Скъпи приятели!

Наближава Денят на зимното Слънцестоене и началото на Заседанието на Кармичното Ръководство. Ние продължаваме да публикуваме материали посветени на Владиците – членове на Кармичното Ръководство.

 

Будда Вайрочана – член на Кармичното Ръководство

 

 

Името Вайрочана означава „Този, който е подобен на слънцето“ или „Излъчващият светлина“.

Вайрочана представлява както единството, така и началото на Дхиани Буддите. Неговата Мъдрост – това е Мъдростта на Дхармадхату.

Дхармадхату е царството на Истината, в което всичко е такова, каквото е в действителност.

Наричат Мъдростта на Вайрочана също така Всеобхващащата Мъдрост на Дхармакая.

Дхармакая е Тялото на Закона, или съвършенната природа на Будда.

Трансцедентната Мъдрост на Вайрочана отваря сферата на висшата реалност и неутрализира отровата на невежеството и заблудите.

Будда Вайрочана поддържа матрицата на съвършеното проявление за проявения свят.

Вайрочана стои между Реалния Свят и проявената вселена. През него, през Неговите енергийни центрове се осъществява връзката между световете.

Неговата мъдрост се смята за източник, а също и резултат на всичката мъдростт на Дхиани Буддите.

Будда Вайрочана е част от Мандалата на петте Дхияни Будди и представлява най-фината част на тази Мандала.

Петте Дхиани Будди са Вайрочана, Акшобхя, Ратнасамбхава, Амитабха и Амогхасидхи.

Петте Дхиани Будди са тези небесните Будди, които се визуализират по време на медитация.

 

Мандала на петте Дхиани Будди

 

Думата „Дхиани“ произлиза от санскритското „дхиана“, което означава „медитация“. Наричат Дхиани Буддите още Джипи („Победители“ или „Покорители“) и ги смятат за велики целители на ума и душата.

Те не са исторически личности, подобно на Гаутама Буда; това са трансцедентни същества, символизиращи универсалните божествени приципи, или сили. Те представят различни аспеки на просветленото съзнание и водят към духовно преобразяване.

Медитативните сили са също сили на тайните лъчи и Дхиани Буддите притежават ключа за овладяване на петте тайни лъча.

Всеки Дхиани Будда е свързан с определени атрибути и символи. Всеки въплъщава една от петте мъдрости, явяващи се противоотрова на петте смъртоносни отрови – невежеството, злобата, страстното желание, горделивостта и завистта, които са крайно опасни за духовното израстване на човека и продължават неговата връзка с физическото съществуване.

Всеки Будда управлява едно от направленията на пространството и едно от космическите царства: ефира, водата, земята, огъня и въздуха.

Дхиани Буддите олицетворяват също петте сканди – съставящи компоненти както на живота на вселената, така и на човешката личност. Тези съставящи са съзнанието, формата, усещането, възприятието и волевото действие.

В допълнение към това всеки Дхиани Будда се асоциира с определен цвят, мудра (окултен знак, образуван от пръстите на ръцете), животно, което поддържа неговия престол, свещен символ и биджа (коренен слог).

Биджата представлява същността на Дхиани Буддата. Тя може да се съчетае със свещенния звук ОМ и името на този Будда за създаване на мантра – поредица от мистични звуци, които имат съкровен смисъл.

Будистите често изобразяват Дхиани Буддите в Мандала.

„Мандала“ е санскритска дума, означаваща „кръг“, в тибетските текстове се превежда като „център“ или „това, което се обкръжава“.

Мандалата като кръг, означава пълнота, завършеност и съвършенство на битието на Будда.

 

 

Мандала, кръг на приятелите - събрание на Буддите

 

Мандалата също е „кръг от приятели“ – събрание на Буддите. Това е свещено, осветено пространство, в което не съществуват никакви препятствия, нечистотии или въздействия, отвличащи вниманието.

Будда Вайрочана обикновено се намира в центъра на Мандалата на Дхиани Буддите.

Цветът на Будда Вайрочана е бял (или светлосин), което символизира чисто съзнание.

Вайрочана управлява ефира и въплъщава сканда съзнанието.

На сканда съзнанието съответства  Мъдростта на Дхармадхата.

Символ на Вайрочана е дхармачакра – колелото на Учението или колелото на Закона.

То означава Учението на Буда.

