Експериментът на Владиките

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя посланик.

Случи се така, че обстоятелствата във външния свят засега не дават възможност да се осъществи замисленото и ние решихме да отложим нашия експеримент за неопределено време.

Физическият свят е непредсказуем и не се поддава на прогнозиране. Винаги има вероятностен сценарий за развитие на събитията, но доколко този сценарий ще се осъществи, никога не е възможно да се предскаже.

Ние започнахме този експеримент, за да можем чрез взаимодействията на двама души, намиращи се на противоположни краища на земното кълбо, благодарение на тяхното съзвучие с Божествената Реалност, да получим възможност да координираме техните действия, основавайки се на насоките, получени отвътре, от финия план. На първия етап експериментът беше успешен.

Ние успяхме чрез Лорейн да съобщим на Татяна да се подготви за приемане на диктовки.

Тя прие условията на експеримента и с чест изпълни работата по приемане на посланията от финия план.

Следващият етап трябваше да бъде приемане на достоверността на тези послания на другия край на земното кълбо от Лорейн. Но това не стана.

Както винаги, сработи стереотипът на предишното поведение. Това, което не съвпада със собственото възприятие на Божествената Реалност и собствените вибрации, се отхвърля от външния съзнателен ум.

Затова сме принудени на този етап да отстъпим. Не защото не искаме да продължим този експеримент, а защото както винаги се натъкнахме на сложността при преодоляване на стереотипите във външното съзнание на посланика. В дадения случай – на Лорейн.

Но нищо, което се случи през тези дни, не е напразна загуба на сили и енергия.

Аз моля Татяна да публикува резултатите от този експеримент в своето издание „Сириус”.

Важно е хората да получат представа за това, към какво се стремим ние, какво искаме да постигнем на този етап.

Продължаването на този експеримент ще зависи от развоя на по-нататъшните събития. Ние ще се постараем да ви информираме чрез нашия посланик Татяна за това, което сметнем за необходимо да доведем до вашето внимание. А сега аз се прощавам с вас и помнете, че надеждата ни за успешно завършване на този експеримент никога няма да ни остави.

Съгласно древната мъдрост, не може да се надява на Божествено решаването на какъвто и да е проблем само съзнание, което напълно се е откъснало от Божествената Реалност.


АЗ СЪМ Санат Кумара. До нови срещи.