An error occurred.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.

 

 

 

Чудесата на Майка Мария.

Отзиви за Часа на Милостта

 

 В миналия брой на бюлетина разказахме за Часа на Милостта на Майка Мария, който се провежда всяка година на 8 декември от 12 до 13 часа местно време. В него бяха посочени необходимите условия за участие в това знаменателно събитие.

Продължавайки темата за чудесата на Майка Мария, предлагаме да се запознаетете с една притча за Пресвятата Богородица. 

 

Синята стълбичка

 

Веднъж апостол Петър, на когото Господ доверил ключовете на райската врата, отива при Господ, и силно разтревожен и в недоумение казва: „Господи, да ме отмине Твоя гняв. Забелязвам в рая хора, който не съм пускал през райската врата. Как са влезли тук?“

Те отишли до горичката с нарове и видели зад един храст с цъфтящи рози Пресвятата Богородица. Тя стояла на стръмната скала и гледала надолу, към Земята.

В ръцете си Небесната Царица държала тънка синя стълбичка, спусната надолу.

 

 

 

И по тази тънка като пяжина стълбичка от Земята, с плач, стонове и горещи молби се катерили нагоре изстрадали, измъчени хора и с радостни сълзи се разбягвали из райските храсти.

С всеки спасен Владичицата вдигала нагоре своите прекрасни ръце и молила:

„Господи, Боже Мой! Ти всичко виждаш, чуваш и знаеш. По неизречението Си милосърдие прости Ми, че нарушавам мъдрия порядък в Твоя пресветъл рай. Но Аз живях на Земята и Самата Аз съм майка. Така, мога ли Аз да откажа на майката, която моли за своя син? И не съм ли Аз  майка на всички слаби и страдащи хора? Освободи ме от греха Ми!“

Сложил тогава Всемогъщият Господ ръката Си на рамото на потресения апостол Павел и казал: „Хайде тихичко да си вървим. Ние няма какво да правим тук“.

 

                          *  *  *

В притчата сам Господ преклонил глава пред добротата и великодушието на Пресвятата Богородица.

Майка Мария действително извършва Чудеса за настрадалите се души, за онези, които молят за Нейната помощ и вярват в чудеса. Ярко свидетелство за това са разказите на нашите читатели, които всяка година провеждат Часа на Милостта на Майка Мария. Запознайте се с някой от тези отзиви.

 

Разкази за милостите на Майка Мария

 

 Помощ за раждането на дете

Преди една година, по време на провеждането на Часа на Милостта на Майка Мария, аз, както обикновено, молих за милосърдие към Русия и за духовно развитие на руския народ, за победа на Силите на Светлината на Земята и ускорено развитие на еволюцията на човечеството. И почти в самия край на часа у мен възникна мисъл да помоля за нещо лично.

Работата е в това, че моята дъщеря много отдавна мечтае за дете, но безрезултатно. И аз помолих Възлюбената Майка Мария, ако е по Святата Божия Воля, за възможност в нашето семейство да се въплъти светла Душа. По-късно, навярно след месец, по време на четене на Розарий на Майка Мария, изведнъж почуствах, че сърцето ми затрептя от неочаквана радост. И първата мисъл беше: „Детенеце!“ Аз не смеех да повярвам! А през пролетта дъщеря ми обяви, че чака дете. Колко радост, а след това и безпокойство имаше по време на нейната бременност! И едва сега се реших да разкажа за това.

Скъпи съратници, вярвайте от цялата си Душа в Чудото Господне! Не се съмнявайте в помощта от Силите на Светлината! Защото ние сме с Бог, а с Бог всичко е възможно!

С Любов, Олга

г. Санкт-Петербург

 Помощ при продажба на недвижимо имущество

 

Един мой близък роднина дълго време не успяваше да продаде две свои жилища. В Часа на Милостта аз помолих Майчицата да му помогне по този въпрос. И скоро той успя да продаде едното жилище. Аз бях там, когато дойдоха купувачите, и веднага почувствах, че именно те ще купят това жилище. Това беше младо семейство с малко бебе, което те наричаха Мариям. Мариям е мюсюлманското име на Майка Мария. Видях още, че на задната броня на автомобила им беше залепен стикер с рози. Веднага разбрах, че това e знак Свише, и казах на моя роднина да продава това жилище без да се замисля и благодарих на Майка Мария за тази светкавична помощ.

