Беседа за посланичеството и Божествената милост

АЗ СЪМ Ланело.

Както забелязвате, Божествената милост по предаването на нашите послания чрез нашия Посланик продължава.

Длъжен съм да кажа, че хората, които се намират във въплъщение и в непосредствена близост до нашия Посланик, нямат особена заслуга в това чудо, което продължава вече осем години. Да, възлюбени, всеки път когато Небесата отварят Божествена възможност и оказват милост на човечеството, ние се надяваме, че нашите усилия и усилията на нашия Посланик ще намерят по-голяма подкрепа във вашия свят.

За щастие, продължение на Божествената възможност има. И аз трябва определено и отговорно да заявя, че този път милостта продължава благодарение на поръчителството на Господ Санат Кумара и благодарение само на Него.

Има достатъчно тягостни проявления във вашия живот. И ако Възнесените Същества не разбираха вашите трудности и ограниченията, в които сте принудени да живеете, ние нямаше да се стараем да ви оказваме цялата възможна помощ. Надявам се моето послание да ви послужи като пример за проява на помощта, която Възнесените Същества ви оказват.

Аз дойдох, за да ви дам някои препоръки, които надявам се ще ви бъдат полезни и от които ще можете да се възползвате в близко бъдеще.

Между другото, вие трябва да разбирате и да осъзнавате, че продължаването на възможността за предаване на нашите послания ще съществува до тогава, докато разполагаме с проводник, преминал съответното обучение – нашият Посланик.

Институцията на посланичеството се използва винаги от Владиците на Мъдростта в продължение на много хиляди години за предаване на знания и Учения. И разбира се, всеки Посланик налага своите вибрации и разбирането си върху информацията, която се предава. Обаче такова е времето, което преживява сега планетата и хората на нея. Извънредно голямата плътност на материалния свят не дава възможност достатъчно чисто и без изкривяване да се предаде информация от ефирните октави. Ние успяваме само да запазим общата насока на движение, да посочваме направлението на вашия духовен напредък, на вашите духовни търсения.

И без това ръководство човечеството не би могло да продължи по-нататъшната си еволюция дори в продължение на едно столетие. Затова редовно се изпращат мисии на Светлината във физическия свят. Всяко столетие във въплъщение се намират по няколко наши посланика или вестители. Обаче не всички мисии са успешни. Много мисии се прекратяват още в самото начало на своя път. Не е никаква тайна, че за да пристъпи към мисията си, всеки наш посланик преминава изключително трудни тестове. Всички тестове изпитват качеството преданост и непривързаност към резултата от дейността и към физическия план.

Поради това, че сега светът е много плътен, все по-трудно и по-трудно е на нашите посланици да преминат тестовете, но още по-трудно е да издържат на постоянното натоварване през целия период на осъществяване на мисията. Трудност представлява съчетаването на светската, представителната мисия и вътрешната работа на фините планове, която изисква колосални усилия. Натоварването на посланика идва както от страна на физическия план, така и от страна на ефирните планове на Битието. Изискват се принципно различни качества, за да се общува с Възнесените Същества и да се поддържа адекватно общуване със светските органи и структури на властта.

Още веднъж ще повторя, че товарът, който ляга върху плещите на нашите посланици често надхвърля границата на човешките възможности. Ще ви кажа още, че ако не беше помощта на Възнесените Същества, нито една наша мисия не би могла да просъществува повече от няколко месеца. Всички мисии на Светлината изискват колосални ресурси и енергийни разходи, които се отпускат от Кармичното Ръководство и Великото Централно Слънце.

Затова, за да бъдат нашите мисии по-успешни, се изисква прилагането и на вашите усилия и вашите старания и способности.

Представете си човек, който влага пари в бизнес, намиращ се на другия край на земното кълбо. Всеки отчетен период бизнесменът трябва да бъде сигурен, че неговите вложения му носят доход, иначе ще бъде принуден да премести бизнеса си на друго място на земното кълбо. И ако хората от страната, в която става влагането на паричната енергия не оказват съдействие на дейността или даже и´ пречат, то със стопроцентна сигурност предприемачът ще пренесе своята дейност и бизнес в друга страна, където ще бъде осигурен по-благоприятен режим.

Тук аналогията с посланичеството е пълна. Ние влагаме енергия в осъществяването на мисията на Светлината. И с определена периодичност осъществяваме контрол над това, доколко са оправдани нашите вложения.

Ако приложим горните разсъждения към мисията на нашия посланик, какво ще видим?

В продължение на осем години по решение на най-висшите космически съвети се отпускаше енергия за поддържане на мисията на нашия посланик. Божествената енергия се съпровожда от поток от чисто материална енергия, която автоматично става притежание на страната, в която се осъществява нашата мисия. И ако проследите последните години ще видите, че по най-чудесен начин Русия се измъкна от тежките времена към относително финансово благополучие.

Какво наблюдаваме след това? Изразходва ли се това финансово благополучие за осигуряване на определено образователно ниво, за да може бъдещото поколение колкото е възможно по-рано да получи представа за Бог и за Божествения Закон, който действа в този свят?

Колко внимание се отделя на работата с бедните и нещастните. Променя ли се към по-добро социалната политика и здравеопазването?

Трябва да ви кажа, че нищо подобно не наблюдаваме. Целият поток Божествена енергия, проявяващ се като парична енергия, се харчи за строителство на увеселителни заведения, магазини, пропаганда на неправилни образци на поведение, свободен начин на живот и полова разпуснатост.

Как мислите, ще позволи ли по-нататък Божественият Закон да се продължи Божествената възможност за Русия, за страната, в която се намираше през цялото това време нашият посланик?

Не мога да кажа какво ще бъде този път решението на Кармичното Ръководство, което все още заседава. Но дори ако се разсъждава на нивото на човешкото съзнание, виждаме напразно изразходване на енергията.

Предоставянето на възможност за предаване на Послания е велика милост от Небесата. И се стига дотам да се чудим на онази девалвация на истинските ценности, която съществува във вашия свят. Милостта на Небесата вие разглеждате като слабост. Потокът от Божествено изобилие вие разглеждате като нещо, което се полага.

Докато не преразгледате вашите вътрешни и външни ориентири, ще получавате уроци във вид на връщане на кармата от вашите неправилни избори.

Можете ли да си представите каква карма се създава от народ, който използва Божествената енергия не за утвърждаване на Божествените образци, а за утвърждаване на образци, напълно противоположни на Божествените?

Раздуването на желанията чрез реклама и чрез средствата за масова информация довежда до неправилни действия на физическия план, които пораждат карма. А кармата трябва да бъде отработена, защото такъв е Законът.

И тук Бог дава възможност и проявява милост. Чрез покаяние, чрез осъзнаване на неправилните действия и грехове може да се изкупят неправилните постъпки. Но съзнанието на нацията трябва да дорасне до покаяние.

Ако си припомним близкото минало на тази страна, свързано с убийството на царското семейство и последвалите след това десетилетия на блуждаене без Бога в мрака, можем да отбележим, че болшинството от въплътените сега не чувстват покаяние и разкаяние в душата си.

Бог ще ви въздаде хилядократно за всяка праведна постъпка. Но защо не я правите?


АЗ СЪМ Ланело.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)