Обзор на дейността за месеците

януари, февруари и март

 

 

Скъпи приятели,

През месеците януари, февруари и март дейността бе пъстра, изпълнена с надежди и устременост. Излязоха нови заглавия на български език, книгите на Татяна Микушина бяха представени на фестивала „Здравей, здраве“ в град Габрово. Близо месец продължи кампанията по разпространение на книжката „Император Николай II“ в кината. Бе създаден сайта „Николай II. Истината за императорa”, бяха открити нови страници в социалната мрежа.

Една от радостните новини през месец март е, че книгите „Санат Кумара“ и „За Йога и Медитацията“ бяха отпечатани на български език. В книгата „Санат Кумара“ са включени Посланията на Санат Кумара от 4 март 2005 година до 20 юни 2017 година. В новото издание от 2018 година са публикувани и допълнителни материали.
 

„За Йога и Медитацията“ е създадена по лекция на Татяна Микушина от Университета по Етика на Живота през 2015 година. В книгата се дава отговор на въпроса какво представляват истинската Йога и истинската Медитация на база анализ на източници като "Йога-сутра" от Махариши Патанджали, "Въведение в йога" от Ани Безант, "Лахири Махасая - Пътеводната звезда на Крия-йога" и други.

В ретроспективен план, на 27 и 28 януари, в град Габрово бе проведено книжно изложение в рамките на фестивала „Здравей, здраве“. Съмишлениците, които участваха в изложението, споделиха, че интересът към книгите на щанда е бил умерен, а духовната атмосфера се е усещала предимно в зоната, в която са се провеждали лекциите към фестивала.

 

През месец януари също така бе открит сайта за император Николай II на български език, в който се поместват материали, преведени от руската страница: http://за-царя.рф/.

В социалната мрежа бяха открити страниците “Император Николай II“ и „Сириус“ на български език.
Като продължение на дейността за императора и императорското семейство, през месеците февруари и март, излъчването на филма „Матилда“ по кината в България, стана повод за това съмишленици от различни краища на страната да се обединят в творчески устрем и локално да организират акции за разпространение на малката книжка „Император Николай II“ в киносалоните.

 

Може да се обобщи, че вниманието към кинолентата в България е слабо, а повечето от посетителите не са запознати с клеветническия сюжет на филма и разчитат, че ще научат някакви исторически факти. Обратно пропорционален обаче е интересът на хората към книгата и желанието им да се запознаят с достоверна информация по темата.

За времето от 16 февруари до 14 март бяха разпространени 565 книжки в три града на България.
Предлагаме на вашето внимание отзиви на съмишленици, участвали кампанията.
 

Aкцията на съмишлениците от гр. Пловдив по разпространение книгата за император Николай Втори Романов сред посетителите на прожекцията "Матилда" премина успешно. Книгата предизвика голям интерес и радост сред хора от различни възрасти. Филолог и историк с познания за живота на царя и царското семейство, проведоха беседа с нас за него и за съответния период от време, а две ученички с особен трепет и уважение, докосвайки книгата, искаха да узнаят историческите факти за царя. Въодушевление и трепет излъчваха сърцата на посетителите при съприкосновението с книжката и това, че можеха да споделят своите чувства от нейното излъчване - радост и благодарност да узнаят Истината за императора.


С уважение Рени, Мария, Митко и Зарко - Пловдив
Любов и Светлина

 

Книжката се приемаше добре от хората, случваше се да се връщат и да искат още бройки.

Има интерес към личността на Император Николай Втори. Според мен, деветдесет и девет процента от хората или много малко знаят или нищо не знаят за него.

Срещнах един единствен човек, който знаеше какъв е бил Николай Втори и какво е направил за Русия, вярващ човек.

Същият този човек знаеше какъв е бил и Распутин - че е бил светец и оклеветен приживе.
Една възрастна дама, рускиня, журналист по професия пожела да разпространи информация за Николай Втори, насочих я към филма на Сергий Алиев "Оболганный государь" и към сайта http://за-царя.рф, където може да намери информация.

Една млада дама ме попита как сме решили да направим книжка за Николай Втори. Осъзнах че е много трудно, ако не и невъзможно да обясня на светски човек мотивите ни. Че е светец, пожертвал себе си и семейството си, знаел е съдбата си, че е станал доброволно изкупителна жертва, за да даде шанс на Русия да съществува. Наложи се да обясня историческата гледна точка - разцвета на Русия при Николай Втори и неправдите от комунизма като следствие от трагедията през 1918 г.

