Наставления за всеки ден

АЗ СЪМ Кутхуми, дошъл при вас в този ден.

Целта на моето днешно идване е да дам определено разбиране и представа за по-нататъшните планове на Братството към сегашния момент.

Ние идваме отново и отново и разясняваме, и даваме представа за много неща, които са ви известни, но светлината, в която те се откриват пред вас, ви позволява да се насладите на новия блясък на скъпоценното старо добро знание.

Ние идваме и вие се изпълвате отново с нашата енергия и Любов. Защото не е възможно да даваш Учение и да не Обичаш. Всички знания и всяко разбиране идват върху чувството на дълбока и безусловна Любов. Ние даваме нашето знание с Любов и вие можете да възприемете даваната ви информация, само ако сте способни да се проникнете от чувство на дълбока и безусловна Любов към мен, към другите Владици, към нашия Посланик.

Само чрез чувството на Божествена Любов вие ставате способни да възприемате Истината. Това е Закон, който неотменно действа при обмена на енергии между октавите. Когато изпитвате страх, съмнение и други несъвършени чувства, вие няма да сте в състояние да възприемате цялото съвършенство на Божествената Истина. И обратно, ако успеете да отгледате в себе си това чувство на безусловна Божествена Любов, тогава ще можете да узнаете огромната Истина, скрита в една фраза. Тази фраза няма да означава нищо за по-голямата част от човечеството, но на вас тя ще открие цялата пълнота на Божествената Истина, защото вие сте получили ключа за нейното отваряне, а именно: Божествената Любов в своето сърце.

Затова не се стремете да култивирате в себе си стремеж към знанието, стремете се да възпитавате Божествена Любов. Вашето усъвършенстване в Бог е невъзможно, ако не успеете да развиете в себе си това чувство на Божествена Любов.

Вие не можете да си представите колко бързо и видимо ще стане придвижването на човечеството по пътя на Божественото развитие, ако можете да осъзнаете значението на всеобхватното чувство Любов. Повечето, да не кажа почти всички изпитания, които срещате на Пътя си, могат да се преодолеят само с чувството Любов. И когато ви напуска Божествената Любов, това е равнозначно на тежка болест. И за излекуването на тази болест не може да ви помогне никой, ако сами не пожелаете да се върнете към възвишеното състояние на съзнанието и чувството за всеобхватна Любов.

Чувството за безусловна Любов е това, което не ви достига и което ще бъде за вас най-доброто лекарство по духовния ви Път.

Не е възможно да усетите Любовта, ако ви владеят други несъвършени чувства. Например чувството за страх възниква поради недостиг на Любов. Вие се страхувате да не изгубите нещо или се страхувате, че някой ще ви причини вреда, но страховете ви затова ви овладяват, защото нямате Любов в сърцето си.

Затова най-доброто лекарство срещу страха е Любовта, Божествената по своята същност Любов. Ако Любовта, която изпитвате не е Божествена, тогава това несъвършено чувство може да ви привърже към предмета на вашата любов. Необходимо е да изпитвате безусловна Любов, която не е свързана с конкретен човек, а по-обща Любов. Необходимо е да обичате всяко същество във вашия свят и всяко същество в Божествения свят.

Когато виждате твърде много недостатъци в другите хора, това също говори, че не ви достига Любов. Не е възможно да забелязвате недостатъци и едновременно с това да Обичате – това са несъвместими чувства.

На вас поначало ще ви бъде трудно да изпитвате безусловна Любов. Защото самото ви разбиране на любовта е твърде оцветено с проявата на човешки чувства. Затова не се притеснявайте, ако вашата любов отначало се окаже оцветена с някакво несъвършенство.

Важна е също така силата на вашата Любов. Защото Любовта е това качество, което позволява да се действа във вашия свят. Силата без Любов се превръща в коварство и неприязън. Затова всичко във вашия живот трябва да започва и да се прави само с чувство на Любов.

Ако имате някакъв личен мотив, той прави всяко ваше действие несъвършено. И когато се опитвате само с ума си да извършите каквото и да е добро деяние, но нямате в себе си звучащото като камертон Божествено чувство Любов, тогава вашето действие може да доведе не до добър, а до лош резултат.

Помнете на какво ви учеше Иисус: „По плодовете им ще ги познаете”.

Вашите действия могат да бъдат абсолютно правилни, вие може да се молите, да се занимавате с благотворителност, да оказвате помощ на ближните си, но каквото и да правите, всичко ще води до плачевен резултат. А това става, защото още в момента на вземането на решение за действие във вашето намерение не е присъствала Любовта. И плодът, резултатът от действията ви се оказва гнил.

Затова аз на ваше място по-скоро не бих правил нищо, отколкото да пристъпвам към каквото и да е действие, ако не съм изпълнен с чувство на Любов. Защото кармата като резултат от вашето действие в този случай ще бъде отрицателна.

Разбирате ли как действа Законът за кармата? И какви все по-фини страни на този Закон се откриват пред вас с придвижването ви по Пътя.

Затова ние даваме Учението си. И за онези, които четат нашите послания отскоро, без да са прочели всички диктовки от самото начало, а са започнали с четенето само на последния цикъл диктовки, много неща, за които говорим, ще бъдат неразбираеми.

Налага се още веднъж да се върна към аналогията с учебно заведение. Когато тръгнете на училище, отначало постъпвате в първи клас, след това преминавате във втори, след това в трети. Само много самонадеяни хора могат да отидат направо в десети клас и да поискат да ги обучават там.

Знанията не могат да бъдат налети в съда, ако той не е подготвен. И ние носим отговорност за това, вие да можете да възприемате даваното от нас Учение. Затова ние ви даваме с много прости думи много сложни Истини. Това води мнозина до заблуждение. Струва им се, че това, за което говорим, за тях са неща от вчерашния ден.

Позволете ми да отбележа, че в този случай у вас говори горделивостта и че липсата на Божествена Любов в един прекрасен ден ще ви изиграе лоша шега.

Затова ние даваме нашите Послания с чувство на дълбока и безусловна Любов, но и вие трябва да приемате нектара на нашето Учение настроени на Божествена гама и изпълнени с Любов.

Аз ви препоръчвам изобщо да не пристъпвате към четене на нашите послания, докато не влезете в уравновесено състояние на съзнанието. Помислете върху това за което говорих и се опитайте да намерите в живота около вас онези механизми, които ще спомагат за влизането ви в уравновесено състояние на съзнанието.

Бих ви препоръчал да обръщате внимание на всяка дреболия около вас в живота ви. Необходимо е да следите за порядъка в дома си, на работното място, необходимо е много внимателно да подбирате храната си и да се грижите за чистотата на тялото си. Имайте предвид, че освен физическата мръсотия през деня върху вас полепва и твърде много астрална и ментална мръсотия. И най-доброто средство за очистване от тази мръсотия е къпането в чисти, естествени водоеми или поне извършване на общо измиване два пъти на ден, сутрин и вечер.

Аз бях с вас в този ден, за да дам наставления за ежедневния живот. Не мислете, че казаното не се отнася за всеки от вас.

АЗ СЪМ Кутхуми.