Настъпи моментът на вашия окончателен избор

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл при вас отново.

Наистина, милостта на Небесата е безгранична.

И всеки път когато идвам, за да започна посланието, аз изпитвам трепет и се радвам на възможността, която се открива.

А сега, след това кратко встъпление, аз съм готов да дам поредното послание. Много души´ чакат вест от Небесата като дар и като знак, че Небесата не са изоставили човечеството на Земята.

Разбира се, възлюбени, ние не можем да изоставим нашата рожба на произвола на съдбата.

О, колко грижи полагат за вас милиони Същества на Светлината! В това е трудно да повярвате вие, които се намирате във въплъщение, защото не ни виждате. Но повярвайте ми, че завесата между нашите светове става все по-тънка, колкото и странно да изглежда това на много от вас. И понякога стига само леко да промените гледната си точка върху това, което се случва и ще ви се открие онова, което обикновено е скрито от очите на хората. Ще ви се открие перспективата на по-нататъшното развитие. И разбира се, тази перспектива въобще не е свързана с достиженията на вашата наука и техника. Обаче именно развитието на науката и техниката способства за това, вашето съзнание да се устреми към по-фините планове на битието.

Привидното противоречие е напълно обяснимо и от наша гледна точка не е никакво противоречие. Когато напрягате ума си за неща, които понякога е невъзможно да пипнете, а можете само да си представите във въображението си, вие привиквате да взаимодействате с по-фината реалност, разположена на плана на мислите. И постепенно новите технологии заставят човечеството да премести фокуса на възприемане на действителността в по-фините области.

На вас ви се струва, че пребивавате в своето физическо тяло постоянно. Да, вие виждате предметите около вас, можете да ги почувствате, но през по-голямата част от денонощието, включително и по време на нощния сън, вие пребивавате на другите планове на битието. Примерът, който ще дам, ще ви помогне да разберете какво имам в предвид. Когато мислите за човек, който се намира на хиляди километри от вас, вие влизате във взаимодействие с него на по-финия план на битието. За мислите и чувствата няма разстояния.

Само вследствие на това, че сте направили груби вашите проводници, вие не можете да почувствате онези взаимодействия, които стават на финия план на битието. Има отделни хора, които още сега използват осъзнато работата с мисълта. Обаче предвид на това, че мотивът на тези хора не винаги е чист, подобна работа не винаги води до положителен резултат и по-често създава карма. Единственият истински мотив, от който трябва да се ръководите при всякакви ваши действия на всеки от плановете на битието, трябва да бъде Милосърдието, Състраданието, безкористието и желанието да помогнете на Живота. Всички други мотиви няма да бъдат достатъчно чисти и ще водят до неверен резултат или плод.

Ще ви стане по-разбираемо за какво говоря, ако приведа още един пример. Представете си, че използвайки методиката, която са ви дали на поредния семинар или тренинг, действайки с мисълта си, вие започнете да изграждате щастливо бъдеще за себе си и за своето семейство. „Какво лошо има в това?” – ще попитате вие.

От човешка гледна точка нищо лошо няма във вашето желание да живеете щастливо. Обаче в основата на вашето действие лежи желание. В дадения случай желанието да живеете щастливо. Желанието е проявление на вашата по-низша природа. Затова вие попадате под въздействието на своята низша природа. И следователно всички действия, които ще извършвате, ще създават карма.

Истинските Учения, които се преподават от посветените, учат на отказ от желанията, като едно от проявленията на низшата природа на човека.

Докато действията ви са ръководени от вашите желания, вие все повече и повече се привързвате към физическия свят. А знаете, че физическият свят е най-низшият от световете. Затова, привързвайки се към него, вие се обричате на следващи въплъщения. А истинските Учения ви учат как да се освободите от колелото на самсара.

Илюзията става все по-изтънчена и тъй като вие имате разум, трябва постоянно да анализирате ситуациите, в които изпадате, и да правите осъзнати избори.

Всяко ваше решение или ви придвижва по пътя към Висшите светове, или ви заставя да се плъзгате надолу по низходяща спирала. И мотивът, който ви управлява при вземането на решение, фактически задава направлението на вашето движение.

От една страна вие се отричате от желанията, от личните мотиви, и от гледна точка на обикновеното, средното човешко съзнание можете да минете за неудачник или странен човек. Но повярвайте ми, че от друга гледна точка вие се движите с гигантски крачки по пътя на еволюцията, докато хората, изглеждащи във всяко отношение успешни и получаващи всички достъпни удоволствия, се отклоняват все повече и повече от пътя на еволюционното развитие.

В това именно се състои основният тест на вашето време. От една страна – ярката, буйна илюзия, която разгръща пред вас все нови и нови привлекателни и пленяващи въображението страни. От друга страна – древното Учение, което учи на отказ от илюзията, за да получите вечните ценности.

90 процента от хората ще предпочетат това, което им се струва реално и това, което им доставя чувствени наслади, и удоволствието да притежават. И само 10 процента се замислят за това, че ако древните Учения са учили на отказ от илюзията, то навярно в това има нещо, в което следва да се вслушат. И само няколко процента от хората, които се устремяват по истинския духовен път, са способни да получат необходимото различаване и да преминат тестове за правото да преминат на друго еволюционно стъпало.

Днес аз не ви преподадох нищо ново, което да не е било казано по-рано било то в диктовките, които давахме чрез нашия посланик, или в онези истински Учения, които се даваха в древните времена.

Разликата се състои в това, че вие не можете повече да си давате вид, че нищо не се случва и имате още много време пред вас за вашето духовно развитие.

Време нe остана. Сега настъпи моментът на вашия окончателен избор. За онези, които избраха Пътя, на който учат Възнесените Владици, аз съм готов винаги да протегна ръка за помощ и да помогна.


АЗ СЪМ Санат Кумара. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)