Аз дойдох да затвърдя във вашето съзнание радостта, устрема и победата 

Господ Майтрейя
9 октомври 2006 г.

АЗ СЪМ Майтрейя, отново дошъл чрез моя Посланик. АЗ СЪМ дойдох, за да дам поредното послание на хората на Земята. Както винаги, бих искал да кажа много неща, но ще се наложи да се съсредоточа върху най-главното, върху това, което не търпи отлагане и за което е необходимо да се съобщи, без да се чака поредния цикъл диктовки. И така аз дойдох да ви съобщя нова информация, за да можете по новому да погледнете на това, което беше казано по-рано и да преразгледате някои свои възгледи и стереотипи. Днешната информация засяга преди всичко измененията, които с ускорени темпове продължават да се извършват в съзнанието на хората. Ние се радваме, че темповете на тези изменения се ускориха дотолкова, че най-накрая дойде времето, когато можем с увереност да констатираме, че измененията на Земята стават по един благоприятен от гледна точка на еволюцията начин. Тези изменения стават във всички сфери на дейността. И особено трябва да кажа, че се ускори процесът на изменение в съзнанието на народите, населяващи Русия и страните, в които се четат посланията, които даваме чрез нашия Посланик. Аз се радвам и Възнесените Учители се радват, че човечеството навлиза в зоната на устойчиво развитие и никакви външни обстоятелства вече не могат да ни възпрепятстват в изпълнението на нашите планове. След като световете се докоснаха, процесът на тяхното взаимно проникване се ускори и вече нищо не може да попречи на ставащите промени. Аз се радвам, че се намериха достатъчно на брой хора във въплъщение, които откликнаха на нашите обръщения и поеха върху себе си бремето на безкористното служение на човечеството на Земята. Вашите отряди се попълват ежедневно. Разбира се, има и такива, които позволиха на съмнението да завладее съзнанието им и загубиха много от това, което беше завоювано с тежък труд. Но не всичко е загубено, защото отстъпленията и съмненията са неизбежни във вашия свят. Защото вашият свят винаги се е развивал вълнообразно. Не позволявайте на отрицателните състояния да завладяват съзнанието ви. Аз разбирам, че смяната на годишното време и настъпването на навъсените есенни дни, когато слънцето е рядък гост, на вас ви е трудно да запазвате съзнанието си на висота. Затова дойдох днес да ви поободря и да ви дам послание, което утвърждава достигнатия прогрес. И вашият прогрес толкова явно се набива в очи, че само най-скептичните хора могат да продължават да си дават вид, че няма никакви изменения. Аз дойдох да затвърдя във вашето съзнание радостта, устрема и победата, която е неизбежна и която ви очаква в недалечното бъдеще. Продължавайте в същия дух!

Аз съм щастлив, че успях да доведа Божествената Истина до толкова много човешки индивиди, намиращи се във въплъщение в това сложно и съдбоносно време. И съм щастлив, че мнозина от вас се събудиха от дългия сън, в който пребиваваха не едно въплъщение. Настъпи часът и за Земята се отвори космическата възможност, предначертана от пророците на миналото. И тази възможност няма да закъснее да се появи в проявения свят. Наблюдавайте всички обстоятелства, които се променят около вас. Не се уморявайте да отбелязвате във вашите дневници всички изменения, които се случват. Защото никога досега не е имало такива чудеса, които стават все по-очевидни и по-очевидни. И аз няма да се учудя, когато ръководителите на много страни по света скоро започнат да изграждат политиката в своите страни в съответствие с Космическия Закон. Те просто няма да могат да ръководят по старому и да ползват старите прийоми на управление, защото съзнанието на масите е променено и изисква от всички институции на властта да се настроят към измененото съзнание на хората.

Поколението, което сега навлиза в живота, се нуждае от особена грижа и опека. Защото именно на това поколение предстои да върши делата на Бог в най-близко обозримо бъдеще. Не се бойте от промените нито във вашия живот, нито в ситуацията в света. Нищо не може да ви застраши, ако правилно поведение и изпълнявате Закона както трябва. Никакви катастрофи и катаклизми не са страшни за онези, които предано служат на Бог, който е в целия Живот, във всяка частичка от Живота.

Бях радостен да изразя в това послание моя собствен възторг и да отдам дължимото на усилията, които вие полагате всеки ден.

А сега бих искал да дам още една кратка информация и тя се отнася до събитията от така наречения Преход, който мнозина чакат и за който мнозина се готвят. Никога не трябва да подхождате твърде сериозно към каквито и да са пророчества и каквито и да са предстоящи катастрофи. Защото много пророчества са били дадени, но не са се сбъднали, а други пророчества, които не са били дадени, са се случили. Аз ви препоръчвам да се настроите към настоящето и да улавяте всеки миг от живота си, като нещо ценно за векове. Действително в Божествения свят не съществува нищо, освен вечното „сега”. И това „сега” вие формирате в съзнанието си. Никога не трябва да отделяте твърде много внимание на това, което вече се е случило и на това, което още не се е случило. Само вашата настройка във всеки момент от живота ви формира бъдещето, което ви очаква. Затова, съсредоточете се върху това, да изпълните всеки миг от живота си с радост, любов, топлина и щастие. Защото вие самите сте творци на своето щастие и самите вие сте творци на своето бъдеще.

Ние идваме, за да дадем Учение, но вие и единствено вие можете да извършите промените на своята планета, когато попивате в себе си това Учение и ставате Негов носител за онези милиони, които още не са се събудили.

Аз се радвам, че за мнозина настъпва време за пробуждане и се радвам, че мога просто ей така, да дойда и да споделя с вас моето състояние и моето настроение. Ще бъда още по-щастлив, ако успея да предам моето състояние на колкото е възможно повече хора, намиращи се във въплъщение.

Радвам се на нашата нова среща и както винаги, малко ми е мъчно да се разделим.

До нови срещи, скъпи приятели!

АЗ СЪМ Майтрейя!