 

 

Дхармачакра - колелото на  Учението,

 или колелото на Закона

 

Неговите осем спици представляват Благородният Осморен Път, който Гаутама провъзгласил в своята първа проповед след достигането на просветлението.

Лотос-престолът на Вайрочана се крепи от лъв – символ на смелостта и силата, а също на устременият и развиващ се дух.

Мудрата на Вайрочана е дхармачакра мудра – жест, изобразяващ колелото на Учението.

 

 

Мудра на Вайрочана - дхармачакра,

жест за въртенето на колелото на Учението

 

Тъй като този Будда въплъщава Мъдростта на всички Будди – коренният слог на Вайрочана е универсалния звук Ом.

Неговата мантра е Ом Вайрочана Ом.

Будда Вайрочана е осмият член на Кармичното Ръководство – групата наблюдатели, които изпълняват Кармичното Правосъдие за еволюциите на тази система от светове.

В това сложно време Будда Вайрочана отдели внимание на човечеството на Земята и даде Свое Учение от Висшите ефирни октави на Светлината чрез Посланика на Великото Бяло Братство Татяна Николаевна Микушина.

Посланията на Възлюбеният Вайрочана са пронизани с искрена загриженост и Любов – те са ръка за помощ, протегната към нас през световете.

В Своето първо Послание „По-голям сред вас е този, който повече служи на другите“ от 16 април 2005 г. Будда Вайрочана даде съкровено знание за нашия енергиен строеж – за тайните лъчи и за чакрите на тайните лъчи:

„АЗ СЪМ Будда на един от тайните лъчи, принадлежа към мандалата на петте Дхиани Будди.

АЗ СЪМ също член на Кармичното Ръководство.

Трябва да ви дам днес някои знания, които се отнасят за тайните лъчи.

Може би знаете, че освен седемте основни лъча, на които съответстват седемте основни чакри, разположени по протежението на гръбначния стълб, съществуват и тайни лъчи.

От ученията дадени в миналото знаете, че чакрите на тайните лъчи са разположени на дланите на ръцете, на ходилата на краката и в областта на това място, където Иисус е пронизан с копието, когато е бил на кръста.

Вероятно не всички знаят, че освен седемте основни чакри, от двете страни на гръбначния стълб са разположени и други чакри, които се редуват с основните. Тези чакри също са чакри на тайните лъчи.

По-нататък Будда Вайрочана ни съобщава:

Моята чакра е тази, която е разположена между слънчевия сплит и сърцето. Посочвам тази чакра с ръката си на статуята, която е мое изображение.

Будда Вайрочана ни дава Учение, свързано с чакрата, разположена в центъра на гърдите – чакрата на Буддите и Бодхисатвите:

„Това е централна чакра и тя се отваря само при хора, които имат много високи постижения в миналото, потвърдени в този живот. Тя пряко ви свързва с вашето АЗ СЪМ Присъствие. Тази чакра е на Буддите и Бодхисатвите.

Човек, получил достъп до енергиите на тази чакра, с нейна помощ може по свое желание да трансмутира не само своята карма, но и световната карма.

Ето защо казват, че Буддите и Бодхисатвите извършват световно Служение и преобразуват световната карма“.

Възлюбеният Вайрочана говори, че Молитвата на Буддите – това е пулсация на чакрите, Той обяснява, за кого тя става достижима:

„Молитвата на Буддите е достижима само за онези индивиди, които са изчистили своята карма 100 % и са приели обет да служат на човечеството“.

 

 

 Н.К.Рьорих. На височините (Тумо)

 

Будда Вайрочана открехна онази част от завесата, която е свързана със служението на Възнесените Същества на Светлината. Обикновено тяхното служение е невидимо за хората:

„Всеки Будда, който се намира във въплъщение, носи на плещите си огромна част от планетарната карма. Ето защо много индивиди, достигнали ниво на съзнание Будда, се стремят да получат въплъщение във физическо тяло, да преминат необходимите посвещения за отваряне на чакрите и да извършват своето Служение на света с помощта на молитвата на Будда.

Множество Будди сега се намират въплътени на Земята и всеки такъв Будда със своето безкористно Служение изчиства от карма пространството около себе си на стотици, дори хиляди километри. Един такъв Будда със своето Служение заменя десетки хиляди чисти монаси и светци.

