Уникалните свойства на водата

 по Богоявление

 

Научно е доказано, че благодарение на уникалността на своята структура, водата има удивителни свойства: способна е да помни информация, може да изцелява, да има висок енергиен потенциал. Например обикновената водопроводна вода в деня на Богоявление може да стане биоактивна и след това да съхрани особените си качества за повече от година.

Какво става с водата по Богоявление[1]?

 

Кръщенето (от гръцки „потапяне във вода“) е едно от най-важните християнски тайнства. Mакар и с малки различия, tо се признава от всички християнски вероизповедания.

Специално значение се отдавало   на потапянето във вода и обливането с нея при почти всички народи от древността – халдейци, финикийци, египтяни, перси, отчасти гърци и римляни – в смисъл не само на физическо, но и на нравствено очистване.

Йоан Кръстител е извършвал този обред, наречен кръщение,   в река Йордан, проповядвайки на юдеите идването на Месията. Иисус Христос също е приел кръщението от Йоан. Йоановото кръщение е първообраз на християнското кръщение. В него, от гледна точка на Църквата, човек умира за плътския, греховен  живот и се възражда от Светия Дух за духовен живот.

Изследвания на руски учени, проведени от 2003 до 2007 г. показват, че всяка година на 18-19 януари водопроводната вода  проявява необичайна биоактивност и многократно променя структурата си в течение почти на половин ден. Изследванията включвали както измерване на биополето, така и някои физически параметри.

Специалисти от лабораторията за питейна вода на московския Институт „А. Н. Сисин“ започнали да наблюдават водата от 15 януари. Налели вода от крана, оставили я на защитено място и замервали в нея количеството йонни радикали. В хода на изследването йонните радикали във водата започнали да нарастват от 17 януари. Заедно с това водата ставала по-мека, нараствал водородният й показател, което правело течността по-малко киселинна. Активността на водата стигнала своя пик на 18 януари вечерта. Поради голямото количество йонни радикали електропроводимостта  на водата била като на вода, наситена с електрони. При това водородният показател на водата превишавал този на неутралната вода с 1,5 пункта. Освен това изследователите изучили степента на структурирането на кръстената вода. Те замразили няколко образци  - от крана, от църковен източник и от река. Така че, дори и водата от крана, която е доста далеч от идеала ни за вода, в замръзнал вид под микроскоп представлява много хармонична гледка. Кривата на електромагнитната активност на водата започнала да пада сутринта на 19 януари и към 20 януари вече била в обичайния си вид.

За да разбере защо кръстената вода става биоактивна, докторът на математическите науки, професор Михаил Василевич Курик решил да продължи нататък. Той започнал да събира проби с вода, започвайки от 22 декември – денят на зимното слънцестоене, за да проследи по-точно защо водата променя структурата си на 18-19 януари. Ученият стигнал до извода, че енергийните полета на Земята, Луната, Слънцето и планетите от Слънчевата система и различни космични лъчения влияят на свойствата на водата.

„Всичко се обяснява с природните закони – казва Михаил Василевич. – Всяка година на 19 януари Земята заедно със Слънчевата системата преминава през особени  лъчи в Космоса, в резултат на което всичко живо на Земята оживява, включително нараства биоенергетиката на цялата вода на Земята. Именно на 18-19 януари водата получава допълнителна енергия за сметка на изменението на гравитационното поле в галактическото пространство.“

Докторът на биологическите науки Станислав Валентинович Зенин също изследвал свойствата на светената вода. Зенин и неговите колеги съвместно с учените от института по медико-биологически проблеми на РАН проверявали тези свойства. Следили за състоянието на водата в продължение на една година. В резултат се изяснило, че на 18 януари в периода между 17:30 и 23:30 се наблюдава рязко изменение на свойствата на водата. Аналогичен пик в изменение състоянието на водата бил наблюдаван и на 19 януари от 23:30 до 3:30 в нощта на Богоявление. По мнение на Зенин, Земята в тези периоди от време преминава през определени точки от пространството, в които й въздействат космически лъчи, водещи до промяната на свойствата на водата и на Земята като цяло.

Според резултатите от изследванията на друг руски учен – физика Антон Белски, преди 19 януари в космоса, в течение на много години, са наблюдавани неутронни потоци с голям интензитет, превишаващи фоновото ниво 100-200 пъти. Максимумът им се получавал на 18 или на 17, но понякога точно на 19 януари.

За особените свойства на кръстената вода и дори на снега народът е знаел много преди учените да започнат да изследват тези явления. По Богоявление старите жени и девойките събирали сняг от покривите. Стариците - за да избелват платно, смятало се че само този сняг може да направи платното белоснежно. А девойките – за да избелят кожата си и да станат по-красиви. Вярвали, че измита в такъв сняг, девойката ще стане много по-привлекателна. Освен това, поверието казва, че този сняг може да съхрани водата за цяла година дори в пресъхващи кладенци. Снегът, събран вечерта преди Богоявление, се смята за лечебен, с него са лекували различни недъзи.

С какво е полезна светената вода?

Смята се, че трябва да се пие редовно, желателно всеки ден и на гладно. Великолепно повдига имунитета и прави човека устойчив на много инфекции. Ако детето пие редовно такава вода, то по-рядко ще се простудява. Полезно е не само да се пие, но и да се мие лицето сутрин и вечер. Не е излишно да се поят животните и да се поливат растенията с тази вода. Всички те ще наддават на тегло и ще избуяват.

Преподобният Амвросий Оптинский изпратил на смъртно болен човек бутилка от светена вода и неизлечимата болест, за учудване на лекарите, отстъпила. Старецът Серафим Вирицкий винаги съветвал да се поръсват продуктите и самата храна с йорданска (светена) вода, която по неговите думи „сама всичко освещава“. Когато някой е много болен, той препоръчвал да се приема по супена лъжица светена вода на всеки час. Той казвал, че няма по-силно лекарство от светената вода. Преподобният Серафим Саровски след изповед на поклонници винаги им давал да отпият от чаша светена вода.

Известният руски учен космолог В. И. Вернадски пише: „Водата заема особено място на нашата планета. Няма природно тяло, което да се сравни с нея по влиянието върху хода на най-грандиозните геологически процеси. Няма земно вещество – минерал, скала, живо тяло, което да не съдържа в себе си вода. Всяко земно вещество е проникнато и обхванато от нея.“

Кои свойства на водата я правят толкова значима за живота на планетата? Какво трябва да знаем за най-важното за нас вещество? Как можем да използваме свойствата на водата, за да живеем в хармония с Природата, поддържайки здравето си и „здравето“ на планетата?

На отговорите на тези и други въпроси  са посветени няколко лекции, публикувани в раздела Бог и наука  на сайта на „Университета по Етика на Живота“.