Беседа за изменение на физическия план чрез промяна на съзнанието

АЗ СЪМ Сурия, отновo дошъл при вас чрез нашия Посланик.

Аз дойдох още веднъж да засвидетелствам обстоятелството, че взехме решение да продължим нашата работа на физическия план чрез нашия Посланик. И тази работа е свързана не само с приемането на нашите послания. В действителност предаването на диктовки или послания от Владиците е само част от мисията, която изпълняваме на Земята. Диктовките ви дават възможност да се запознаете с посоката, в която трябва да се движите, за да не се окажете в периферията на еволюционния процес. Но както има теоретични или лекционни занятия, има също така и практика. Вие знаете, че теорията без практика е мъртва. И когато изучавате някаква наука или литература, но не я прилагате в живота си, тогава не се движите наникъде. Това е като бягането на място.

Затова ние идваме и ви създаваме условия като ви даваме нашите енергии, от които вие получавате Божествена енергия и заедно с нея – Божествена възможност за преобразуване на съзнанието ви и на физическия план.

Твърде недостатъчно е, възлюбени, в днешно време просто да четете нашите послания. Вие трябва да преустроите живота си в съответствие с принципите, които получавате от нас. Трябва да анализирате целия си живот и да разберете как можете да го промените. Ще ви бъде трудно, защото създадената от вас карма и кармичните ви задължения няма да позволят да промените живота си мигновено. Но докато не получите в себе си правилен образ, към който да се стремите, нищо в живота ви няма да се промени. Отначало осъзнавате в каква посока трябва да се движите, после започвате да разбирате какво във вашия живот ви пречи да вървите в дадената посока. И след това започвате да преодолявате едно след друго препятствията пред вас.

Повярвайте ми, че външните препятствия, с които се сблъсквате в живота си, са породени от вашето несъвършено съзнание. И когато премахвате несъвършената енергия от своето подсъзнание и съзнание, когато променяте вътрешните ориентири и посока, вектора на своите стремежи, всички външни обстоятелства в живота ви започват да се променят.

Поначало вие не сте поставени в парникови условия, в които получавате възможност да се развивате в съответствие с Божествените принципи. Не, вие преодолявате несъвършеното състояние на своето съзнание и тогава външните обстоятелства в живота ви започват също да се променят. Инертността на материята не позволява бърза промяна на външните обстоятелства в живота ви. Винаги трябва да мине известно време, преди да стане преустройството на външните обстоятелства в съответствие с вашето променено съзнание. Но принципът остава винаги един и същ: отначало променяте себе си, след това се променят външните обстоятелства.

Много пъти е казвано и аз сега повтарям: всеки от вас има карма, която е резултат от неправилното използване на Божествената енергия в миналото. И става дума не само за това, но и за миналите въплъщения. Затова тази карма забавя вашето развитие и не позволява да промените светкавично всички обстоятелства в живота си. Понякога е необходимо да полагате неимоверни усилия в определена посока, за да се справите само с един аспект на неотработените си енергии. Подобни аспекти има много. Всеки от вас в миналото си е имал постъпки, свързани с нарушаването на Божествения Закон. Сега дойде време да осъзнаете, че неправилно сте използвали Божествената енергия и да вземете мерки, за да не допуснете тези неправилни действия да се повтарят.

Отначало отстранявате грешното качество от своето съзнанието, след което вашият живот се променя пропорционално на полаганите от вас усилия в правилната посока.

По същия начин трябва да постъпвате при изпълнението на всяка работа във физическия план. Ако се стремите да направите нещо на физическия план, дори това да е много благородна работа, работа, насочена за осъществяване на плановете на Владиците на физическия план, но имате кармична обремененост в енергийното си поле, тогава вашата карма няма да ви позволи да завършите започнатата работа. Първо трябва да се разделите със своите недостатъци, а след това да вършите Божиите дела. Вие не можете да вършите Божии дела, докато не станете съвършени строители.

Ще кажете, че няма съвършени строители във вашия свят. И това наистина е така. Затова от вас се иска постоянно да прилагате сили в правилната посока. И дори когато вашите несъвършенства не ви позволяват да работите за Бог, можете и трябва да продължавате да полагате усилия в правилната посока. След определено време всички неправилно използвани от вас в миналото енергии ще изгорят в Божествения огън на вашия благороден стремеж.

Затова ви учим да не спирате по Пътя. Работете, грешете, преправяйте, но продължавайте усилията си. Защото когато започнете да правите нещо, ние имаме възможност да ви помогнем, да коригираме усилията ви и да ги насочим правилно. Когато не правите нищо, ние не можем да се намесваме. Енергията трябва да тече, тя трябва да се променя, тогава тя се управлява по-лесно.

Това е непрекъснат и взаимопроникващ процес: промяната на вашето съзнание и действията на физическия план. Когато действате, вие имате възможност в процеса на работата да отработите своята карма. Карма се отработва не само с молитвите и изборите, които правите. Карма се отработва с правилни действия, насочени за преобразуването на вашия физически свят. И когато имате правилен мотив и действате в правилната посока, тогава имате възможност много бързо да отработите своята карма. За сравнение например ще ви кажа, че ще са ви необходими 10000 часа непрекъснати молитви, за да отработите същата карма, каквато ще отработите, ако вършите някаква работа за Бог, например работа по строителството на Ашрама за нашия Посланик.

Стигнах до важна тема, свързана с осъществяването на нашите планове на физическия план . Ние имаме нужда да се установим на чисто място, започвайки от което бихме могли да извършваме работа за проявление на съвършените образци във вашия свят. Необходимо ни е кътче на земното кълбо, където бихме могли да започнем да действаме. И това място вие трябва да го създадете преди всичко в своето съзнание. Отначало подготвяте съзнанието си за живеене и работа по плановете на Владиците, след това Владиците ви се доверяват да работите за тях.

Затова ви предстои много работа за преобразуване на съзнанието ви и за преобразуване на физическия план на планетата Земя.

Ние ще бъдем там, където ни позволите да присъстваме. Ние ще бъдем там, където вашите вибрации ще позволят да се повишат вибрациите на мястото дотолкова, че ние да можем да бъдем сред вас и да беседваме с вас.

Аз хвърлих поглед в бъдещето. Но вие можете да ускорите идването на това бъдеще, благодарение на ускорената промяна на вашето съзнание.

АЗ СЪМ Сурия, който беше с вас в този ден.