Христо, София


 

Към филма нямаше особен интерес и нямаше голяма посещаемост. Отношението към книжката обаче бе различно. Някои от хората смятаха, че тя е като представяне на филма, но аз им обяснявах, че това е истинската история на Император Николай. Някои от тях, научавайки, че той е канонизиран за светец, изявяваха желание да си вземат повече от една книжка, защото образът му на корицата се явява своего рода икона. На прожекциите срещах много рускоговорящи, които проявиха изключителен интерес, дори се натъкнах и на наш политик, който с охота прие да си вземе книжка.

Хубаво е, че на хората се дава шанс, на база прочетеното в книжката, да оценят правилно видяното във филма. Посетителите излъчваха любов и разбиране. Тези, които не одобряваха книжката след по-обстоен преглед, деликатно я поставяха на една от масичките във фоайето. Но такива бяха малко. Получих съдействие от служителите в киното, които се поинтересуваха защо не съм гледала филма.
          - „Не сте ли любопитна?“
          Отговорих :
           - „Не. Не желая да си цапам съзнанието.“ – като това провокира човека да се замисли по-дълбоко.

Някои от младите бяха предубедени, но като цяло тези, които разбираха, че император Николай е бил високонравствен, засилваха интереса си към неговата личност.

Мария, София

 

 

Раздаването на книжките в град Варна понякога беше преди, понякога след прожекциите на филма. Това, което чувствах през цялото време бе любов на хората към личността на императора. Тази любов изпълваше всичко….независимо от прожекцията на филма.

Всяка книжка намираше място и отклик в сърцата на хората, защото у тях гореше пламенна любов към император Николай II Романов.

Ще споделя случая с младо момиче: виждайки я да излиза след прожекция я попитах кой филм е гледала, а след нейния отговор спонтанно от мен излезе: „Значи Вас чакам!”. Подавайки й книжката казах, че е за нея, а тя я пое като жадувана глътка, казвайки, че точно е мислила, когато се прибере да потърси допълнителна информация за Царя и семейството. Беше от малкото хора, които не знаеха, че „историята, представена във филма” не отразява исторически събития, но въпреки това бе изпълнена с Любов…буквално проникната до всяка клетка на нейното същество. Момичето не можеше да повярва как „получи отговор” на своите мисли.

При друг случай, давайки книжката на възрастен човек след прожекцията полседва нещо съвсем неочаквано за мен. Мъжът взе книжката и тръгна. Пред мен имаше младо семейство…почувствах да им подам книжка, въпреки че „не бяха гледали” филма. Реших да се доверя и ги попитах искат ли вземат книжката? Оказа се, че я имат, тъй като са присъствали на прожекция. Мъжът изрази силното си колебание на какво да вярва: на това, което е видял във филма, или на това, което е прочел в четивото. Докато разговаряхме по темата и ги запознавах с достоверността на информацията, поместена в книжката, дамата на касата подкрепи думите ми, но въпреки всичко младия мъж чувстваше колебание. В този момент изненадващо се появи възрастният мъж, на когото по-рано бях подала книжката. Той сърдечно благодари и без да знае темата, по която говорихме с младото семейство каза, че в нея е „ИСТИНАТА”. Младежът, получил отново потвърждение за истинността на изложената в книжката информация попита възрастният от къде знае. Последният с категоричност заяви, че е чел „доста неща” и е запознат с историческите факти за цар Николай II. Това беше „капката”, необходима на младия мъж да разсее и последното колебание, останало у него, на коя информация да повярва.

Като цялостно обобщение повечето хора бяха запознати, че филмът не отразява исторически събитията и не представя обективно личността на императора.

За радост това не повлиява върху чувството на любов към цар Николай II, тъй като именно тази любов се чувстваше през цялото време.


С любов,
Таня, Варна

 

 

Светлина и Любов!


За контакти:

тел:  0884 007 724

Е-мейл: svetul_put@abv.bg

 

 

Ако желаете да подкрепите с парични средства издаването на книгите на Татяна Микушина на български език можете да направите това на следната банкова сметка:

UniCredit Bulbank
IBAN: BG90UNCR7000 152 297 5371
BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Сдружение "Път към Новия свят"