Единствено вярата в Бог и Любовта към цялото Творение са способни да спасят човечеството в най-близко време

АЗ СЪМ Шива!

Днес! АЗ дойдох!

За голямо съжаление АЗ дойдох, за да споделя с вас нерадостни новини.

E, добре! Всичко в този свят е само илюзия.

И вие сами избирате илюзията, в която да пребивавате.

Вашата илюзия се формира от вашето съзнание. Ако искате да живеете постоянно в страх, омраза и злоба, то обкръжаващата ви илюзия се адаптира към вашето съзнание и вие получавате във външния свят отражение на вашето несъвършенство във вид на войни, тероризъм, социално напрежение и финансова нестабилност.

Вие сами избирате всичко това, възлюбени.

Това е вашият избор.

Нашата задача е само да ви поканим на Нашата трапеза и да ви предложим Нашите ястия.

Обаче вие можете да откажете и да не се съгласите.

В това се заключава Законът за свободната воля.

През последните десет години действаше Божествена милост, която Ни позволяваше не само да идваме и да даваме своето обучение във вид на Послания, но и да провеждаме Нашите енергии във вашия свят.

От вас се искаше да приемете обучението и да следвате нашите препоръки.

Аз лично дарих огромна милост, която сама по себе си беше способна да пречупи ситуацията в целия свят.

Съгласете се, че след 10 години обучение ние сме в правото си да ви помолим да направите нещо за Благото на човечеството.

И ето АЗ дадох милост, която сама по себе си можеше да промени всичко в по-добра посока. Аз помолих нашия посланик да открие движението „ЗА НРАВСТВЕНОСТ!“

И какво се случи? Втурнаха ли се хилядите хора по цял свят, които четяха нашите Послания, да изпълняват моята молба – да носят в света идеята за нравствеността?

Не. Именно през тази половин година, когато АЗ удържах потока на енергиите и го насочвах към разширяване на тази милост, нашите последователи разсъждаваха и се отдаваха на съмнения.

Вие пропуснахте огромна възможност. Най-добрите представители на човечеството не издържаха зрелостния изпит в Нашата школа.

Вие провалихте теста.

Резултатът не закъсня.

Когато се отказвате от Божествените образци, незабавно се усилват противоположните тенденции в света.

Вие се отказвате от нравствеността и получавате напълно безнравствени проявления във вашия свят – лъжещи политици и икономисти, нарастване на тероризма и разпалване на войни.

Позволете да ви напомня, че живеете в света на следствията. На всеки ваш избор съответства резултат, до който е довел този избор.

Пропуснатите възможности се превръщат в хуманитарна катастрофа, за която вие допринесохте по всякакъв начин.

Така водещата част на човечеството, която през цялото това време четеше нашите послания, направи своя избор.

Ние изгубихме.

И разбира се, ще се наложи да се сблъскате с последствията от вашия избор.

Когато не се изпълнява плана на Владиците, когато не следвате гласа на вашата съвест, а избирате съмнението и мързела, вие получавате следствия и тези следствия, започвайки от следващата година все повече ще се усилват.

Бих искал да ви поясня още едно положение от нашето Учение, което се отнася до кармата с нашия посланик.

Когато нашият посланик е подложен на гонения, клевета и нападки, това създава огромна карма, равносилна по своята тежест на карма с Бога.

Както е известно, когато Бог желае да накаже някого, Той го лишава от разум.

Безумството може да обхване не само един отделен човек. Безумството може да обхване цели страни и народи.

Това се е случвало много пъти в историята на човечеството. Фашизмът и комунизмът представляват подобни безумия на нациите и народите.

Кармата на безбожието, кармата на обвиненията по адрес на нашия посланик е една от най-тежките видове карма.

Аз дойдох днес, за да изясня на вашето външно съзнание причината за събитията, които предстоят и за пораждането на които допринесе всеки от вас, които четете нашите Послания.

Безумството на държавите ражда войните и техните последствия – глад, хуманитарни катастрофи…

Може ли да се избегне това?

Може. За това е необходимо признаване върховенството на Божествения Закон в живота ви.

Има само една Истина. И всички истински пророци, посланици и месии през цялата история в развитието на човечеството са носили само една Божествена Истина – Истината за Бога, който е всичко, което ви заобикаля.

За Бога вътре във вас и Бога извън вас.

Единствено вярата в Бога и любовта към цялото творение са способни да спасят човечеството в най-близко време.

А сега трябва да ви напусна.

Товарът на кармата ще се спусне като покривало от мрак над човечеството.

Страданията могат да пречистват съзнанието също така, както молитвата и разкаянието.


АЗ СЪМ Шива!

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)