Не пропускайте своя шанс и се постарайте да се задържите в коридора на еволюционната възможност

АЗ СЪМ Заратустра, дошъл отново!

АЗ СЪМ дойдох както винаги, за да ви дам наставления, отговарящи на потребностите на деня.

Вашите нужди от получаване на Знания трябва да бъдат удовлетворени в степента, която Законът позволява. На вас ви се струва, че всичко знаете и умеете и че сте постигнали всичко в този свят. Позволете да отбележа, че в този случай вие сте движени от обикновената човешка горделивост. Защото е невъзможно да разберете Закона на тази Вселена, когато се намирате на вашето човешко ниво на развитие на съзнанието. И само когато се откажете от тази ваша гордост, тогава истинското Знание ще може да влезе във вашия храм, като се възползва от това, че във вас се е освободило празно място, което може най-накрая да бъде запълнено със Знания. А до тогава вие запълвате своя съд с всичко, което не само не ви е потребно въобще, а е и крайно вредно за вас. Защото никога в продължение на милиони години не е съществувала тази всеядност, която съществува сега на планетата. Винаги е имало забрана за много проявления и тази забрана се е реализирала на религиозно и държавно ниво. Сега времето е друго. И вие получавате достъп до много неща, които не са полезни, но липсват предишните забрани. И само вашето съзнание може да бъде онзи цензор, който да ви забрани да правите това или онова, да четете това или онова.

Затова ние идваме, за да ви дадем възможност да придобиете представа кое не е полезно за вашето съзнание и кое е необходимо за вашето развитие. А избора, своя избор вие правите сами. И изборът, който правите буквално в тези дни, определя вашето бъдеще, определя хода на вашето индивидуално развитие и хода на еволюцията, която протича на Земята.

Вие не получавате забрани, но нравственият закон, който е във вас, сам ще определи какво ви е полезно и какво не. И дарбата за различаване, която излиза сега на първо място, ви е необходима като въздуха, като храната. Вие трябва да се научите да различавате. Този ваш живот е ключов за хода на еволюцията на вашата душа. Защото от вашия избор в този живот зависи целият по-нататъшен ход на еволюцията на вашата душа. Вие или ще тръгнете напред с големи темпове, или ще бъдете принудени да се влачите на опашката на еволюцията. И аз няма да се учудя, ако в някое от най-близките въплъщения животът заприлища на живота на папуасите някъде в Нова Гвинея, защото предпочитанията, които имате в този живот, не са далеч от тяхното ниво на развитие. И ще продължите да вървите по вашето задънено отклонение на еволюцията, седнали до огъня и дъвчещи порцията месо.

Бог е толкова милостив, че ще удовлетвори желанието ви да не правите нищо, да ядете, да спите и да се съвкуплявате. Подобна деградация е имало винаги на планетата. И племената, които вие приемате за неразвити, са направили своя окончателен избор някога, когато е настъпило време да правят избор. И по-нататъшният ход на еволюцията е спрял за тях. Те отработват кармата на физическото и другите низши тела, а по-нататъшната им еволюция приключва и космическите боклукчии ги прибират от сцената на еволюционното развитие.

Сега, съгласно всички космически срокове, ви предстои да направите избор. Твърде много души се струпаха на Земята и не всички от тях са пригодни за еволюция. За някои въпросът за избора не стои така остро и те могат още да продължат охолно да съществуват и да правят опити за развитие на висше съзнание. За други, всички космически срокове са изтекли и това въплъщение е ключово, определящо хода на по-нататъшната индивидуална еволюция на душата.

Аз не искам да ви плаша, но на нас ни се струва, че ще бъде целесъобразно, ако успеете да подходите по-осъзнато към изборите, които ви предстои да направите и да разберете какво ви застрашава по-нататък, ако изборът ви не се вмества в рамките на предоставената космическа възможност.

Затова сме толкова откровени. И аз се радвам, че настъпи времето, когато можем ето така направо да ви кажем за нашите грижи. И ако не смятате за нужно да се вслушате в нас, това е ваш избор и вие го правите осъзнато, ръководейки се от Закона за свободната воля, който действа за вас. Но този Закон има своите времеви рамки. Докато другите Закони действат до края на проявената Вселена. Законът за свободната воля спира да действа, когато вашето развитие не се побира в по-рано установените от Закона рамки на космическата възможност. Затова предупреждаваме. Време има, но то е много кратко и за мнозина времето за избор приключва в това въплъщение.

Не пропускайте своя шанс и се постарайте да се задържите в коридора на еволюционната възможност.

Съгласете се, че ако човек не желае да се учи в училище или в института, то след определено време родителите му спират опитите да накарат своето чедо да учи и го оставят да се оправя само. Ето така и ние, подтиквайки ви към развитие и следване на Закона, рано или късно ще се откажем от опитите си и ще ви оставим сами на себе си, да жънете плодовете на своите избори в някое от папуаските племена.

Подхождайте осъзнато към изборите, които правите ден след ден. В хода на вашето придвижване изборите ви стават все по-малко и по-малко еднозначни и очевидни, илюзията около вас става по-фина и от вас се изискват Божествени качества и способност да виждате във финия свят, за да не се заблудите и за да напуснете пределите на илюзорния свят, да се издигнете в своето съзнание на ново ниво по спиралата на еволюцията. И ние ви зовем и неуморно идваме, за да направим отново и отново опит да ви обясним основите на знанията за Законите на тази Вселена. А мнозина от вас не ни обръщат внимание и продължават с упование да четат и препрочитат литературата, която приспива техните Божествени възможности и дава храна за властване на илюзиите в техните четири низши тела.

На вас ви е дадено физическо зрение, но ви е дадено и духовно виждане. Защо не използвате вашата дарба? Докога ще попадате под влиянието на различни мошеници да ви мътят мозъка и да ви принуждават да правите един след друг неправилни избори? Способността за различаване, целият механизъм на различаването е скрит във вас, във вашите сърца. Всички вие сте създадени по образ и подобие Божие. Защо постоянно забравяте това и търсите патерици във физическия свят, за да не паднете. Не са ви нужни никакви патерици от рода на ясновидци, екстрасенси и врачки. Необходимо е просто да се възползвате от механизма на различаване, който е във вас. Вашето Висше Аз стотици и хиляди години чака, кога най-после ще се обърнете към него и ще се вслушате в неговите съвети, които то желае да ви даде в тишината на вашите сърца. Не, вие постоянно запълвате вниманието си с ненужни неща, само за да не останете насаме със себе си и да се вслушате в своето сърце.

Аз бях рязък днес. Но исках да ви дам целия плам на моето сърце и целия си огън, за да сгрея сърцата ви и да ги изтръгна от студа на невежеството и тъмата, в които мнозина от вас продължават да пребивават.

Аз изпълних това, за което дойдох. И съм спокоен, че сега вие не можете повече да казвате, че нищо не сте знаели и че за нищо не са ви предупреждавали.

АЗ СЪМ Заратустра, с Любов към вас, защото единствено моята Любов ме подтикна към този разговор.