Качеството изменение на съзнанието е най-важното в сегашния исторически период

АЗ СЪМ Майтрейя, дошъл отново!

АЗ СЪМ дойдох, за да приветствам, както винаги, човечеството на Земята и да изразя към вас цялата своя Любов и подкрепата, която Небесата са готови да ви окажат в сегашния момент и която винаги ви оказват, независимо от вашето упорство да отстоявате някои свои недостатъци и несъвършенства.

Вие сте деца и както всички деца в преходна възраст, вие изпитвате своите трудности. Няма нищо страшно, няма да мине много време и ще се промените, и ще си спомняте за тази преходна възраст с неловкост и смущение.

Вижте, само преди няколко столетия, когато ние идвахме и действахме чрез хората на Земята, тези хора бяха подложени на преследване, екзекутираха ги и ги горяха на клада. Колко се промени времето! Аз ви казвам, че времето е ускорено до почти пределна скорост. И е трудно да се постигне по-голямо ускорение на изменение на съзнанието във вашия физически свят. Това е свързано със самите характеристики на вашия свят.

Дойдох да ви уверя, че от моето ниво аз виждам като пламък, устремен нагоре всеки, който продължава устрема си по Пътя на Посвещенията и прави това със завидно упорство и постоянство, независимо от срещаните трудности и неудачи. Аз ви различавам и ви оказвам цялата възможна помощ по първия ваш зов. Не винаги обстоятелствата във вашия живот и рождения ви хороскоп ми позволяват бързо да ви окажа помощ, но в степента, в която позволява Космическият Закон, аз винаги оказвам помощ. Това е обусловено от факта, че досега единици са тези, които съхраняват своята преданост на Братството. И ако се запалват и устремяват милиони, то само единици са способни да поддържат горенето на пламъка в своето сърце от година в година, в продължение на значителен период от време и още по-малко са тези, които са способни целенасочено и осъзнато да действат в съответствие с нашите поръчения.

Сега аз съм готов да ви дам още малко информация, която се отнася до взаимоотношенията ви с вашата Висша част. Съвсем неотдавна беше дадено ново послание от Висшия Космически Съвет, което е свързано с особена милост за планетата Земя. И сега на онези от вас, които проявите нужния всекидневен устрем, ще ви бъде оказана помощ в установяването на връзка с вашата Висша част. За това вие трябва да напишете писмо до Кармичното Ръководство и да помолите, в съответствие с Космическия Закон, да ви бъде оказана милост и временно да бъде спряно слизането на кармата, която ви пречи да установите връзка с вашата Висша част.

Разбрахте ли, възлюбени? Това не означава, че на всички ще бъде спряно слизането на кармата. Не, става дума само за онези индивиди, които почти са достигнали необходимото ниво за достигане на връзка с Висшата им част, но им пречи някаква стара карма или енергия, някакво качество, което не е отработено. В този случай на вас ще ви бъде оказана милост и слизането на кармата в тази част – спряно, за да можете да установите връзка с Висшата си част. Ще усетите тази връзка и в бъдеще ще се ръководите от вашия опит и вашите усещания. И когато слизането на кармата бъде възстановено, вече нищо няма да ви пречи да установите отново и да поддържате връзката си с вашата Висша част, и чрез тази връзка да установите връзка със всички Възнесени Същества и, възможно е, лично с мен. Защото сега аз съм Владиката, който подготвя своето идване на Земята и аз се стремя да работя с всеки, който проявява нужното усилие и устрем.

Сега трябва да ви кажа за главното, което се случи в последно време и не беше осветено в нашите предишни послания.

Трябва да ви кажа, че усилията на хората, които се занимават с разпространението на посланията, давани от нас чрез този Посланик, не бяха напразни и ситуацията на Земята се развива по най-благоприятния начин. Това не означава, че няма да има катаклизми и катастрофи, това само означава , че общият ход на еволюцията на човечеството е взет от нас под усилен контрол и сега ние сме способни напълно да контролираме ситуацията на планетата Земя. Аз се радвам, че вашите усилия бяха толкова ефективни. А представете си, ако нашите послания бяха станали достъпни за голямата част от населението на планетата Земя? Какво би станало?

Аз ще ви кажа какво ще стане. Изменението на съзнанието дори на един процент от човечеството на Земята е способно напълно да промени хода на еволюцията на планетата. А изменението на съзнанието на половината население на Земята може мълниеносно да пренесе планетата на следващото еволюционно ниво. И ние ще бъдем принудени да задържаме процеса на изменения, за да могат вашите физически тела да издържат такова мълниеносно изменение. Защото на вас ви предстои още известно време да пребивавате във вашите физически тела, за да отработите напълно кармата, която сте създали на физическия план. А след това ще се разделите с вашите физически тела и ще съществувате в по-финия свят. И това ще стане, и към това следва да се стремите.

Моето присъствие на планетата Земя, както никога досега, е толкова голямо благодарение на нашата връзка, на вашия устрем към мен и благодарение на това, че вие сте способни да се променяте.

Качеството изменение на съзнанието е най-важното качество в сегашния исторически период. И онези от вас, които в голяма степен са овладели това качество разбират, че в действителност само то е достатъчно, за да се промени целия свят.

Но за да овладеете качеството изменение на съзнанието, ви е необходима безусловна Любов и Божествено търпение и търпимост към всичко, което още не е съвършено.

Аз ви пожелавам да преодолеете в себе си всичко, което не е от Бог колкото може по-бързо и желая да се срещна с всеки от вас, който мъжествено преодолее всички трудности и препятствия в живота си и да му стисна ръката.

И така, до скоро!

АЗ СЪМ Майтрейя!