<...>

Основният проблем, с който се сблъскват въплътените Будди, това са плътните и ниски вибрации на заобикалящия ги свят. Те практически не могат да живеят в големи градове, сред голямо струпване на хора. Затова избират да живеят в усамотени места, в планините.

 

Светослав Рьорих. Карма Дордже

 

В това Послание Възлюбеният Вайрочана обясни, че е дошъл също така да пробуди паметта на нашите души за поетите задължения преди текущото въплъщение:

„...вие сте много повече от онова отражение, което виждате всеки ден в огледалото пред вас. Вие наистина сте могъщи духовни същества, дошли в този свят за придобиване на човешки опит. Вашата душа преди прераждането сама е избрала обстоятелствата на вашето сегашно въплъщение.

И вие сте знаели, че колкото и да е сложен вашият Път, ще изпълните поетата мисия, насочена към издигане съзнанието на хората.

<...>

Помнете, че по-голям сред вас е този, повече служи на другите. Най-големият слуга на човечеството е Буда, смирено седнал в планината в поза на медитация и изчистващ кармата на света чрез своите чакри.

 

Н.К.Рьорих.  Будда Победител

 

Не ви моля всички да седнете в поза за медитация и да се опитвате да изчиствате кармата на света.

Всеки от вас се е родил именно в това място, в тази страна и сред тези външни обстоятелства, които трябва да използвате за своите достижения, и около вас се намират именно тези хора и обстоятелства, които се нуждаят от вашата помощ“.

 В своето Послание от 24 декември 2009 г. Огньовете на духа, огънят на сърцето – ето какво трябва да ви безпокои преди всичко Възлюбеният Вайрочана ни разяснява, че в света на Възнесените Същества на Светлината ценност представляват само качествата на нашия дух и нивото на нашето съзнание, тъй като именно те определят степента на достъп към всезнанието и пълното съвършенство:

„...онова, което за вас представлява ценност, в нашия свят не може да се смята за заслужаващо дори и най-малкото внимание. Само качествата на вашия дух, само натрупаният от вас най-добър опит, който сте способни да придобиете във вашите въплъщения, имат значение и могат да представляват ценност в нашия свят.

<...>

...само нивото на съзнанието определя степента на достъп до цялото знание и цялото съвършенство. Вселенският компютър, в който се съдържа информацията за цялото Творение, става достъпен за вас само тогава, когато имате съответните достижения на духа. На вас ви предстои да разберете, че качествата на духа не са свързани с количеството на парите, с престижна длъжност или с каквото и да е положение, което можете да заемете във вашия свят или към заемането на което вие се стремите.

Будда Вайрочана обяснява, как Висшите сили определят пригодността на човека за по-нататъшна еволюция и за какво трябва да се погрижим преди всичко:

Качествата на духа се проявяват не сред човешката тълпа, а във вашия всекидневен живот.

<...>

Има нещо, което е присъщо на великите духове и се проявява от въплъщение във въплъщение. В една и съща житейска ситуация един човек е способен на самоотричане, подвиг, жертва. Друг човек ще се откаже от проявяването на тези качества в полза на удовлетворяване на моментните интереси и привързаности.

По това способен ли е човекът да показва най-добрите качества на духа в малките неща от живота или не, ние съдим за неговата пригодност или непригодност за по-нататъшна еволюция.

Огньовете на духа, огънят на сърцето – ето какво трябва да ви безпокои преди всичко. Вас не трябва да ви безпокои това, което принадлежи на вашия свят. Само качествата на духа имат значение. Аз ви казвам това.

В Посланието от 3 юли 2010 г. Будда Вайрочана ни приоткрива някои тайни на Космоса:

На Земята е съдено да стане лъчезарна звезда на Свободата, която ще бъде образец за много други еволюции, населяващи световете на тази вселена.

<...>

...вратите на Божествената възможност се затвориха за въплъщение на Земята на онези индивиди, които изостанаха в своето развитие. И сега планетата ще се населява от други индивиди, които много скоро ще преобладават на планетата Земя.

По космическия часовник, настроен на вечността, текат последните минути на възможността за онези души, които се намират във въплъщение, но не желаят да сверят своя часовник с Великото Централно Слънце.

<...>

Не мислете, че всичко е свършило. Всичко едва започва! И вас ви чакат блестящи открития в най-близко време!

