Аз ви желая да проявявате в живота си само положителни качества и постоянно да се стремите към планинските върхове на Божествения свят

АЗ СЪМ Ланто, дошъл при вас.

АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам както винаги послание от нашето ниво на ефирните октави. Именно от това ниво става очевидно положението на нещата на Земята и проблемите, с които се сблъсква човечеството, но не ги осъзнава, тъй като се намира вътре в проблемната ситуация. Фактически нашите послания са за вас, възлюбени, източникът на информация, който ви позволява да се ориентирате във вашия свят. И затова ние неуморно идваме, за да дадем нашите послания и използваме за това възможността, която ни дават Небесата – общуване с човечеството чрез този Посланик, който е във въплъщение.

Институцията на посланичеството е съществувала винаги. На Земята винаги са идвали хора с мисията да осигурят връзката между световете, да послужат за проводници на Божествената енергия и знания на физическия план. Без тази възможност човечеството на Земята не би могло да се развива, защото му е нужна постоянна грижа и опека, която могат да му дадат само по-високо развити същества, обитаващи финия свят и огнения свят.

Затова ние сме избрали мисията да служим на човечеството на Земята и да го издигаме до нашето ниво на развитие. На вас ви се струва, че всичко, което казвам, не ви засяга непосредствено, но мога да ви открия една малка тайна. Аз имам възможност сега да говоря с онези, с които вече съм имал разговори преди тяхното въплъщаване на Земята. Защото на вас ви се струва, че случайно намерихте тези диктовки и четете нашите послания. Но вие още преди раждането си знаехте, че трябва да намерите това Учение, защото това Учение неминуемо ви привлича със своите вибрации и вие чувствате това, което е казано в текста и написаното между редовете. Това е особен усет, интуиция и програма, заложена от самите вас преди да се въплътите на Земята.

Вие не бихте могли да се развивате, ако не получавахте ежедневно ръководство по време на сън, когато посещавате нашите обители и не бихте могли да се развивате, ако душите ви не получаваха необходимите наставления в периодите между въплъщенията ви на Земята. За съжаление, вибрациите на вашия плътен свят ви лишават от възможността да помните това, което получавате на финия план в качеството на ръководство за действие. Но въпреки това вие постоянно изпълнявате в живота си набелязаните от самите вас планове. Това вие наричате да се действа по усет или по интуиция. Мнозина смятат, че случаят ги води към едни или други хора и ситуацията се подрежда от само себе си. Може да си мислите каквото искате, но еволюционният процес ще върви по предварително набелязания план. Не е възможно да се предвидят всички нюанси и всички дребни детайли, но общият ход на еволюцията на планетата Земя се наблюдава внимателно и милиони същества, които пребивават на финия план, обезпечават вашето развитие. Това са и ангелите, и елементалите, и Възнесените Владици, и много други представители на различни космически йерархии и структури. Не си заслужава да вниквате много в структурата на космическата йерархия. Ще дойде време и вие ще получите всички необходими знания и разбиране. Сега най-главното за вас е да извисите съзнанието си до нивото, на което ще можете да възприемате осъзнато финия свят и задачите на финия свят. Тогава ще можете да постигнете общуването си с вашата Висша част и чрез нея с нас, Възнесените Владици. Когато нивото на съзнание на човечеството позволи, такова общуване ще бъде много лесно осъществимо и ще е присъщо за голяма част от населението на Земята, както сега е разпространен Интернет. Тази нова мрежа за общуване ще позволи на човечеството да излезе на ново ниво на общуване и да получи достъп до космическата база данни по същия начин, както сега получавате достъп до базата данни в Интернет.

Затова ние идваме отново и отново, за да разбудим вашето съзнание от дългия сън и да ви посочим възможностите и перспективите, които ще се открият пред вас, когато доброволно се откажете от привързаностите към физическия план. Спомнете си колко ви беше трудно да влезете за първи път в Интернет и да получите представа как работи той. И сега се намирате на прага на нова възможност, вие се намирате на прага на нова космическа възможност, която ще ви позволи да влезете в космическия Интернет. И точно по същия начин ще има хора, които първи ще получат тази възможност, а ще има и такива, които през още много въплъщения ще останат в неведение. Не защото за тях тази възможност няма да съществува, а защото самият човек го мързи да се възползва от предоставената му от Бог възможност. Затова оставете настрана вашия мързел и привързаностите си към физическия свят, към вашите човешки навици и обърнете най-после вашия поглед към Небесата! Разширете диапазона си на възприемане на реалността! Устремете се към висшите светове и ще получите това, към което се стремите!

Не е възможно да постигнете каквото и да е, ако нямате представа какво ви е нужно и към какво трябва да се стремите. Затова ние идваме и ви даваме представа към какво да се стремите и ви даваме също инструменти и подходи, които трябва да овладеете.

Цялото Божествено съвършенство е във вас. И вие просто трябва да се научите да получавате достъп до това съвършенство. А за това е необходимо да очистите своите проводници от боклука, който сте натрупали през хилядите прераждания на Земята. Необходимо е да се научите да се разделяте с всичко, което не ви е нужно във вашия нов живот.

Не се бойте от промените, не се бойте да се разделите със старите навици и привързаности. Всичко това ограничава вашето придвижване и ви пречи да се издигнете на ново ниво на съзнанието и да получите наистина космически възможности.

Привързаността към вашия свят ви пречи. Разберете, че всичко в крайна сметка се определя от нивото на съзнание, което имате и че нивото на вашето съзнание се определя само от способността ви да се освобождавате от това, което ви пречи да следвате пътя на еволюцията. Вие сами се натиквате в ъгъла с вашите отрицателни мисли, с вашето негативно възприемане на света, с вашата критика и критикарство на всичко, което е около вас. Умейте да изпитвате чувство на постоянна вътрешна радост, дори когато външните обстоятелства в живота ви се стичат така, че както ви се струва, по-лошо няма накъде. Защото след мрачния период непременно ще дойде светъл, след тъмната нощ идва разсъмването на новия ден! И така ще бъде, докато съществува тази материална Вселена. Скоро чувството за радост ще стане за вас толкова естествено проявление на вашата натура, че никога повече няма да изпитвате никакви отрицателни чувства и никакво униние!

Аз ви желая да проявявате в живота си само положителни качества и постоянно да се стремите към планинските върхове на Божествения свят!

АЗ СЪМ Ланто, с пожелание за щастлив път!