С второто жилище беше по-трудно, тъй като с него бяха свързани много родови проблеми. Това беше голямо недостроено жилище. До него имаше две временни постройки, в едната от които аз, по волята на съдбата отидох да живея един месец преди Часа на Милостта. Във постройката нямаше нито тоалетна, нито вода. Всеки ден трябваше да паля печка. Но аз знаех, че това е временно и че трябва да продължа тук своите медитации и молитвени практики. Дълбоко вярвах, че Майка Мария ще помогне за продажбата на това жилище и чувствах, че това ще се случи през пролетта. А засега аз трябваше да остана тук. И ето дойде дългоочакваната пролет. Помня, че се събудих, светеше ярко слънце, пееха птици, и аз погледнах към олтара с Ликовете на Владиците и чух глас в себе си: „Шиванг, стягай се, това жилище ще се продаде и ти се връщаш у дома“. След няколко дни купиха жилището.

Толкова се радвах за своя роднина. От очите ми течаха сълзи, благодарих на Майка Мария, на цялата Йерархия на Светлината за всичко, което беше направено. Когато се върнах, моята съседка се  приближи до мен и каза, че нашите съседи, които дълго време не можеха да продадат своето жилище, са го продали.

Освен тази молба, аз имах и лични молби към Майчицата и всички бяха изпълнени.

След всичко това не е възможно вече да не вярваш в Бог, в силата на Йерархията. „Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава,  който търси, намира, и на тогова, който хлопа, ще се отвори“. (Мат.7:7,8)

Шиванг. Казахстан

 

Чудното появление на Богородица

…на 8 декември 2013 г. сутринта пристигнах в малък уралски град [в семейство с две деца – момиче на 10 години и момче на 7 години]. В хола на просторното жилище, където на стената отдавна висеше голяма икона на Казанската Божия Майка, ние със домакинята се настройвахме вътрешно за провеждането на мероприятието. Но след това се увлякохме в разговор и буквално 5 – 7 минути преди Часа на Милостта си спомнихме, за какво сме се събрали. И докато довършвахме подготовката на стаята, момичето ни помогна: без да губи време, то донесе цикулка и навреме застана пред иконата на Богородица. Отначало, шепнейки приветствие и като правеше поклони, тя се обърна към Майка Мария, след това започна да чете пред нея свои стихове, посветени на Богородица. Аз тогава бях много учудена, че по своя инициатива момичето се е подготвило толкова добре за общуването с Майка Мария. В същото време в коридора момчето и баща му правеха ремонт на едно детско колело, и аз много съжалявах, че то не участва с нас. Когато момичето засвири на цигулката, майката на децата, влизайки в стаята, усети мирис на рози и с широко отворени очи ми съобщи това.

След това ние с момичето бързо и радостно постелихме на пода едно покривало, седнахме там и започнахме, редувайки се, да четем Розария „Часът на Милостта“ (сутрин, по молба на момичето, ние вече практикувахме такова четене на Розарии на Майка Мария).

След известно време братчето тихо влезе в хола и спокойно седна до нас. На въпроса искали да участва, момчето кимна мълчаливо и движейки се внимателно и с уважение, без да наруши тържествената атмосфера, която цареше в стаята, донесе своята блок-флейта. Той учеше в 1-ви клас на музикалното училище и сега, след като бяхме прочели 2-я Розарий, започна старателно и искрено да свири на флейтата това, което умееше – едно кратко произведение. И веднага щом зазвучаха първите неуверено изпълнени ноти, мигновено срещу нас в стаята се появи Майка Мария. За това чудо удивено и с възхищение тихо ни съобщи момичето: „А-а-а-ах! Ето Я… стои“ Погледът на момичето беше устремен нагоре, под тавана към широката стена между вратите на стаите. След известно време на тихия въпрос: „А кой стои?“, тя мигновено нарисува спокойно стояща фигура с леко наклонена надясно глава, с нежен израз на лицето и сведен надолу поглед на полузатворените си очи. Дясната й длан беше в областта на сърцето. Присъствието на Майка Мария до нас ни вдъхнови. И ние успяхме да прочетем целия „Розарий на Милостта“.