В Посланието от 26 декември 2012 г. Възлюбеният Вайрочана ни напомня за това, че човекът не е само физическо, а по същество е фино организирано енергийно същество, способно да прониква със съзнанието си във Висшите светове:

Вие знаете, че не сте само физическо същество, състоящо се от мускули и кости. Вие сте фино организирано енергийно същество. И докато не обръщате внимание на вашата фина природа, тя може да не се проявява. Но в живота на всяко живо същество настъпват моменти, когато то е готово да възприеме фините светове. Това е като разцъфтяване на вашата енергийна система. Всичките ви чакри се отварят и приличат на чудесни цветя, оцветени в най-нежни нюанси, с много фини и подредени по определен начин венчелистчета. Вашите чакри представляват много фино настроен механизъм, способен да взаимодейства с Висшите светове. Това са тези антени и локатори, които ви дават възможност да прониквате със съзнанието си във Висшите светове.

И когато вашата енергийна система е настроена, вие получавате възможност за безпрепятствено общуване с по-фините светове и системите от светове.

Будда Вайрочана пояснява в какво се заключава вашето по-нататъшно развитие:

Целият въпрос на вашето по-нататъшно еволюционно развитие се състои в това доколко ще успеете да разкриете вашите енергийни центрове, чакрите си. При това не само долните чакри, но и цялата енергийна система на вашето същество. Колкото по-балансирани са чакрите ви, толкова повече се доближавате до идеала за Божествен човек.

Той напомня, че Възнесените Учители ни дават в своите Послания необходимите ключове към Знание, разкриващо нашето съзнание и нашите спящи способности:

Нивото на вашето съзнание не ви позволява дори да се докоснете до древните истини. Но в една или друга степен ние ви даваме необходимите ключове в нашите Послания, които при внимателно разглеждане могат да отворят съзнанието и спящите ви способности, и да покажат вярната насока на духовните ви търсения.

Ние започваме от малкото. От правилните образци, с които трябва постоянно да бъдете обградени. Всеки предмет или образ, който попада в полезрението ви, оказва влияние на цялата ви енергийна система.

<...>

Откажете се от погрешните образци и прояви и вашето Висше Аз ще може да ви изведе на правилния Път.

В края на това Послание Възлюбеният Вайрочана вдъхва в нас Вяра и Надежда, като ни напомня, че в нас е скрит гигантски потенциал за самонастройване към Висшите светове:

Целият Път се намира вътре във вас. И вашата енергийна система, когато се освободи от образците на масовото съзнание, ще бъде в състояние да ви настрои. Във вас е скрит огромен потенциал за самонастройка към Висшите светове.

Той възвестява, че в следвщата епоха човечеството непременно ще стигне до периода на Златния век:

„...на следващия етап човечеството е призвано да се освободи от всичко онова, което не позволява на вашата енергия Кундалини да се издигне нагоре от чакрата в основата на гръбначния стълб.

 

Н.К.Рьорих. Майката на Света

 

Майката на Света сега е скрита под покрова на илюзията, но следващата епоха ще покаже Нейното лице. И след това нищо няма да може да спре хода на човечеството към времето на Златния Век.

 

Статията подготви Мария Флиман

 

Литература:

 

1. Микушина Т.Н. КНИГА МУДРОСТИ. Послания Владык. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2018.

2. Профет Марк Л., Профет Элизабет Клэр. Владыки и их Обители. Энциклопедия. – М: М-Аква, 2006.

3. Профет Элизабет Клэр. Пять Дхиани Будд и Ваджрасаттва. – М.: Лонгфелло, 2002.

 

 

Послание от Будда Вайрочана

 

 

Всички Послания на Вайрочана Будда

 

По-голям сред вас е този, който повече служи на другите

Ние чакаме кога ще пораснете

Огньовете на духа, огънят на сърцето - ето какво трябва да ви безпокои преди всичко

За резултатите от заседанието на Кармичното Ръководство

Във вас е скрит огромен потенциал за самонастройка към Висшите светове

 

 

              Будда Вайрочана                                            Мантра на Будда Вайрочана

                                                

 

 

           Будда Вайрочана, 26 декември 2012 г.

 

                        

 

 

 

http://sirius-ru.net/

Редактор на изданието Татяна Мартиненко

Мир, Светлина и Любов!

https://r.sirius-ru.net/2019/2019-12-03.htm