Единадесети кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Необходимо е да положите максимални усилия,
за да върнете в живота си Бога[1]

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух. Амин!

1. АЗ СЪМ Майка Мария. Аз дойдох при вас в днешния ден като предзнаменование за по-добрата съдба и по-добрата участ, която очаква синовете и дъщерите на Бога на планетата Земя. Сумракът в човешкото съзнание неизбежно трябва да бъде заменен от ясния слънчев ден. Слънцето на вашата Божественост трябва да освети вашия разум и всички ваши мисли и чувства. И това ще се случи, възлюбени. Сега във вашия свят свирепствуват тъмните сили и енергии. И всеки човек, провеждащ светлата енергия във вашия свят, е подложен на осъждане и дори на преследване. И това е много тъжно.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

2. Някога моят син Иисус изпита в пълна степен проявата на човешката омраза и неприязън. Той посвети живота си на служение на хората. Много неизлечимо болни хора бяха излекувани от него с Божията помощ. Много хора идваха да видят чудесата, които правеше моят син Иисус. Обаче колкото повече правеше той за хората, толкова повече растеше и укрепваше опозицията срещу него и неговата мисия. Много е трудно от гледна точка на човешката логика да се обясни какво точно се случи, когато настървената тълпа, сред която се намираха хората, които бяха излекувани от Иисус, яростно искаше смъртта на моя син. Обаче, ако си позволим да се издигнем на по-високо ниво на съзнанието, тогава тъжното събитие с разпятието на Христос ще стане разбираемо.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

3. Иисус донесе в света огромно количество Светлина, не само светлината на знанието, но и огромно количество Божествена енергия. На подсъзнателно ниво всичко, което не е от Светлината изпитваше неприязън към мисията на Христос. Тази неприязън беше проявление на силите, противодействащи на Светлината. Вие знаете закона – на всяко действие има равно и противоположно насочено противодействие. Този закон на физическия свят е напълно приложим към духовните процеси, протичащи в света. И ако човек има потенциал да носи Божествената Светлина в илюзорния свят, той ще се сблъсква със съпротивлението на силите, които отстояват илюзията. Това е така, възлюбени. И до сега този закон действа във вашия свят.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

4. По примера на Иисус Христос много поколения християни имаха възможност да изучат действието на този закон. Много истински последователи на християнството, последователи на същността на Учението на Христос, а не следващи буквално Неговото Учение, и досега изпитват върху себе си натиска на противоположните сили. Това противостоене във вашия свят е неизбежно и не може да бъде спряно за един миг. Както и всичко във вашия свят, противостоенето на двете основни сили, действащи в тази вселена, не може да се прекрати мигновено. Но с времето това противостоене трябва да придобие по-малко разрушителен характер. И в далечно бъдеще тези две сили ще уравновесят своето проявление дотолкова, че от тяхното противостоене ще се роди сътрудничество и взаимодействие.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

5. Много от вас, възлюбени, си противостоят едни на други. И това се случва дори тогава, когато вървите като че ли по един и същ духовен път. Това противостоене се обяснява с несъвършенството на вашия свят. И затова чрез вашите същества се проявяват двете противоположни сили. Това проявление на този етап се изразява във враждебност, подозрителност и дори омраза. Един и същ човек в един ден може да попадне под влиянието на различни сили. Всичко това, възлюбени, се случва поради недостига на Любов във вашите сърца. А недостигът на Любов в сърцата ви, се обуславя от откъсването на вашия свят от Божествения свят. Няма ли Бог – няма Любов. Затова е небходимо да положите максимални усилия, за да върнете в живота си Бога.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

6. Огледайте всичко, което ви обкръжава във вашия свят. Рекламата, урбанистичния пейзаж, намръщените лица на минувачите, телевизионните предавания. Вашият свят не е дружески настроен свят. И намирайки се постоянно в условията на страх, напрежение и намръщеност, хората се просмукват от това състояние на външния свят. И младежта още в ранните си години губи онзи заряд на оптимизъм и радост, който по природа трябва да бъде свойствен за всеки млад човек. Истинските радости се подменят от сурогати – сурогати на филми, музика, с наркотици. Истинската Любов се подменя от сурогатна любов, която няма нищо общо с великото чувство на Любовта.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

7. Много е лесно да изгубиш душата си, намирайки се в свят с небожествено обкръжение. Именно защото вашето време е опасно за душите на много хора, намиращи се във въплъщение, и особено за младежта, аз и другите Владици идваме при вас, за да дадем разбиране за протичащите процеси във вашия свят и да ви напомним, че светът не винаги е бил толкова тъжен и занапред човечеството го очаква светло бъдеще.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

8. Отначало това бъдеще ще покълне в сърцата на малко хора. На тези, които притежавайки силен Дух, са способни да противопоставят на обкръжаващата илюзия своята вяра и преданост към Бога и Владиците. След това, когато тези душѝ, притежаващи Божествено състояние на съзнанието станат повече, човечеството, в по-голямата си част, ще започне да се обръща към Светлината. И хората с днешното състояние на съзнанието, присъщо на болшинството от човечеството сега, ще се смятат за изключителни дегенерати, заслужаващи безкрайно Състрадание и Любов.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

9. Единствено под въздействието на Състраданието, Милосърдието и Любовта, душите на много от вас могат да изгладят духовните гънки върху своите одежди и да се събудят за Живота. Подвигът на моя син Иисус се състоеше в това, че той продължаваше да изпитва Любов към хората, които го изтезваха и жадуваха за неговата смърт. Именно затова милиони християни по цял свят продължават да се покланят на подвига на моя син.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

10. Аз предвиждам, че много от тези, които сега четат това мое Послание, ще бъдат способни в бъдеще да отговорят с Любов на всички уловки и хитрини на илюзорните сили. И дори пред лицето на смъртта моите деца са способни да проявяват Милосърдие и Състрадание към душите на хората, които ги измъчват. Защото твърде много са тези, които не знаят какво творят. И ако знаеха, никога не биха си позволили много постъпки. Вие можете да посочите Пътя на много заблудени душѝ. Молете се за прозрение на човечеството и прощавайте на всички. АЗ СЪМ Майка Мария.

Богородице Дево, Радвай се,
Благодатна Мария, Господ е с Тебе;
благословена си Ти между жените,
и благословен е плодът на Твоята утроба,
защото си родила Спасителя на нашите души.

 

Слава на Отца, Сина, Светия Дух и Божествената Майка сега,
и винаги, и вовеки веков. Амин!

 

В името на Отца, Майката, Сина и Светия Дух.
Амин!

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 24 декември 2013 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009