В този ден, 8 декември, Майка Мария присъства сред нас, беше до нас в стаята на обикновено жилище точно да 13 часа.

С вяра, радост, любов и благодарност, Маргарита.

Урал, Свредловска област

 

Чудото на изцелението

Сред моите пациенти има такива, които използват Часа на Милостта на Майка Мария, за да помолят за изцеление, и го получаваха. Ще разкажа само два такива случая.

Пациентка Л., на 78 години. Диагноза – декомпенсирана сърдечна недостатъчност. Чувства се добре само в седнало положение. В легнало положение започва да се задъхва. Това постоянно задъхване продължава вече 2 седмици. Силно е измъчена, защото й е трудно да спи в седнало положение и силите й не се възстановяват.

На 8 декември от 12 до 13 часа Л. посветила на Богородица молитва и поискала да бъде излекувана. Двете й дъщери също се обърнали към Богородица и молили за излекуване на майка им.

Към 11 декември състоянието на Л. се подобрило, тя успяла за първи път след 3 седмици да легне без да се задъхва. Пълното възстановяване на дишането станало към 24 – 25 декември. След това, в продължение на 4 години задъхването не безпокоило Л., дишането й било свободно.

Пациентка О., на 41 години. Диагноза – гигантска миома на матката. При нормален размер на матката 50 куб.см, размерът на нейната матка по данни от УЗИ от 18.11.2016 г. бил 1500 куб. см, което превишава 30 пъти (!) нормалният размер.

На 8 декември жената молила за излекуване на миомата и посветила един час, от 12 до 13.00 часа, на Богородица. Паралелно тя правила лечебно гладуване и на 8 декември бил 8-ят ден от нейния пост.

След приключване на гладуването жената направила УЗИ на 12.12.2016 г. и размерът на матката бил 340 куб.см. Т.е. миомата намаляла 5 пъти и достигнала размера на обичайната миома.

Според мерките на академичната медицина това е абсолютно Чудо!

Нивото на Чудесата, които се случват на 8 декември, превъзхожда нашето разбиране. Вярвайте, искайте, молете се, и в Живота ви задължително ще се случи Чудо!

Лекар-терапевт Сергей. Барнаул, Русия

  

Помощ за създаването на условия в живота за служение

За мен влиянието и  помощта на Майка Мария при разрешаването на сложни житейски ситуации се чувстваше практически от първия ден на изучаването на Учението на Владиците. Казвал съм и по-рано, че благодарение на моята Небесна Благодетелница аз възстанових изгубеното си здраве и запазих живота си, преодолях алкохолната и никотиновата зависимост, а също се случи чудесно събитие – роди ни се прекрасна малка дъщеричка!

Трябва да кажа, че не съм правил голям списък с молби за този Час. Имаше само много насъщни въпроси и общи пожелания за здраве и благополучие в семейството ми. Но преди няколко години аз добавих към тези молби още една. По онова време работих в сферата на корпоративния бизнес, виждах и разбирах цялата му греховна природа. Затова молбата ми беше да се разделя с тази кармична сфера на дейност и да работя желателно само за Бог.

След около година бизнесът в нашата компания започна да запада, но се появи възможност да съществувам за сметка на по-рано направените инвестиции и да заработвам в сферата на услугите. Това сега не отнема много време и се появи възможност да се заема с нещо друго – това, което отговаря на моята душа. Сега имам постоянна работа в нашата московска книжарница и мога заедно с моите единомишленици да разпространявам Учението на Владиците на Мъдростта чрез книгите на Татяна Николаевна.

Затова изпитвам голяма благодарност към Майка Мария за нейната помощ и чудеса в моя живот, към всички Възнесени Същества, Всемогъщия Господ Бог и автора на книгите Татяна Николаевна Микушина, чийто труд ни  позволи да намерим пътя към Бог и да започнем да вървим по него!

В заключение искам да приведа редове от втория Розарий на Майка Мария „Часът на Милостта“:

Щом възникне трудна ситуация в живота ви, това ще бъде за вас сигнал, че отдавна не сте се обръщали към мен и аз не съм успяла да урегулирам възникналата ситуация и да насоча нейното развитие по най-лекия път. Винаги помнете, че Бог не иска да ви наказва. …И ако вие също като малки деца допускате лоши постъпки, не забравяйте искрено да се разкаяте за тях…

Прегръщам всички и ви обичам!

