Беседа за качествата, необходими за по-нататъшна еволюция

АЗ СЪМ Падма Самбхава, дошъл при вас през световете.

Нашата днешна беседа ще бъде върху вечната тема, която ще е актуална дотогава, докато съществуват проявените светове. Това е темата за Учителя и ученика, за Гуру и чела.

Вие имате достъп до най-съвременните средства за масова информация, на ваше разположение са такива средства като Интернет, вие овладяхте компютъра. Но аз съм длъжен да ви кажа, че вашата цивилизация не се придвижи дори на йота в онези отношения, които съществуват дотогава, докато съществуват проявените светове.

Напротив, вие смятате, че знаете всичко и можете да получите достъп до която и да е информация, в изобилие съществуваща във вашия свят.

Убеждават ви, че цялата информация може да бъде купена с пари и или се намира на рафтовете в магазините, или може да бъде получена при посещение на семинар.

Въвеждат ви в заблуждение и вие се заблуждавате. Защото информацията, която в действителност представлява ценност, не се намира по рафтовете в магазина.

Вашата цивилизация не може да получи достъп до тази информация, колкото и да ѝ се иска. Защото всъщност всички ключове, към която и да е информация, са скрити вътре във вас. И за да получите тези ключове, вие трябва да извисите съзнанието си до нивото, когато ще успеете да получите тези ключове. Механизмът на обучение в Божествена мъдрост е отработен през вековете. И той се състои в това, че ученикът смирено чака, когато ще настъпи моментът и вратата, зад която Истината се крие, ще се открехне.

Времето се промени. Но то се промени единствено в това, че все по-малко и по-малко хора са способни да придобият качествата, водещи към вратата, зад която се крие Истината. Останалите търсят Истината не там, където тя се намира, а там, където светят прожекторите на средствата за масова информация и тръбите тръбят, че ето тук е истината.

Тихо, много тихо идва осъзнаването на Истината. В тишината между две въздишки и между ударите на сърцето.

Уличният шум и шумът от средствата за масова информация не са подходящи, за да започне търсенето на Истината.

Твърде много суета има във вашата цивилизация. И когато някой провъзгласява поредната глупост, представяйки я като нова информация, току-що пристигнала от висшите сфери, може да се усмихнеш, а може и да се натъжиш. Защото има много суета и много от всичко, но Истината я няма.

Спасителните нишчици подобно на тънка паяжина са разпръснати във вашия свят като знаци, водещи в обителта на Истината. Но вие не забелязвате знаците и не им обръщате внимание.

Трябва да се заемете с най-простите неща, за да може вашата цивилизация да получи макар и приблизителна представа за това, което е свързано с тайните знания, които все още се разпространяват на Земята по веригата на ученическата приемственост.

Никога, дори и в най-суровите времена, връзката между световете не се е прекъсвала. Винаги, дори в най-страшните времена, е имало хора във въплъщение, които са носили вибрациите на Истината в света.

Съществуват специални места на земното кълбо, където присъстват носителите на това Знание, на тази Истина.

Аз зная, аз съм уверен, че ще настъпят времена, когато хората ще се изморят от суетата. Когато хората ще започнат да се завръщат на онази тясна пътечка, която води към Истината.

Когато се намирах във въплъщение, аз не започвах разговор със стремящия се към знания дотогава, докато той не покажеше своята устременост и смирение.

Чаках и наблюдавах понякога десетки години, преди да започна най-обикновен разговор с индивидите, които се стремяха да станат мои ученици, за да получат частица от Истината.

Кой от вас може да седи в поза за медитация с години и смирено да чака, докато вашите вибрации позволят на Учителя да започне разговор с вас?

Вие обаче искате да платите и да получите за парите си всичките знания.

Успокойте се. Истината и знанията не се купуват с пари. Те навлизат във вас, когато вашето съзнание е готово да ги възприеме.

Това неминуемо се случва. Когато ученикът е готов, Учителят идва. Това е закон, който действа във вашия физически свят.

И ако вие се приближите към Учителя по-рано, преди да сте действително готови, няма да получите нищо, освен разочарование. И още повече, вие ще обвините Учителя във всички онези недостатъци, които са присъщи на вас. Защото истинският Учител е ваше огледало, в което вие виждате себе си.

Често се случва хората да си мислят, че времето и обстоятелствата на физическия свят са се изменили дотолкова, че е необходим нов подход, нови учения, че старият подход е остарял и вече не е актуален.

Какво пък, възможно е за вас да е така. Но онези закони, които съществуват милиарди години във вселената, все още не са се променили.

Все някога вашите учени ще намерят потвърждение на космическите закони в своите лаборатории. Но това ще се случи, едва когато съзнанието на човечеството бъде готово да приеме тези открития. А дотогава науката ще бъде откъсната от Истината точно така, както и вашата цивилизация като цяло е откъсната от нея.

Аз дойдох днес при вас, за да ви помогна да си изясните в своето съзнание, че дотогава, докато не отработите качествата, които са ви необходими за по-нататъшната еволюция, вие няма да мръднете от мъртвата точка, върху която човечеството тъпче вече няколко хилядолетия.

Аз ще повторя тези качества, за да ги усвоите по-добре.

Необходимо ви е Смирение пред Висшия Закон, необходими са ви Устременост, Послушание, Търпение и Търпимост.

Това са основните качества.

Необходим ви е още и правилен вектор, който да зададе вярна посока на придвижването ви по Пътя. А за верен вектор се счита желанието да се помага на всички живи същества, съществуващи в тази вселена.

Аз ви дадох наставление. И сега ви е необходимо време за размишление.

АЗ СЪМ Падма Самбхава. Ом.

 


 

Слушайте аудио запис на диктовката. Текста чете Т.Н. Микушина.
(на руски)