Девети кратък Розарий на Майка Мария

Предисловие

 

Настъпва краят на мрака
и занапред ви очаква само Светлина![1]

 

 

В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, пресвета Богородице, възлюбена Майко Мария, бързам да коленича пред теб. Не мога да намеря думите, които ще ми позволят да предам цялата Любов на моето сърце, която изпитвам към теб. Приеми моята Любов и Благодарност. Ти знаеш кое е най-важното в този момент за израстването на моята душа. Моля за твоята помощ и подкрепа. Моля се, покрай суетата на деня, да не забравя тихите минути на нашето непосредствено общуване, които помни моята душа.

Нека моята неразривна връзка с теб да ме подкрепя в живота и да ми помага да не забравя за Висшия Път, по който имам намерение да вървя в този живот. Амин[2].

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1. АЗ СЪМ Майка Мария, дошла при вас в този ден. Моето днешно идване няма да бъде толкова радостно, както преди. Защото аз съм натъжена. И моята тъга е свързана с многото прояви на противоположните сили, които объркаха човечеството и му пречат да види перспективата на Божествения Път. Аз наблюдавам младежта, наблюдавам хората от зрялата възраст и възрастните хора. Всяко поколение идва в този свят, за да изпълни своето предназначение. И е тъжно да се наблюдава как се мъчат хората без Бога, търсят го, но не могат да Го намерят в здрача, в който е потопена сега планетата.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

2. С по-радостен ход се стреми да навлезе еволюцията във вашия живот. Вие всички се нуждаете от проявлението на Божествените енергии, в това число на майчинските енергии на Бога, които аз ви нося. Моята надежда не утихва и не може да утихне. Аз се старая да явявам присъствието си навсякъде, където е възможно. Ако отидете в гората, ще ме видите сред дърветата, ако отидете в полето, ще ме видите на небето на фона на облаците. Ако гледате в свещта, аз съм с вас и вие ще усетите моето присъствие по пращенето на фитила и в играта на пламъка. Ако имате навик да гледате моя икона или мой образ, тогава моето присъствие всеки път става все по-осезаемо и по-осезаемо, с увеличаване на времето, което отделяте за медитация върху моя образ.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

3. Аз съм с вас в живота ви. И няма никакви прегради между нас. Аз явявам своето присъствие на всеки устремен, на всеки, който със своята любов е способен да създаде около себе си хармонична атмосфера, в която аз мога да явя присъствието си. Всеки път, когато мислите за мен и се обръщате към мен, ние се приближаваме един към друг. И нашето общуване става възможно независимо от неблагоприятните външни обстоятелства, независимо от господството на некачествените енергии във вашия свят.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

4. Аз съм с вас въпреки всичко. В това се проявява моето служение. И всеки път, когато отделяте време за молитва и за молитвено бдение, аз мога да приумножа вашите усилия хилядократно. Така ние ще успеем да преодолеем всяко съпротивление на тъмните сили. И колкото и да е трудно, колкото и да беснеят напоследък всякакви проявления на тъмата и хаоса, аз зная, че моите деца рано или късно ще бъдат с мен.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

5. Аз ясно виждам деня, когато всеки от вас, моите любими деца, ще бъде спасен и освободен от плена на мрака и илюзията. Аз ясно виждам деня, когато ще успеете да преодолеете всички некачествени състояния на съзнанието си и последствията от неправилните си постъпки в миналото. Аз ясно виждам момента, когато вашите лица ще се озарят от Божествената Светлина и това състояние на Божествена благодат никога вече няма да ви напусне.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

6. Аз съм винаги с вас във всички най-трудни ситуации от живота ви. И сега, след като успях да ви подаря частичка от своята любов и грижа, аз отново искам да се обърна с молба към вас. Възлюбени, не се отчайвайте, не тъжете и не изпадайте в тъга. Вътре във вас е скрит механизъм, който ще ви позволи да намерите изход от най-трудната ситуация. Вътре във вас ослепително сияе частица от Бога. Необходимо е постоянно да отделяте време през деня, за да общувате с Бога. Необходимо е постоянно да култивирате в себе си чувството за Божественост.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

7. Не е нужно насила да се молите. Молитвеното състояние на съзнанието е нещо естествено. Необходимо е просто постоянно да помните за нашето съзвучие и за нашето Единство. Когато мислите за мен, вие вече се доближавате до Бога. Трябва да отделяте повече време през деня, за да общувате с Бога. Когато Бог може постоянно да присъства редом с вас, където и да се намирате: на улицата, на работа, у дома, в магазина – всичко около вас ще започне да се променя и животът ви ще промени своето русло и ще се устреми по Божествения път на развитие.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

8. Малко усилие се иска да направите, възлюбени. Настоявам постоянно да пазите своето съзнание в синхрон с Божествената реалност. Използвайте целия арсенал от средства, който ви е достъпен: мои образи, божествена музика, молитва, Розарии. Всичко, което е способно да извиси вашето съзнание и да го издигне над суетата, царяща във вашия свят, ще ви приближава към Светлия Път, който ви чака и който ще се открие пред вашия взор веднага, щом сте готови.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

9. Невъзможно е повече да блуждаете в мрака. Необходимо е да излезете на Светлия Път, на Божествения Път. Спрете да обвинявате за вашите беди и нещастия другите хора, другите страни и народи, вашите правителства и държавните органи и структури. Всичко, което ви обкръжава, съответства на вашето ниво на съзнание. Променете съзнанието си, приближете се до Бога и всичко в живота ви ще се промени за едно поколение.

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

10. Казвам ви, че Светлата Божествена възможност е точно под носа ви, но вие не я виждате. Необходимо е да осветите пространството около себе си с Божествена Светлина, извираща от дълбините на вашето същество и тогава ще придобиете разбиране и знания, които са ви необходими, за да излезете от мрака към Светлината. Аз дойдох при вас днес, за да напомня, че с Бога всичко е възможно. И вашият стремеж към Общото Благо и Доброто ще се подкрепя от всички Небеса и от самите енергии на настъпващата Нова Епоха. Не си струва да тъжите и да накалявате страстите на безизходността. Казвам ви, че настъпва краят на мрака и занапред ви очаква само Светлина!

О, Мариам, Аллах те избра и те пречисти, и те избра да бъдеш над жените сред народите!

 

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах.
Той е Всемогъщия, Премъдрия.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

 

 

Назад към Розарии

 


 

[1]Розарият е съставен по диктовката на Майка Мария от 25 юни 2012 г

[2]Текстът на молитвата на Пресвятата Богородица е от посланието на Майка Мария от 4 януари 2009