Божествената наука е най-сложната от всички науки

АЗ СЪМ Великият Божествен Управител. Вие ме познавате като член на Кармичното Ръководство и като Учител на Сен Жермен.

Аз не винаги се старая да излизам пред публика и обикновено задавам направление за духовното развитие на обществото така да се каже, иззад кулисите.

Затова днес е едно от щастливите изключения от моите правила. Аз дойдох, за да дам практически заключително послание за годината. Заседанието на Кармичното Ръководство е към своя край и в основни линии всички въпроси, изискващи незабавно решение, са вече разгледани.

Така че, имам малко време, за да изляза иззад кулисите. Не мисля, че повечето от онези, които четат това послание, ще оценят тази моя стъпка. Защото и това послание, и почти всички послания от този цикъл, са предназначени за хората, които твърдо стоят на Пътя и се нуждаят само от малка подкрепа и коригиране. Онези много на брой, които тичат за сензации в търсене на някакви „новости” ще бъдат разочаровани.

Ние преминаваме към по-фината реалност. И говорим за онези, които са способни да ни възприемат. За останалите оставяме възможността да изучат предишните ни послания. Само имайте предвид, че ако както и преди започнете да сновете насам и натам, опитвайки се да обхванете всички новости, съдържащи се в интернет и по книжните рафтове, то по-добре за вас е да не четете нашите Послания, защото напразно ще си губите времето.

Ние съставяхме нашите послания по такъв начин, че човек постепенно да навлиза в нашия свят, все повече основавайки своите решения върху вътрешното възприемане на реалността, а не на външната страна. Но това е възможно само тогава, когато вие действително сериозно избирате да вървите по начертания от нас Път.

Ако пък вие както и преди започнете да смесвате различни източници и различни духовни направления, то въздействието на нашите послания ще бъде точно противоположното. Вие не само няма да се приближавате към целта на Вашето духовно пътешествие във физическия свят, а ще се отдалечавате от нея.

И това е напълно обяснимо дори от физическа гледна точка. Тогава, когато се подлагате на влиянието на различни енергии, без да си давате сметка какво въздействие оказва на вашите фини тела всяка от тях, вие сте принудени постоянно да се намирате под въздействието на агресивна среда. Тези енергии ще дърпат вашето същество на различни страни и вместо да вървите по Пътя, вие ще стоите на едно място или ще пълзите назад. За да започнете движение е необходимо да изберете Път и да започнете да вървите по него. Но ако стигайки до определена точка по Пътя изведнъж решите, че би било добре да тръгнете още и по друг маршрут, автоматично ще се върнете в началната точка на вашия Път.

Именно така постъпват повечето хора, които четат нашите послания. В началото те бодро започват да крачат под наше ръководство, но после някакъв познат им препоръчва друг източник и те започват движение понякога в съвсем противоположна посока.

Ако сте намерили Божествения източник, ако вашето Висше АЗ указва неговата истинност, то защо ви трябва по съмнителен сигнал да спирате и да тичате в друга посока?

Дълбочината на Учението се постига при преминаване през житейски изпитания и чрез прилагане на получените знания при преминаването на тези житейски изпитания. Повярвайте ми, когато вървите в указаното от нас направление, вие постигате все по-фините и по-фините страни на илюзията и се учите да преодолявате онези вътрешни и външни препятствия, за които дори не сте се досещали в началото на Пътя.

Онези, които се лутат насам и натам, не само не се придвижват по Пътя, но и нанасят пряка вреда на душата си, тъй като лишавайки се от опита за фино различаване, се подлагат на много негативни въздействия, способни да разрушат фините им тела, дори и самата душа.

Още веднъж повтарям, че Божествената наука е най-сложната от всички науки и повърхностното й изучаване няма да доведе до никакъв резултат. Затова дойдох и давам това мое Послание. Моето основно задължение е да задавам вярното направление във всеки текущ момент на времето.

И сега, тъй като нашата беседа приближава към своя край, бих искал да ви предупредя за това, че човечеството като цяло върви по грешен път. Верният Път е указан. И той е указан не само в тези Послания, той е указан от много наши вестители в миналото. И това е Пътят на духовното развитие.

И ако преди шест години се бяха намерили хора, които просто да изпълняват указанията, дадени в нашите Послания, сега вече бихме имали здрава основа, върху която би могло да се закрепят новите принципи за развитие на обществото. Сега обществото отхвърли нашите препоръки и ние ви предоставяме правото да вървите по избрания от вас самите път. Път за никъде. За съжаление нито един Висш Съвет на Вселената, нито едно Кармично Ръководство не може да ви спре да проявите свободната си воля.

Ние можем само да стоим встрани и да наблюдаваме, периодично напомняйки за Закона за кармата и неговите принципи на действие.

Ние имаме многохиляден опит от работа с човечеството на Земята, а също и многовековен опит по балансиране на ръба, на който човечеството предпочита да се намира.

Имате за какво да поразмислите в свободното си време, когато обобщавате резултатите за годината.


АЗ СЪМ Великият Божествен Управител, винаги готов да окаже помощ на човечеството на Земята.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)