Виталий. Москва

  

 

С други отзиви (на руски език – бел.пр) за Часа на Милостта на Майка Мария  и коментарии на Татяна Николаевна може да се запознаете в едноименния раздел на сайта „Созвездие Водолея“:

във вид на писма: https://sirius-centers.net/otzyvy-o-chase-milosti/pisma.htm,

във вид на кратки филми: https://sirius-centers.net/otzyvy-o-chase-milosti/video.htm.

Ако желаете да споделите свои разкази за помощ от Майка Мария и персонални чудеса, случили се с вас след участие в Часа на Милостта на Майка Мария, изпращайте ги на адрес: sirius.centers@gmail.com.

 

                     *  *  *

 

Напомняме, че подробна информация (на руски език –бел.пр) за това, как да се подготвите и проведете тази диспенсация е разположена на специалната страница „К Часу Милости Матери Марии: https://sirius-centers.net/mmariya/

Тук ще намерите и материали, които можете да използвате за провеждането на Часа на Милостта.

 

           

 

 

Необходими условия за участие в Часа на Милостта

 1.    Ден и време на Часът Милостта – 8 декември от 12 до 13 часа. Един час в единение с Бог.

2. Необходимо е да се погрижите за обстановката на физическия план, преди започване на Часът на Милостта. Например 15 до 30 минути преди началото на милостта трябва да се погрижите нищо да не отвлича вниманието ви по време на този Час: уговорете се с вашите близки, изключете всички телефони, телевизори, радиоприемници.

Не трябва да гледате новини по интернет, да проверявате електронната си поща, да разговаряте по скайп, да посещавате социалните мрежи.

3. Освен създаване на съответната обстановка на физическия план, е необходимо да се подготвите и за вътрешната си подготовка. Препоръки за вътрешна подготовка дава Татяна Микушина.

"По време на Часът на Милостта е необходимо да се намирате в много хармонично състояние, изпълнени с Любов и вътрешно спокойствие. Затова преди началото отделете 15 - 20 минути за сънастройване с Бога вътре във вас. За целта може да четете любимите си молитви, да гледате образа на Майка Мария и да слушате спокойна и хармонична музика, да прочетете или да излушате аудозапис на Нейно Послание.

В самото начало на Часът на Милостта останете няколко минути в тишина със затворени очи и се съсредоточете върху сърцето си. Представете си, че дишате със сърцето си. Дишайте бавно и дълбоко". 

"Трябва да влезете в състояние на пълна хармония и единство с Бог" (Възлюбеният Сурия, 13 декември 2005 г.).

 4. В диктовката от 2007 г. Майка Мария не моли преди началото на Часът на Милостта да се чете 50-ти Псалом на Давид. Но за онези, които желаят строго да следват първоначално дадената диспенсация могат да го прочетат.

 50-ти Псалом на Давид

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми.

Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене.

Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд.

Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.

Ето, Ти обикна истината в сърцето, вътре в мене ми яви мъдростта(Си).

Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг.

Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени.

Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония.

Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене.

Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене.

Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди.

Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат.

Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда.

Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала;

Защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш.

Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.

Стори добро(Господи) на Сион по Твоето Благоволение; въздигни стените иерусалимски;

тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци. 

5. След това можете да проведете този час в мълчаливо общуване с Бог, медитирайки върху изпитанията, през които е преминал Иисус. Можете да възхвалявате Бог, четейки любимите си молитви, повели, Розарии. Може също да пеете песни, химни (например песни посветени на Иисус, Майка Мария)[1].

"Mожете да слушате или пеете песни, посветени на мен, можете да четете Розарии и молитви посветени на мен", – казва в свое Послание Майка Мария.

Можете предварително да си съставите план за своя Час на Милостта, за това, какво ще правите по време на този час. На страниците, посветени на Майка Мария са поместени материали, които можете да използвате[2].

 

  

 

Броят подготви Елена Илина


 

[1]   Подборка лучших музыкальных произведений на текст молитвы Ave Maria за последнее тысячелетие   https://sirius-centers.net/mmariya/muzyka.htm.

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

 

https://r.sirius-ru.net/2021/2021-12-01.htm