затова сега за много държави по света се открива възможност да създадат условия за нашия Посланик, необходими за приемането на нашите Послания. По-равномерното разпределение на енергията по земното кълбо е добре дошло!

Преди да завърша моето Послание, аз бих искал да утвърдя във вашето съзнание неизбежността на промените, които предстоят.

И колкото по-бързо успеете да усвоите даваното от нас Учение, толкова с по-бързи темпове ще се извършват промените във всички сфери от живота на човешкото общество.

Като начало запомнете веднъж и завинаги, че всичко, което се отнася до делото на Светлината на физическо ниво е изцяло ваша грижа и отговорност. Представете си един посланик на чужда държава, който среща неразбиране и демонстрация на явна враждебност от страна на органите на властта и населението на държавата, в която е посланик. Аз мисля, че нито една държава няма да игнорира проявата на враждебност по отношение на своя представител. Ние, Възнесените Същества, също не можем да приемем проявата на враждебност към нашия Посланик. Много пъти е давано учението за кармата, която възниква при проявата на всякакви негативни действия, насочени срещу нашия представител на Земята, нашия Посланик.

Всяка карма може да бъде отработена по най-лекия начин, когато се признават грешките и се поднасят извинения. Ако пък невежеството и горделивостта не позволяват на хората да признаят грешките си и да се разкаят за тях, тогава негативната карма започва да се проявява на физическо ниво под формата на различни катаклизми, социални бунтове и финансови катастрофи.

Затова няма време да седите със скръстени ръце. Необходимо е да започнете да действате! Не се страхувайте, че ще създадете карма с неправилните си действия. Ако мотивът ви е правилен, то колкото и погрешни да изглеждат вашите действия в сегашния исторически момент, Бог винаги ще може да подобри ситуацията и да поправи грешките ви. Много по-лоша е кармата на бездействието, когато под благовидния предлог да не се намесвате в борбата, вие отстъпвате завоюваните позиции и губите преимуществото на стремителността и натиска.

Учете се от грешките си.

Не се притеснявайте да действате за благото на еволюциите на планетата Земя!


АЗ СЪМ Ел Мория!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)